Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Mašinstvo, kandidat dr Radoslav Vučurević