Vijesti – Fakultet za proizvodnju i menadžment

Nagrada Matematičkog instituta SANU za docenta FPM Trebinje

Marina Milićević, docent na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje, dobitnik je prestižne nagrade Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, za jedan od najboljih doktorata odbranjenih u 2020. godini. Dr Marina Milićević odbranila je doktorsku disertaciju „Formalni sistemi za dokazivanje teorema incidencije“ na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu …

Pročitajte

Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Fakulteta za proizvodnju i mendžment Trebinje iz reda studenata

Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Fakulteta za proizvodnju i mendžment Trebinje iz reda studenata Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora članova nastavno-naučnih vijeća fakulteta/nastavno-umjetničkih vijeća akademija iz reda studenata, nakon sprovedenih izbora za članove Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta za proizvodnju i mendžment Trebinje objavljuje rang listu kandidata: Obavještenje Jedinstvena …

Pročitajte