Baze podataka o istraživačima

Baze podataka o istraživačima

Web of Science ResearcherID

Web of Science ResearcherID predstavlja servis citatne baze Web of Science (Web of Knowledge), koji je dostupan na Publons. Koristi se za jedinstvenu identifikaciju istraživača, kojima je omogućeno da samostalno kreiraju i uređuju svoj profil (lični podaci, afilijacija, itd.), kao i da prate svoje publikacije, citiranost (h-indeks), ali i aktivnosti kao recenzenti i urednici časopisa. Svakom istraživaču se dodjeljuje jedinstvena alfanumerička oznaka. Ovaj servis omogućuje preuzimanje naučnih publikacija iz Web of Science, ORCID, bibliografskih formata (RIS, BibTex, ili CSV file), preko DOI broja, naslova i dr.

Internet stranica za registraciju Web of Science ResearcherID : https://www.researcherid.com/
Uputstvo za kreiranje profila : Uputstvo

ORCID – Open Researcher and Contributor ID

ORCID servis, razvijen od strane neprofitne organizacije, predstavlja univerzalni sistem za identifikaciju istraživača. ORCID je dio veće digitalne infrastrukture koja omogućava istraživačima da dijele informacije i transparentno se povezuju, pomoću jedinstvenih identifikatora. Preko ORCID servisa, istraživači samostalno kreiraju profil na kome se nalaze informacije kao što su lični podaci, afilijacija, spisak publikacija, itd. Svakom istraživaču se dodijeljuje jedinstveni broj od 16 karaktera. Ovaj servis omogućuje povezivanje i preuzimanje podataka iz brojnih drugih baza među kojima je i Scopus.

Internet stranica za registraciju ORCID: https://orcid.org/signin
Uputstvo za kreiranje profila : Uputstvo


Scopus Author ID

Scopus Author ID predstavlja servis citatne baze Scopus. Ovaj servis omogućava prikaz aktivnosti istraživača, kojima je omogućeno da kreiraju profil. Na profilu istraživača se nalaze informacije kao što su lični podaci, afilijacija, spisak publikacija indeksiranih u Scopus bazi, kao i citiranost (h-indeks). Svakom istraživaču se dodjeljuje jedinstvena numerička oznaka. Ovaj servis omogućuje povezivanje i prenošenje publikacija na ORCID profil istraživača.

Internet stranica za registraciju Scopus Author ID: https://www.scopus.com/
Uputstvo za kreiranje profila : Uputstvo


Google Scholar profil

Google Scholar profil predstavlja servis internet pretraživača Google. Istraživačima je omogućeno da kreiraju profil na kome se nalaze informacije kao što su lični podaci, afilijacija, kao i spisak publikacija indeksiranih u Google Scholar bazi i citiranost.

Internet stranica za registraciju Google Scholar profila: https://scholar.google.com/
Uputstvo za kreiranje profila : Uputstvo