Базе података о истраживачима

Базе података о истраживачима

Web of Science ResearcherID

Web of Science ResearcherID представља сервис цитатне базе Web of Science (Web of Knowledge), који је доступан на Publons.  Користи се за јединствену идентификацију истраживача, којима је омогућено да самостално креирају и уређују свој профил (лични подаци, афилијација, итд.), као и да прате своје публикације, цитираност (h-индекс), али и активности као рецензенти и уредници часописа. Сваком истраживачу се додјељује јединствена алфанумеричка ознака. Овај сервис омогућује преузимање научних публикација из Web of Science, ORCID, библиографских формата (RIS, BibTex, или CSV file), преко DOI броја, наслова и др.

Интернет страница за регистрацију Web of Science ResearcherID : https://www.researcherid.com/
Упутство за креирање профила : Упутство 

ORCID – Open Researcher and Contributor ID

ORCID сервис, развијен од стране непрофитне организације, представља универзални систем за идентификацију истраживача. ORCID је дио веће дигиталне инфраструктуре која омогућава истраживачима да дијеле информације и транспарентно се повезују, помоћу јединствених идентификатора. Преко ORCID сервиса, истраживачи самостално креирају профил на коме се налазе информације као што су лични подаци, афилијација, списак публикација, итд. Сваком истраживачу се додијељује јединствени број од 16 карактера. Овај сервис омогућује повезивање и преузимање података из бројних других база међу којима је и Scopus.

Интернет страница за регистрацију ORCID: https://orcid.org/signin  
Упутство за креирање профила : Упутство


Scopus Author ID

Scopus Author ID представља сервис цитатне базе Scopus. Овај сервис омогућава приказ активности истраживача, којима је омогућено да креирају профил. На профилу истраживача се налазе информације као што су лични подаци, афилијација, списак публикација индексираних у Scopus бази, као и цитираност (h-индекс). Сваком истраживачу се додјељује јединствена нумеричка ознака. Овај сервис омогућује повезивање и преношење публикација на ORCID профил истраживача.

Интернет страница за регистрацију Scopus Author ID: https://www.scopus.com/
Упутство за креирање профила: Упутство 


Google Scholar профил

Google Scholar профил представља сервис интернет претраживача Google. Истраживачима је омогућено да креирају профил на коме се налазе информације као што су лични подаци, афилијација, као и списак публикација индексираних у Google Scholar бази и цитираност.

Интернет страница за регистрацију Google Scholar профила: https://scholar.google.com/
Упутство за креирање профила: Упутство