Управљање квалитетом у Медицини – QUMAMED

Управљање квалитетом у Медицини – QUMAMED

Назив пројекта: Управљање квалитетом у Медицини – QUMAMED

Трајање пројекта: 12 месеци

Конзорцијум:

  • Партнерске земље;
  • Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву
  • Медицински факултет Универзитет у Мостару
  • Медицински факултет Универзитета у Сарајеву
  • Земље ЕУ:

Извођач: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (B)

Партнери из ЕУ:

Медицински факултет Универзитет у Генту Даблин Институт за технологију

Опис пројекта:

Главни циљ овог пројекта био би увођење метода за процјену квалитета и процедуре за интерну евалуацију засноване на EFQM моделу изврсности. Прецизније, планирамо да едукујемо представнике административног и наставног особља Медицинских факултета који учествују у пројекту везано за QM, главне процедуре и технике за унутрашњу евалуацију и помоћу студија случаја да их упозна са процедурама и техникама екстерне евалуације. Такође планирамо да развијемо приручник за QM. Приручник ће садржавати основне податке о QM, увођење у квалитете, евалуацији курсева, најважније препоруке и сугестије у вези припреме, увођења и обављања самоевалуационих извештаја на медицинским факултетима и сл.

Шири циљеви пројекта:

Увођење редовних процедура за оцјену квалитета на Медицинским факултетима у БиХ Побољшање квалитета наставе на Медицинским факултетима у БиХ

Специфични циљеви пројекта:

Едукација наставног и административног особља на БИХ универзитетима о QM Писање приручника за QM Формирање QM канцеларија

Резултати:

Успостављање тима за управљање пројектима Образовање наставног особља Припрема приручника Дисеминација пројектних резултата Праћење резултата пројекта

Активности:

Управљање пројектом Организација планирања састанка и евалуација састанка Тренинг посјета ЕУ универзитетима везано за EFQM модел Едукација запослених о QM током семинара на партнерским универзитетима Припрема приручника и упитника за самоевалуацију Увођење web сајта пројекта Дисеминациона конференција Припрема мониторинг упитника

Претпоставке, ризици и предуслови

Основни предуслови за добар почетак пројекта су:

Спремност за учешће партнерских медицинских факултета и добра мотивација за побољшање система квалитета кроз увођење нових метода и поступака за процјену квалитета Солидно познавање енглеског језика наставног особља укљученог у пројекат Добро управљање пројектом од стране пројект менаџмент тима

Главне претпоставке и ризици изван пројекта су:

Недостатак подршке од стране надлежних органа Лоша мотивација наставног особља за почетак унутрашње процјене квалитета