TRAIN +

TRAIN +

TRAIN + програм обуке за наставно особље настао је као резултат Одлуке Ректорске конференције БиХ из децембра 2017. године о именовању Комисије за израду оквира за професионални развој академског особља, у којој су заступљена по два предствника свих јавних универзитета у БиХ. Координацију рада Комисије преузео је Универзитет у Сарајеву, гдје се програм обуке под називом TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers) реализује од 2013. године у оквиру четири универзитета из региона Западног Балкана: Универзитетa у Новом Саду, Универзитетa у Београду, Универзитетa у Сарајеву и Универзитета Црнe Горe, уз финансијску и организациону подршку координатора пројекта, Фондације краља Бодуена из Брисeла.

У јуну 2019. године одржана је „обука тренера“ на Универзитету у Сарајеву, гдје је тим предавача са Универзитета у Сарајеву одржао обуку за предаваче са других јавних универзитета у БиХ, према осам модула програма. Резултати рада Комисије представљени су Ректорској конференцији у децембру 2019. године, са закључком да ће се на свим јавним универзитетима у БиХ реализовати стандардизовани и уједначени програм обуке за наставно особље под називом TRAIN + који има за циљ унапрјеђење знања и вјештина наставног особља у три основне области: образовни процес, истраживање и развој вјештина комуникације, кроз обавезне и изборне модуле.

Програм TRAIN + је намјењен члановима академске заједнице и има за циљ стицање нових знања, вјештина, мотивацију, самопоуздање и праксу, које ће даље користити у едукацији студената, у области истраживања, и цјелокупном доприносу развоја друштва и привреде. Такође, програм успјешно помаже унапрјеђење умрежавања и ширење позитивног утицаја на академску заједницу у цјелини.

Овај програм у потпуности одговара дидактичким потребама савременог наставника, потреби за стандардизацијом квалификационог оквира наставног позива у високом образовању, те потреби да стручно усавршавање буде трајно присутно као обавеза и могућност сваком академском раднику да у свом послу увијек тежи бољем.

Програм TRAIN + садржи обавезне и изборне модуле.

Обавезни модули су:

Основе андрагошке дјелатности у ВО,
Дидактика високог образовања,
Планирање курикулума у ВО,
Методологија истраживања, научно писање и презентација научно-истраживачких/умјетничко-истраживачких резултата,
– модул за подручје друштвених и хуманистичких наука
– модул за подручје биомедицине и здравства те подручја биотехничких, интердисциплинарних, природних и техничких наука

Изборни модули су:

Комуникација и вјештине презентације,
Припрема апликација финансифрање и пројектни менаџмент,
Предузетничке способности у ВО,
Умрежавање и тимски рад.

Универзитет у Источном Сарајеву успјешно имплементира први циклус TRAIN+ модула у којима учеству представници свих чланица Универзитета у Источном Сарајеву. TRAIN+ програм намијењен је наставном особљу у свим звањима.

У једној академској години планирају се изводити два циклуса.

Контакт особа за TRAIN + програм испред Универзитета у Источном Сарајеву је доц. др Дајана Вукојевић.

Е маил: dajana.vukojevic@ues.rs.ba