Осигурање квалитета

Осигурање квалитета

Организација

Универзитет развија систем за осигурање квалитета у свим сегментима свог функционисања, путем Комитета за осигурање квалитета, канцеларије за осигурање квалитета, сарадника за осигурање квалитета на нивоу организационих јединица и комисија које се формирају за спровођење различитих поступака вредновања на нивоу организационих јединица …

Самовредновање и оцјена квалитета

Самовредновање и оцјењивање квалитета Универзитета, у правилу, изводи се једном годишње, на крају календарске године, а по потреби може се изводити и за академску годину на захтјев надлежних органа …

Студентско вредновање квалитета студија

Основни циљ студентског вредновања јесте формирање мишљења студената о квалитету студијских програма, предметима који се у оквиру њих изводе, функционисања служби организационих јединица и педагошког рада наставника и сарадника …

Прописи и документи

Пројекти из осигурања квалитета

Контакт