Правни факултет

Правни факултет

Правни факултет баштини традицију Правног факултета Универзитета у Сарајеву, који је основан 1946. године. Након почетка грађанског рата у Босни и Херцеговини, факултет је наставио рад 1994. године у Српском Сарајеву. Сједиште факултета се од 1996. године налази на Палама. Од 1999. године, факултет изводи наставу и у свом одјељењу у Бијељини. Настава се успјешно реализује на првом и другом циклусу студија. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву препознатљив је у Републици Српској као водећа установа правног образовања у њеном источном дијелу по највишим стандардима извођења правно-образовног процеса и захтијеваног знања, те по својим дипломантима који заузимају важне положаје у републичким органима и заједничким институцијама БиХ. Поводом седамдесет година постојања и успјешног рада, Правни факултет је 2016. године награђен Орденом Његоша првог реда од стране предсједника Републике Српске.

Правни факултет традиционално организује научне скупове на којима учествују еминентни представници правне науке и струке, као и предавања професора, истакнутих правних стручњака са страних универзитета. Поред научног скупа организованог 2007. године, факултет је од 2010. године, поводом обиљежавања Дана факултета, организовао осам научних скупова. У зборницима радова са ових научних скупова објављивали су радове најугледнији универзитетски професори са правних факултета из бивших југословенских република.

Правни факултет издаје часопис за правне и друштвене науке „Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву“ и електронски часопис „Годишњак студената Правног факултета у Источном Сарајеву“, по чему се сврстава у ред малог броја правних факултета у региону који својим студентима омогућавају објављивање радова у посебном часопису.

Факултет је, посредством Универзитета у Источном Сарајеву, члан Европске организације за јавно право, са сједиштем у Атини, с којом остварује плодну и интензивну сарадњу. Осим тога, факултет има сарадњу са Међународним удружењем правних факултета. У посљедњих осам година остварена је интензивна сарадња са бројним домаћим и међународним организацијама и институцијама (Гендер центар Владе Републике Српске, Омбудсман за дјецу Републике Српске, UNHCR, UNICEF, UN Women, и др.). Захваљујући тој сарадњи, факултет организује љетне школе (Школа родне равноправности организована је три пута) и правне клинике (избјегличког права и права дјетета). Факултет има потписане споразуме са већим бројем судова и адвокатских канцеларија, с циљем организовања студентске праксе.

Један од облика ваннаставних активности је Бесједничка секција, кроз коју је прошло неколико стотина студената, који учествују на бројним манифестацијама такмичарског и ревијалног карактера, као што су „Вишњићеви дани“, „Нушићијада“, „Кочићев збор“, такмичења која организују правни факултети, итд. Сваке године, Бесједничка секција организује врло посјећене вечери културе у Палама и Бијељини.

На факултету дјелује Савез студената „Правник“, који има Клуб студената Правног факултета у Бијељини. Студенти учествују у раду Наставно-научног вијећа, а студентска организација је досад организовала већи број активности, као што су бруцошке и апсолвентске вечери, учешће на дружењима и такмичењима студената „Правнијада“, посјете појединим институцијама и студентима других правних факултета, и др.

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса и студијског програма који су завршили:

I циклус студија

    • Студијски програм Право (одјељења у Палама, Бијељини и Сребреници), 240 ECTS, 4 године – дипломирани правник

II  циклус студија

  • Студијски програм Право, 60 ECTS, 1 година, три смјера:
  1. Јавно право – мастер права
  2. Грађанско право (два модула: Грађанско право – грађанскоправни модул и Грађанско право – привредноправни модул) – мастер права
  3. Кривично право – мастер права

III  циклус студија

  • Студијски програм Право:

Доктор правних наука- 480 ECTS- Јавноправне науке;
Доктор правних наука- 480 ECTS-Грађанскоправне науке;
Доктор правних наука- 480 ECTS- Пословноправне науке;

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Правни факултет
Алексе Шантића бр. 3
71 420 Пале
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 57 226 609
+387 57 226 892
dekanat @ pravni.ues.rs.ba
http://www.pravni.ues.rs.ba/