Одлуку о поништењу отвореног поступка јавне набавке са референцом “Набавка материјала за текуће одржавање зграда” за потребе Правног факултета Пале