Старт / О Универзитету / Историјат / Звање Професор Емеритус

Звање Професор Емеритус

Проф. др Бранко Летић

 

 

 

 

 

 

 

Проф. др Јован Ђуковић

 

 

 

 

 

 

 

Проф. др Слободан Милојковић

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. др Дренка Шећеров Зечевић

 

 

 

 

 

 

 

Проф. др Војислав Максимовић