Центри и лабораторије факултета/академија Универзитета у Источном Сарајеву

Центри и лабораторије факултета/академија Универзитета у Источном Сарајеву

Лабораторија за основе електротехнике
Лабораторија за електрична мјерења
Лабораторија за електронику
Лабораторија за физику
Лабораторија за електричне машине
Лабораторија за електромоторне погоне
Лабораторија за аутоматику и роботику
Лабораторија за роботику и мехатронику
Лабораторија за системе са уграђеним рачунаром
Лабораторија за телекомуникације
Лабораторија за програмабилне логичке контролере
Високонапонска лабораторија за испитивање ударним напоном
Лабораторија за парцијална пражњења
Високонапонска лабораторија за испитивање напоном фреквенције 50 Hz
Лабораторија за дигиталне системе управљања
Лабораторија за електромагнетику
Лабораторија за информатику (6 лабораторија)

Научно-истраживачки центар Економског факултета Брчко- НИЦЕФ БЧ

Научно-истраживачки центар Економског факултета Пале – НИЦЕФ

CNC лабораторија
Мјерна лабораторија
Лабораторија за савремену производњу
CNC кабинет

Центар за руски језик и руске студије
Центар за кинеске студије
Центар за хеленске студије
Центар за подршку студентима са инвалидитетом
Фоно лабораторијe
Лабораторија за информатику

Центар за термоенергетику и процесно машинство
Центар (испитно тијело) за атестирање возила
Центар акредитованих лабораторија
Лабораторија за CNC машине алатке и CIM системе
Лабораторија за заваривање и испитивање материјала
Лабораторија за примијењену механику и машинске конструкције
Лабораторија за мјерење и контролу квалитета

Центар за биомедицинске науке
Центар за рани развој дјеце
Специјалистички центар за стоматологију
Лабораторија за фармакологију
Лабораторија за молекуларну генетику
Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
Лабораторија за клиничке вјештине
Анатомска сала
Микроскопска сала
Рачунарски центри
Специјализовани простори за извођење практичног и научног рада

Научни центар за популациону едукацију, раст и развој дјеце

Агропедолошка лабораторија
Лабораторија за биологију и микробиологију
Лабораторија за ратарство и сјеменарство
Лабораторија за испитивање млијека и млијечних производа
Лабораторија за испитивање квалитета сточне хране
Лабораторија за заштиту биљака
Лабораторија за хемију

Техничко-лабораторијски центар
Лабораторија за информатику
Лабораторија за електротехнику и аутоматику
Рачунарска лабораторија
Лабораторија за електронику
Лабораторија за оптичке комуникације
Лабораторија за физику
Лабораторија за рачунарске мреже

Лабораторија за биохемију и органску хемију
Лабораторија за општу и неорганску хемију
Лабораторија за аналитичку и физичку хемију
Лабораторија за хемијско-процесно инжењерство
Лабораторија за биологију са микробиологијом
Лабораторија за неорганску и органску хемијску технологију
Лабораторија за заштиту животне средине и отпадне воде
Лабораторија за електрохемијско инжењерство
Лабораторија за квалитет животних намирница
Лабораторија за реолошка испитивања
Лабораторија за инструментална испитивања
Полуиндустријско постројење за прераду меса
Полуиндустријско постројење за топлотну обраду хране
Полуиндустријско постројење за прераду жита и брашна