Научни часописи

Научни часописи

Издавачка дјелатност Универзитета у Источном Сарајеву и факултета и академија Универзитета има за циљ да допринесе наставном, научном, умјетничком и стручном раду. Научне часописе који се публикују у Републици Српској категорише Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске. Категоризација се врши у складу са Правилником о публиковању научних публикација (Службени гласник Републике Српске, бр. 77/17), којим се прописују врсте научних публикација, услови које морају испуњавати публикације да би се сматрале научним, категоризација научних часописа, као и критеријуми, начин бодовања и поступак избора научних публикација за суфинансирање. Научни часописи се категоришу у три категорије (прва, друга и трећа) једном годишње.

Преглед научних часописа које издају чланице Универзитета у Источном Сарајеву


Научни часописи прве категорије


Journal of Engineering & Processing Management
Издавач: Технолошки факултет Зворник
Главни и одговорни уредник: проф. др Бранко Бугарски
Број издања у току године: 2
Језик: енглески
ISSN: 1840-4774; eISSN: 2566-3615
Интернет страница часописа: https://jepm.tfzv.ues.rs.ba

Proceedings of the Faculty of Economic in East Sarajevo
Издавач: Економски факултет Пале
Главни и одговорни уредник: проф. др Младен Ребић
Број издања у току године: 2
Језик: енглески
ISSN: 1840-3557; eISSN: 1986-6690
Интернет страница часописа: http://zrefis.ekofis.ues.rs.ba

Биомедицинска истраживања
Издавач: Медицински факултет Фоча
Главни и одговорни уредник: проф. др Синиша Ристић
Број издања у току године: 2
Језик: енглески
ISSN: 1986-8529; eISSN: 1986-8537
Интернет страница часописа: http://biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba

International Journal оf Electrical Engineering аnd Computing
Издавач: Електротехнички факултет Источно Сарајево и Академска мисао (Београд, Србија)
Главни и одговорни уредник: проф. др Мирјана Максимовић
Број издања у току године: 2
Језик: енглески
e-ISSN: 2566-3682
Интернет страница часописа: https://ijeec.etf.ues.rs.ba

Зборник радова Економског факултета Брчко
Издавач: Економски факултет Брчко
Главни и одговорни уредник: проф. др Лазар Радовановић
Број издања у току године: 1
Језик: српски
ISSN:2303-8861; e-ISSN: 2490-2373
Интернет страница часописа: http://zbornik.efb.ues.rs.ba
Спорт и здравље
Издавач: Факултет физичког васпитања и спорта Пале
Главни и одговорни уредник: проф. др Борислав Цицовић
Број издања у току године: 2
Језик: српски
ISSN: 1840-152X; еISSN: 2637-2703
Интернет страница часописа:  http://sportizdravlje.ues.rs.ba


Научни часописи друге категорије


Нови економист: часопис за економску теорију и праксу
Издавач: Факултет пословне економије Бијељина
Главни и одговорни уредник: проф. др Витомир Старчевић
Број издања у току године: 2
Језик: српски и енглески
ISSN: 1840-2313; eISSN: 2566-333X
Интернет страница часописа: http://noviekonomist.info

Радови Филозофског факултета
Издавач: Филозофски факултет Пале
Главни и одговорни уредник: проф. др Јелена Марковић
Број издања у току године: 1
Језик: српски
ISSN: 1512-5858; eISSN: 2232-8343
Интернет страница часописа: http://www.radovi.ff.ues.rs.ba/


Научни часописи треће категорије


Нова школа
Издавач: Педагошки факултет Бијељина
Главни и одговорни уредник: проф. др Нина Милановић
Број издања у току године: 2
Језик: српски
ISSN: 1840-0922
Интернет страница часописа: http://novaskola.pfb.ues.rs.ba

Годишњак
Издавач: Православни богословски факултет Фоча
Главни и одговорни уредник: проф. др Дарко Ђого
Број издања у току године: 1
Језик: српски
ISSN: 2303-4513; eISSN:2490-3221
Интернет страница часописа: http://www.godisnjakpbf.com


Научни часописи


AGROFOR International Journal
Издавач: Пољопровредни факултет Источно Сарајево
Главни и одговорни уредник: проф. др Весна Милић
Број издања у току године: 3
Језик: енглески
ISSN: 2490-3434; еISSN: 2490-3442
Интернет страница часописа: http://agrofor.ues.rs.ba

Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву
Издавач: Правни факултет Пале
Главни и одговорни уредник: проф. др Радомир Лукић
Број издања у току године: 1
Језик: српски
ISSN: 2232-7339; еISSN: 2303-4653
Интернет страница часописа: https://godisnjak.pravni.ues.rs.ba

Бијељински методички часопис
Издавач: Педагошки факултет Бијељина
Главни и одговорни уредник: проф. др Милена Ивановић
Број издања у току године: 2
Језик: српски
ISSN: 2303-5366
Интернет страница часописа: http://bmc.pfb.ues.rs.ba/

Journal of Engineering & Management
Издавач: Факултет за производњу и менаџмент Требиње
Главни и одговорни уредник: проф. др Обрад Спаић
Број издања у току године:
Језик: енглески
ISSN: ; еISSN:
Интернет страница часописа: https://jem.fpm.ues.rs.ba/index.php/journal