Електротехнички факултет

Електротехнички факултет

Електротехнички факултет основан је 1994/95. академске године у Лукавици (данас општина Источно Ново Сарајево). Настава се изводи на првом и другом циклусу студија. Електротехнички факултет, као институција са дугом традицијом, препознатљив је по квалитету наставног и научно-истраживачког рада који резултују образовањем веома квалитетних кадрова за рад у различитим гранама привреде у областима електротехнике и рачунарства, те константним интересовањем студената за упис на овај факултет. Потражња за кадровима овог профила и добре могућности запослења након дипломирања сврставају га у ред перспективнијих факултета за које се студенти опредјељују након завршетка средње школе.

Електротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву организатор је међунарoдног научно-стручног симпозијумa „ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА“ који се традиционално одржава у марту сваке године. „ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА“ представља једну од водећих домаћих конференција посвећених примјени информационо-комуникационих технологија која окупља велики број учесника са простора бивше Југославије и шире. Симпозијум је од стране Министарства науке и технологије Републике Српске категорисан као међународни скуп прве категорије.

Електротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву има развијену међународну сарадњу првенствено са сродним факултетима у окружењу, као и са сродним факултетима и институтима из ЕУ. У оквиру ове сарадње повремено се реализују размјене студената и наставника кроз различите активности као што су научно-стручни скупови, семинари и љетне школе.

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса и студијског програма који су завршили:

I  циклус студија

  • Студијски програм Електроенергетика – 240 ECTS, 4 године – дипломирани инжењер електротехнике – електроенергетика
  • Студијски програм Аутоматика и електроника – 240 ECTS, 4 године – дипломирани инжењер електротехнике – аутоматика и електроника
  • Студијски програм Рачунарство и информатика – 240 ECTS, 4 године – дипломирани инжењер електротехнике – рачунарство и информатика
  • Студијски програм Аутоматика и електроника на енглеском језику (Automatics and Electronics) – Bachelor of Electrical Engineering – 240 ECTS – Automation and Electronics
  • Студијски програм Електроенергетика на енглеском језику (Electroenergetics) – Bachelor of Electrical Engineering – 240 ECTS – Electroenergetics
  • Студијски програм Рачунарство и информатика на енглеском језику (Computer Science and Informatics) – Bachelor of Electrical Engineering – 240 ECTS – Computer Science and Informatics

II  циклус студија

 • Студијски програм Електроенергетика – 60 ECTS, 1 година – мастер електротехнике – електроенергетика – 300 ECTS
 • Студијски програм Аутоматика и електроника – 60 ECTS, 1 година – мастер електротехнике – аутоматика и електроника – 300 ECTS
 • Студијски програм Рачунарска техника и информатика – 60 ECTS, 1 година – мастер електротехнике – рачунарска техника и информатика– 300 ECTS

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Електротехнички факултет
Вука Караџића 30
71126 Лукавица, Источно Сарајево
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 57 342 788; 340 307
+387 57 342 788
kontakt @ etf.ues.rs.ba
Веб страница: www.etf.ues.rs.ba