Пословници

1. Пословник о раду Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву

1.1. Измјена Пословника о раду Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву 17.04.2014. године

        1.2. Измјена Пословника о раду Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву 10. 03. 2020. године

        1.3 Измјене и допуне Пословника о раду Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву 16.11.2020.

2. Пословник о раду Сената Универзитета у Источном Сарајеву 07. август 2020 године

        2.1 Измјене и допуне Пословника о раду Сената Универзитета у Источном Сарајеву – 27.11.2020.

3. Пословник о раду Комитета за осигурање квалитета 12.04.2017. године

4. Пословник о раду етичког коминтета Универзитета у Источном Сарајеву 19.09.2019. године