Структурални развој осигурања квалитета на Универзитетима у БиХ

Структурални развој осигурања квалитета на Универзитетима у БиХ

Назив пројекта: “Структурални развој осигурања квалитета на универзитетима у БиХ”

Донатор:

  • Аустријска развојна кооперација
  • Влада Лихтенштајна

Координатор пројекта: WUS Austria

Партнери:

  • Осам БиХ јавних Универзитета

Период имплементације: мај 2006-мај 2008

Буџет: 143.520,00 €

Главни циљеви пројекта: развој људских и институционалних капацитета (људских и инфраструктурних), одржив развој QA система

Главне активности:

  • додатна подршка у организацији семинара из области осигурања квалитета на БХ Универзитетима
  • студијске посјете канцеларијама за осигурање квалитета у ЕУ
  • развој, штампање и дистрибуција брошура осигурања квалитета