Сарадња са привредом

Сарадња са привредом

Универзитету у Источном Сарајеву је постао члан Европскe мрежe предузетништва Републике Српске гдје су, осим Агенције за развој малих и средњих предузећа као координатора, укључени и Привредна комора Републике Српске, Универзитет у Бањој Луци и Иновациони центар Бања Лука. Европска мрежа предузетништва, као инструмент подршке предузећима, покренута је још 1987. године на иницијативу Европске комисије у циљу подстицања развоја предузећа. EEN представља комплексан сет инструмената за подршку развоју предузећа. УИС узима активно учешће у свим активностима мреже и има активну сарадњу са сектором малих и средњих предузећа кроз:

 • Обједињавање услуга пружања практичних информација и помоћи МСП-има у циљу:
  • Лакшег проналажења пословних партнера из ЕУ
  • Успостављања пословне сарадње са институцијама и организацијама у ЕУ
  • Учествовања МСП-а на тендерима у ЕУ
  • Лакшег приступа информацијама о правним аспектима и пословним регулативама ЕУ
  • Добијања информација о програмима подршке, законодавству и резултатима који се односе на иновације и о посредничким услугама у трансферу технологије и знања
  • Добијања информација о оквирним програмима ЕУ за истраживање и технолошки развој
 • Подизање свијести о значају иновативности и могућностима трансфера технологија и повећања конкурентности;
 • Информисање о могућностима тржишта ЕУ и учествовање у стварању широке Европске пословне мреже;
 • Информисање о домаћим истраживачко-технолошко-развојним могућностима.

Кроз Европску мрежу предузетништва Републике Српске Универзитету у Источном Сарајеву ће бити и у функцији подршке МСП-а у провођењу пројеката финансираних из других прoгрaмa EУ, кao штo су програми COSME, Horizon 2020, Erasmus+, те програма који су орјентисани на финансијску подршку предузећима.

Ректор Универзитета у Источном Сарајеву Радослав Грујић потписао је 23.03.2016. године Протокол о сарадњи са представницима Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора Источно Сарајево, Требиње, Добој и Бијељина у циљу јачања сарадње Универзитета са реалним сектором, тј. побољшавање сарадње између академске заједнице и привреде Републике Српске.

Споразумом ће бити обезбијеђено учешће академске заједнице у креирању нових производа, као и кориштење знања и лабораторије са којом располажемо, а при томе надокнађујући оно што привредни субјекти не могу финансирати и развијати одређене процесе.

До сада је преко одређених факултета (организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву) успостављена сарадња са одређеним привредним субјектима као што су:

 

1. Акционарско друштво за производњу и ремонт „ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ“ а.д. Братунац www.trb.ba
2. Енергоинвест-Електроенергетска опрема доо Источно Сарајево
3. ЗП „Хидроелектране на Дрини“ А.Д. Вишеград www.henadrini.com
4. ЗП „Рудник и термоелектрана“ А.Д. Гацко www.ritegacko.com
5. Рафинерија уља Модрича
6. МФ доо Столац
7. „Виброакустика“ доо Београд
8. Институт А.Д. Источно Сарајево
9. „Термоапарати“ А.Д. Источно Сарајево
10. ЕНЕРГОИНВЕСТ – ЗДП институт за осигурање квалитета „ИКМ“ Источно Сарајево
11. ФАМОС – ФАБРИКА МОТОРА САРАЈЕВО а.д. Источно Сарајево
12. Swislion IAT а.д. Требиње
13. Завод за запошљавање Брчко дистрикта
14. Удружење економиста Републике Српске „SWOT“
15. SPORT VISION доо
16. Пореска управа РС, подручни центар Бијељина
17. Средњесталешки биро Балкан

Национални пројекти

Назив пројекта: „Примјена 3D моделирања и дизајна за израду прототипова у тржишној комуникацији“, заједнички пројекат научно-истраживачке заједнице и привреде програм „Синергија“, суфинансира Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, број уговора 19.030/961-11-2/21

Назив пројекта: “Развој новог линеарног симулатора нисконапонске лектродистрибутивне мреже“ , заједнички пројекат научно-истраживачке заједнице и привреде програм „Синергија“, суфинансира Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, број уговора 19.030/961-8-2/21

Назив пројекта: „Лабораторијска диелектрична испитивања међуфазних изолационих одстојника за 35 kV надземне водове“, испитивања и развој наведене електроенергетске опреме су урађени за потребе МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д Пале, 2021. године.

Назив пројекта: „Дигитална фарма као платформа за унапређење менаџмента производње и сарадње са високообразовним сектором“ у сарадњи са Пољопривредним факултетом Универзитета у Источном Сарајеву и Пољопривредном задругом Гвозно, Калиновик, финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, пројектне активности 2020-21, број уговора 19.032/968-9/20.

Назив пројекта: „Систем за online мониторинг и управљање производњом у заштићеном простору – “Паметна башта““, у сарадњи са Пољопривредним факултетом Универзитета у Источном Сарајеву и Пољопривредним кластером „СРП“ Источна Илиџа, финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, пројектне активности 2021-22, број рјешења 12/2.3-403-7708/21.

Назив пројекта: „Развој нове побољшане верзије уређаја за повећање енергетске ефикасности нисконапонске електродистрибутивне мреже“, заједнички пројекат научно-истраживачке заједнице и привреде Пилот-програм „Синергија“, суфинансира Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, пројектне активности 2020÷2021, број уговора 19.032/961-68/19.

Назив пројекта: „Развој новог линеарног симулатора нисконапонске електродистрибутивне мреже“, заједнички пројекат научно-истраживачке заједнице и привреде програм „Синергија“, суфинансира Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, 2021. до данас, број уговора 19.030/961-8-2/21.

Назив пројекта: Мјерења и анализе параметара квалитета електричне енергије у тачки прикључења на мрежу четири фотонапонске електране: ФНЕ Бранковићи 1, ФНЕ Бранковићи 2, ФНЕ Бранковићи 3 и ФНЕ Рађевићи 1, посао урађен за фирму „VMR ENERGY“ d.o.o. Rogatica из Рогатице, 2022. године. (Електротехнички факултет)

 

Међународни пројекти

 

Назив пројекта: Development of part-time and short cycle studies in higher education in Bosnia and Herzegovina (PARTISH)

Координатор: Универзитет у Новом Саду

Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић

Чланица: Медицински факултет Фоча, Ректорат Универзитета, Електротехнички факултет и Факултет пословне економије

Интернет страница пројекта: https://partish.lurmk.lv/

Трајање: 2020.-2023.

Ознака пројекта: 617421-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

 

 

Назив пројекта: Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability (SUCCESS)

Координатор: Mеђународни универзитет Бурч

Руководилац на УИС: проф. др Слободан Лубура

Чланица: Електротехнички факултет

Интернет страница пројекта: https://success-project.ba

Трајање: 2020.-2023.

Ознака пројекта: 618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

 

Назив пројекта: Knowledge Triangle for a Low Carbon Economny (KALCEA)

Координатор: National and Kapodistrian University of Athens

Руководилац на УИС: доц. др Срђан Лале

Чланица: Електротехнички факултет

Интернет страница пројекта: https://kalcea.com/

Трајање: 2020.-2023.

Ознака пројекта: 618109-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

 

Назив пројекта: Strengthening Capacities for the Implementation of Dual Education in BiH Higher Education (DualSCI)

Координатор: Универзитет у Новом Саду

Руководилац на УИС: проф. др Срђан Лалић

Чланица: Ректорат, Економски факултет Брчко и Медицински факултет Фоча

Интернет страница пројекта: dualsci.unze.ba

Трајање: 2019.-2022.

Ознака пројекта: 610251-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

 

Назив пројекта: Electrical Energy Markets and Engineering Education (ELEMEND)

Координатор: Еthniko kai kapodistriako panepisthmio athinon

Руководилац на УИС: проф. др Слободан Лубура

Чланица: Електротехнички факултет Источно Сарајево

Интернет страница пројекта: www.elemend.ba

Трајање: 2017. – 2020.

Ознака пројекта: 585681-EEP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

 

Назив пројекта: Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism (CULTURWB)

Координатор: Универзитет у Новом Саду

Руководилац на УИС: проф. др Бранислав Машић

Чланица: Ректорат

Интернет страница пројекта: culturwb.pmf.uns.ac.rs

Трајање: 2016.-2020.

Ознака пројекта: 574193-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA 2-CBHE-JP

 

Назив пројекта: Services in support of business and innovation in Republic of Srpska (EUNORS)

Координатор: Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа РС

Руководилац на УИС: др Ненад Марковић

Чланица: Ректортат

Интернет страница пројекта: https://www.rars-msp.org/lat/poslovna-podrska-lat/evropska-mreza-preduzetnistva-rs/

Трајање: 2014-.

Ознака пројекта: 649148