Сарадња са привредом

Сарадња са привредом

Универзитету у Источном Сарајеву је постао члан Европскe мрежe предузетништва Републике Српске гдје су, осим Агенције за развој малих и средњих предузећа као координатора, укључени и Привредна комора Републике Српске, Универзитет у Бањој Луци и Иновациони центар Бања Лука. Европска мрежа предузетништва, као инструмент подршке предузећима, покренута је још 1987. године на иницијативу Европске комисије у циљу подстицања развоја предузећа. EEN представља комплексан сет инструмената за подршку развоју предузећа. УИС узима активно учешће у свим активностима мреже и има активну сарадњу са сектором малих и средњих предузећа кроз:

 • Обједињавање услуга пружања практичних информација и помоћи МСП-има у циљу:
  • Лакшег проналажења пословних партнера из ЕУ
  • Успостављања пословне сарадње са институцијама и организацијама у ЕУ
  • Учествовања МСП-а на тендерима у ЕУ
  • Лакшег приступа информацијама о правним аспектима и пословним регулативама ЕУ
  • Добијања информација о програмима подршке, законодавству и резултатима који се односе на иновације и о посредничким услугама у трансферу технологије и знања
  • Добијања информација о оквирним програмима ЕУ за истраживање и технолошки развој
 • Подизање свијести о значају иновативности и могућностима трансфера технологија и повећања конкурентности;
 • Информисање о могућностима тржишта ЕУ и учествовање у стварању широке Европске пословне мреже;
 • Информисање о домаћим истраживачко-технолошко-развојним могућностима.

Кроз Европску мрежу предузетништва Републике Српске Универзитету у Источном Сарајеву ће бити и у функцији подршке МСП-а у провођењу пројеката финансираних из других прoгрaмa EУ, кao штo су програми COSME, Horizon 2020, Erasmus+, те програма који су орјентисани на финансијску подршку предузећима.

Ректор Универзитета у Источном Сарајеву Радослав Грујић потписао је 23.03.2016. године Протокол о сарадњи са представницима Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора Источно Сарајево, Требиње, Добој и Бијељина у циљу јачања сарадње Универзитета са реалним сектором, тј. побољшавање сарадње између академске заједнице и привреде Републике Српске.

Споразумом ће бити обезбијеђено учешће академске заједнице у креирању нових производа, као и кориштење знања и лабораторије са којом располажемо, а при томе надокнађујући оно што привредни субјекти не могу финансирати и развијати одређене процесе.

До сада је преко одређених факултета (организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву) успостављена сарадња са одређеним привредним субјектима које можете пронаћи на следећем линку: Линк

Национални пројекти

Назив пројекта: „Примјена 3D моделирања и дизајна за израду прототипова у тржишној комуникацији“, заједнички пројекат научно-истраживачке заједнице и привреде програм „Синергија“, суфинансира Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, број уговора 19.030/961-11-2/21

Назив пројекта: “Развој новог линеарног симулатора нисконапонске лектродистрибутивне мреже“ , заједнички пројекат научно-истраживачке заједнице и привреде програм „Синергија“, суфинансира Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, број уговора 19.030/961-8-2/21

Назив пројекта: „Лабораторијска диелектрична испитивања међуфазних изолационих одстојника за 35 kV надземне водове“, испитивања и развој наведене електроенергетске опреме су урађени за потребе МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д Пале, 2021. године.

Назив пројекта: „Дигитална фарма као платформа за унапређење менаџмента производње и сарадње са високообразовним сектором“ у сарадњи са Пољопривредним факултетом Универзитета у Источном Сарајеву и Пољопривредном задругом Гвозно, Калиновик, финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, пројектне активности 2020-21, број уговора 19.032/968-9/20.

Назив пројекта: „Систем за online мониторинг и управљање производњом у заштићеном простору – “Паметна башта““, у сарадњи са Пољопривредним факултетом Универзитета у Источном Сарајеву и Пољопривредним кластером „СРП“ Источна Илиџа, финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, пројектне активности 2021-22, број рјешења 12/2.3-403-7708/21.

Назив пројекта: „Развој нове побољшане верзије уређаја за повећање енергетске ефикасности нисконапонске електродистрибутивне мреже“, заједнички пројекат научно-истраживачке заједнице и привреде Пилот-програм „Синергија“, суфинансира Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, пројектне активности 2020÷2021, број уговора 19.032/961-68/19.

Назив пројекта: „Развој новог линеарног симулатора нисконапонске електродистрибутивне мреже“, заједнички пројекат научно-истраживачке заједнице и привреде програм „Синергија“, суфинансира Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, 2021. до данас, број уговора 19.030/961-8-2/21.

Назив пројекта: Мјерења и анализе параметара квалитета електричне енергије у тачки прикључења на мрежу четири фотонапонске електране: ФНЕ Бранковићи 1, ФНЕ Бранковићи 2, ФНЕ Бранковићи 3 и ФНЕ Рађевићи 1, посао урађен за фирму „VMR ENERGY“ d.o.o. Rogatica из Рогатице, 2022. године. (Електротехнички факултет)

 

Међународни пројекти

 

Назив пројекта: Innovation Centres for the development of innovative and entrepreneurial thinking to facilitate the development of sustainable smart solutions in the Western Balkans-(SMART)

Координатор: Факултета за упорабне пословне ин дружбене студије Марибор

Руководилац на УИС: доц. др Ненад Марковић

Чланица: Медицински факултет

Интернет страница пројекта:

Трајање: 2022.-2025.

Ознака пројекта: 10182938

 

 

Назив пројекта: Development of part-time and short cycle studies in higher education in Bosnia and Herzegovina (PARTISH)

Координатор: Универзитет у Новом Саду

Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић

Чланица: Медицински факултет Фоча, Ректорат Универзитета, Електротехнички факултет и Факултет пословне економије

Интернет страница пројекта: https://partish.lurmk.lv/

Трајање: 2020.-2023.

Ознака пројекта: 617421-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

 

 

Назив пројекта: Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability (SUCCESS)

Координатор: Mеђународни универзитет Бурч

Руководилац на УИС: проф. др Слободан Лубура

Чланица: Електротехнички факултет

Интернет страница пројекта: https://success-project.ba

Трајање: 2020.-2023.

Ознака пројекта: 618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

 

Назив пројекта: Knowledge Triangle for a Low Carbon Economny (KALCEA)

Координатор: National and Kapodistrian University of Athens

Руководилац на УИС: доц. др Срђан Лале

Чланица: Електротехнички факултет

Интернет страница пројекта: https://kalcea.com/

Трајање: 2020.-2023.

Ознака пројекта: 618109-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

 

Назив пројекта: Strengthening Capacities for the Implementation of Dual Education in BiH Higher Education (DualSCI)

Координатор: Универзитет у Новом Саду

Руководилац на УИС: проф. др Срђан Лалић

Чланица: Ректорат, Економски факултет Брчко и Медицински факултет Фоча

Интернет страница пројекта: dualsci.unze.ba

Трајање: 2019.-2022.

Ознака пројекта: 610251-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

 

Назив пројекта: Electrical Energy Markets and Engineering Education (ELEMEND)

Координатор: Еthniko kai kapodistriako panepisthmio athinon

Руководилац на УИС: проф. др Слободан Лубура

Чланица: Електротехнички факултет Источно Сарајево

Интернет страница пројекта: www.elemend.ba

Трајање: 2017. – 2020.

Ознака пројекта: 585681-EEP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

 

Назив пројекта: Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism (CULTURWB)

Координатор: Универзитет у Новом Саду

Руководилац на УИС: проф. др Бранислав Машић

Чланица: Ректорат

Интернет страница пројекта: culturwb.pmf.uns.ac.rs

Трајање: 2016.-2020.

Ознака пројекта: 574193-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA 2-CBHE-JP

 

Назив пројекта: Services in support of business and innovation in Republic of Srpska (EUNORS)

Координатор: Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа РС

Руководилац на УИС: др Ненад Марковић

Чланица: Ректортат

Интернет страница пројекта: https://www.rars-msp.org/lat/poslovna-podrska-lat/evropska-mreza-preduzetnistva-rs/

Трајање: 2014-.

Ознака пројекта: 649148