Закони

Закон о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју

1.1. Измјене и допуне Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју

1.2. Измјене и допуне Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју

1.3. Измјене и допуне Закона о научноистраживачкој дјелатности

1.4. Закон о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју, неслужбени пречишћен текст