Медицински факултет

Медицински факултет

http://www.mef.ues.rs.ba

Мисија Медицинског факултета у Фочи је посвећена постизању највиших стандарда у образовању, истраживању и здравственој њези. Факултет треба да буде вођа у побољшању здравља људи кроз образовање вјештих и друштвено одговорних доктора медицине и стоматологије, дипломираних специјалних едукатора и рехабилитатора и дипломираних медицинара. Дугорочни циљеви се односе на очуваће и дисеминацију знања и култивацију критичких интелеката. Толеранција и разноликост су подржане, а глобална питања се истражују и охрабрују. Мисија факултета покрива и посебна подручја наставу, истраживања, медицинке услуге и улогу у друштву.

Образовање високостручних кадрова из области медицине, специјалиста за поједине области, помоћног медицинског особља, те кадрова за специјалну едукацију и рехабилитацију који би својим знањем помогли промоцији и ширењу здравствене културе, здравствене заштите као и модернизацију Републике Српске, Босне и Херцеговине и читавог региона, у оквиру научне области биомедицине.

Визија Факултета је савремена образовна институција у области биомедицине и здравства која је снажан, квалитетан, поуздан и компетентан партнер у школовању квалитетних кадрова, који су врхунски оспособљени да одговоре на све изазове модерне медицине и специјалне едукације и рехабилитације.

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса студија и смјера студијског програма који су завршили:

I циклус студија

 • Медицина, 360 ECTS, – доктор медицине
 • Стоматологија, 360 ECTS – доктор стоматологије
 • Стоматологија на енглеском језику, 360 ECTS – доктор стоматологије
 • Здравствена њега, 240 ECTS – дипломирани медицинар здравствене његе
 • Специјална едукација и рехабилитација, 240 ECTS, два смјера:
 1. дипломирани логопед – логопедија и сурдоаудиологија
 2. дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор – развојни поремећаји

II  циклус студија

 • Здравствена њега, 300 ECTS – мастер здравствене његе
 • Специјална едукација и рехабилитација, 300 ECTS, 1 година, два смјера:
 1. мастер логопедије – логопедија и сурдоаудиологија
 2. мастер развојних поремећаја – развојни поремећаји

III  циклус студија

 • Биомедицинске науке, 540 ECTS, 3 године – доктор биомедицинских наука
 • Биоинжењеринг и медицинска информатика

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Медицински факултет
Студентска бр. 5
73 300 Фоча
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 58 210 420
+387 58 210 007
office-mf @ ues.rs.ba
www.mef.ues.rs.ba