Извјештај о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредни професор за ужу научну област Педијатрија, кандидат др сци. мед. Биљана Милинковић