Правила студирања

–         Правилник о студирању на првом циклусу студијаАутентично тумачење

–         Правилник о студирању на другом циклусу студија,  Правилник о измјени

–         Правилник о студирању на трећем циклусу студија/докторским студијама