Центар за цјеложивотно учење

Центар за цјеложивотно учење

Универзитет у Источном Сарајеву организује и имплементира програме цјеложивотног учења у складу са својом мисијом.

Образовање одраслих важна је компонента система цјеложивотног учења. На генералној конференцији Унеска још је 1976. године дефинисан концепт образовања одраслих на начин да укључује скуп свих организованих образовних процеса, садржаја, нивоа и метода, без обзира на то наставља ли особа школовање, развија своје способности и проширује знање или побољшава своје техничке или стручне квалификације.

Универзитет у Источном Сарајеву нуди програме доквалификације, преквалификације и стручног усавршавање, путем образовних модула, који су усклађени са потребама тржишта рада.

Циљне групе:

  • програми доквалификације и преквалификације – ниво образовања минимум ССС;
  • програми стручног усавршавања – ниво образовања минимум завршен I циклус студија.

 

Конкурси за програме цјеложивотно учења објављују се на интернет страници УИС-а и једном од јавних гласила.

Документи за упис могу се лично предати у ректорату УИС-а или послати путем поште:

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Канцеларија проректора за наставу
Центар за цјеложивотно учење
Вука Караџића 30
71126 Лукавица, Источно Сарајево

Након пријаве на одређени програм цјеложивотног учења, кандидати ће бити обавијештени о начину плаћања похађања програма цјеложивотног учења.

Огласи - Центар за цјеложивотно учење