Програми цјеложивотног учења

Програми цјеложивотног учења

 

Медицински факултет Фоча “Програм за подстицање комуникације код дјеце са сметњама у развоју”, Одлука Сената (01-S-23-LX/19)
Педагошки факултет Бијељина “Спортска усавршавања и едукација”, Одлука Сената (01-S-65-I-LXII/19)
Педагошки факултет Бијељина Образовање васпитача за рад у казнено-поправним заводима“, Одлука Сената 01-C-193-I/20)
Филозофски факултет Пале “Педагошко-психолошко и дидактичко-методичко образовање”, Одлука Сената (01-С-161-XVI/20)
Педагошки факултет Бијељина Образовање васпитача за рад са особама треће животне доби“, Одлука Сената (01-С-161-XVI/20)
Педагошки факултет Бијељина Сарадник у настави за рад са дјецом с потешкоћама у развоју у основној школи“, Одлука Сената (01-С-162-XVI/20)
Педагошки факултет Бијељина Програм усавршавања директора образовних институција“ Одлука Сената (01-С-163-XVI/20)
Економски факултет Пале Управљање културним туризмом и културним насљеђем”, Одлука Сената (01-C-232-LXV/19)
Пољопривредни факултет Источно Сарајево “Образовање из области географских информатичких система у шумарству”, Oдлука Сената (01-C-222-XIX/21)
Електротехнички факултет Источно Сарајево “Пројектовање и анализа фотонапонских система”, Oдлука Сената (01-С-339-XLII/22)