Сервиси

Електронска пошта

Студентски инфокиоск

Евиденција научноистраживачког рада

Студентска анкета

Платформа за електронско учење

Систем за видео конференције

Складиште података

Универзитетске анкете

Дигитални репозиторијум