Контакт – Канцеларија за мeђународну сарадњу

Проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу и осигурање квалитета

Доц. др Марко Гутаљ

+387 57 320 330

Канцеларију чине

 

  • Координатор за међународну сарадњу

др Слободанка Круљ

+387 57 320 330, локал 137
iroffice @ ues.rs.ba
slobodanka.krulj @ ues.rs.ba

  • Стручни сарадник за мобилност наставног особља и студента

Милица Бакула

+387 57 320 330, локал 138
milica.bakula @ ues.rs.ba