Мобилност у бројевима

Мобилност у бројевима

Година

2015

2016

2017

2018

2019

доласци одласци доласци одласци доласци одласци доласци одласци доласци одласци
Мобилност студената 1 1 2 5 4 52 9 58 7 39
Мобилност особља 8 15 21 11 26 20 37 38 45 62