Школарине

Школарине

Школарина на јавним високошколским установама представља износ новчаних средстава којима суфинансирајући студент учествује у суфинансирању укупних трошкова његовог студија на јавној високошколској установи, а самофинансирајући студент учествује у финансирању укупних трошкова његовог студија на јавној високошколској установи. Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво предлаже Влади РС висину школарине за студијске програме на првом и другом циклусу студија на јавним високошколским установама, за студенте чије се школовање суфинансира из буџета, на основу приједлога органа Универзитета. Влада РС доноси коначну одлуку о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје школовање.

Одлуком Управног одбора Универзитета утврђује се висина школарине за студенте првог и другог циклуса студија, који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте, студенте стране држављане, као и студенте трећег циклуса студија.