Међународна сарадња

Међународна сарадња

Међународна сарадња је једна од активности универзитета која доприноси унапређују препознатљивости, конкурентности, образовних активности, истраживачког рада, па самим тим и иновационог потенцијала универзитета. Међународна сарадња је интегрални дио модерног универзита, кроз коју се развија и јача његова улога у развоју средине у којој универзитет дјелује.


  1. Правилник о међународној размјени академског и административног особља и студената Универзитета у Источном Сарајеву
  2. Информациони пакет
  3. Образац пријаве/формулар за пријаву за мобилност
  4. Уговор о учењу

 

Канцеларија за међународну сарадњу

Контакт особе за међународну сарадњу на Организационим јединицама