Међународна сарадња

Међународна сарадња

Међународна сарадња је једна од активности универзитета која доприноси унапређују препознатљивости, конкурентности, образовних активности, истраживачког рада, па самим тим и иновационог потенцијала универзитета. Међународна сарадња је интегрални дио модерног универзита, кроз коју се развија и јача његова улога у развоју средине у којој универзитет дјелује.

  1. Правилник о међународној размјени студената и академског и административног особља Универзитета у Источном Сарајеву
  2. Информациони пакет
  3. Уговор о учењу
  4. Certificate of Attendance
  5. Комисија извјештај
  6. Номинација
  7. Transcript of records

 

Канцеларија за међународну сарадњу

Контакт особе за међународну сарадњу на Организационим јединицама