Мобилност студентског и наставног особља

Мобилност студентског и наставног особља

По конкурсу УИС-а, расписаном на основу Правилника Министарства просвјете и културе Владе Републике Српске о суфинансирању међународне размјене за студенте и наставно особље у школској 2012./2013. Години, 4 представника наставног особља и 6 студената је боравило у иностранству у периоду од једног до три мјесеца:

Charles University First Мedical School у Прагу (Чешка): Мирјана Орбовић, Аљоша Богданић, Свјетлана Ђуровић, Стефан Вујичић и Борка Мијатовић, студенти Медицинског факултета

Факултет за Социологију, Универзитета Milano Bicocca (Италија) – студенткиња Биљана Станишић, Филозофски факултет, одсјек за Психологију

Програма размјене на Универзитету KaHO Sint Lieven у Генту (Белгија) – виши асистенти мр Драган Вујадиновић, Технолошки факултет

Пољопривредни факултетУниверзитета у Болоњи (Италија) – виши асистент, мастер Синиша Берјан, Пољопривредни факултет

Факултет за природне науке Универзитета у Марибору (Словенија) – мр Дарко Дракулић, Филозофски факултет.

ITHACA истраживачки центар у Торину (Италија) – доц. др Бранислав Драшковић, Филозофски факултет.