Доктори наука

Доктори наука

На Универзитету у Источном Сарајеву научни назив доктора наука стиче се одбраном докторске дисертације која је резултат самосталног и оригиналног научно-истраживачког рада кандидата у одређеној области. Промоција доктора наука је јавни свечани чим којим ректор Универзитета у Источном Сарајеву јавно проглашава кандидата који је одбранио докторску дисертацију за доктора наука у одређеној области.

Научни степен доктора наука на Универзитету у Источном Сарајеву се још увијек може стећи у складу са важећим Законом о универзитету. Такође, у складу са Болоњским процесом и важећим Законом о високом образовању, на Универзитету у Источном Сарајеву уведене су студије трећег циклуса које постају стандардни начин за стицање научног назива доктора наука.

Доктори наука на Универзитету у Источном Сарајеву по факултетима

Кандидат: Мерсида Сућеска
Наслов докторске дисертације: Слободне зоне у Босни и Херцеговини у функцији промоције извоза
Ментор: проф. др Хасан Ханић
Датум одбране: 13.11.2005.

Кандидат: Теодор Петровић
Наслов докторске дисертације: Билансни агрегати у функцији менаџмент контроле у непрофитним организацијама
Ментор: проф. др Слободан Видаковић
Датум одбране: 14.06.2006.

Кандидат: Лазар Радовановић
Наслов докторске дисертације: Интелигентни системи подршке одлучивању
Ментор: проф. др Раде Станкић
Датум одбране: 15.01.2010.

Кандидат: Драган Војиновић
Наслов докторске дисертације: Управљање односима са потрошачима у финасијским институцијама
Ментор: проф. др Љубомир Трифуновић
Датум одбране: 15.07.2011.

Кандидат: Цвико Јекић
Наслов докторске дисертације: Квалитет као фактор успјешности и виталности локалне самоуправе
Ментор: проф. др Душанка Ушћумлић
Датум одбране: 17.11.2011.

Кандидат: Госпа Радовановић
Наслов докторске дисертације: Капитално инвестирање у термоелектране Босне и Херцеговине
Ментор: проф. др Бранислав Анђелковић
Датум одбране: 24.03.2014.

Кандидат: Самир Мукиновић
Наслов докторске дисертације: Евалуација квантитативних прогностичких модела у предвиђању потрошње лијекова на подручју тузланског кантона
Ментор: проф. др Стеван Стевић
Датум одбране: 03.06.2016.

Кандидат: Александар Ковачевић
Наслов докторске дисертације: Стратегијско управљање ризицима перформанси пословања банака
Ментор: проф. др Спасоје Тушевљак
Датум одбране: 30.10.2017.

Кандидат: Азира Османовић
Наслов докторске дисертације: Утицај креативног рачуноводства на финансијске извјештаје у Босни и Херцеговини
Ментор: проф. др Срђан Лалић
Датум одбране: 30.9.2022.

Кандидат: Љубомир Трифуновић
Наслов докторске дисертације: Тржиште поморских лука јадранског базена
Ментор: проф. др Стеван Васиљев
Датум одбране: 29.12.1998.

Кандидат: Марко Шарчевић
Наслов докторске дисертације: Модел мјерења и анализе продуктивности у савременом предузећу
Ментор: проф. др Божидар Ставрић
Датум одбране: 03.09.1999.

Кандидат: Никола Шпирић
Наслов докторске дисертације: Инвестициона политика као компонента стратешког менаџмента предузећа
Ментор: проф. др Манојло Бабић
Датум одбране: 05.11.1999.

Кандидат: Миладин Јовичић
Наслов докторске дисертације: Мјерење успјешности менаџера као фактор ефикасности предузећа у периоду транзиције
Ментор: проф. др Манојло Бабић
Датум одбране: 15.04.2003.

Кандидат: Драган Ђурановић
Наслов докторске дисертације: Професионализација менаџерске функције као основ унапређења ефикасности у рударству Републике Српске
Ментор: проф. др Манојло Бабић
Датум одбране: 29.06.2004.

Кандидат: Радован Спремо
Наслов докторске дисертације: Економски положај и проблеми развоја инфраструктурних система у Републици Српској
Ментор: проф. др Божидар Ставрић
Датум одбране: 28.03.2006.

Кандидат: Тихомир Спремо
Наслов докторске дисертације: Интеракција предузећа и окружења у функцији проплулзивног тржишног привређивања
Ментор: проф. др Јован Тодоровић
Датум одбране: 21.03.2008.

Кандидат: Мира Пешић
Наслов докторске дисертације: Квантитативни модели управљања ризицима у осигурању живота
Ментор: проф. др Васо Драговић
Датум одбране: 05.11.2008.

Кандидат: Љубиша Владушић
Наслов докторске дисертације: Приватна штедња као фактор опоравка и економског раста у постконфликтој БиХ
Ментор: проф. др Ново Плакаловић
Датум одбране: 15.06.2009.

Кандидат: Радмила Чичковић
Наслов докторске дисертације: Адекватност банкарског капитала и методи процјене изложености ризику банака у БиХ
Ментор: проф. др Ново Плакаловић
Датум одбране: 26.06.2009.

Кандидат: Тамара Стојановић
Наслов докторске дисертације: Улога интерне ревизије у јачању корпоративног управљања и управљања ризицима
Ментор: проф. др Радомир Божић
Датум одбране: 06.09.2010.

Кандидат: Младен Ребић
Наслов докторске дисертације: Савремена кретања у теорији индустријске организације и тржишне структуре и стратешке активности предузећа
Ментор: проф. др Бранко Ђерић
Датум одбране: 08.12.2011.

Кандидат: Момир Лазаревић
Наслов докторске дисертације: Стратегија одрживог раста и развоја сложеног (диверзификованог) предузећа и његов утицај на екстерну економију
Ментор: проф. др Јован Тодоровић
Датум одбране: 29.05.2012.

Кандидат: Марко Ђого
Наслов докторске дисертације: Утицај режима девизног курса на платни биланс Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске
Ментор: проф. др Радован Ковачевић
Датум одбране: 20.04.2013.

Кандидат: Зорица Голић
Наслов докторске дисертације: Синергија реалних и портфолио инвестиција и економски опоравак Босне и Херцеговине
Ментор: проф. др Бранко Ђерић
Датум одбране: 01.11.2014.

Кандидат: Ненад Пандуревић
Наслов докторске дисертације: Спољна трговина и спољнотрговинска политика у функцији привредног развоја и европских интеграција Босне и Херцеговине
Ментор: проф. др Бранко Ђерић
Датум одбране: 26.06.2015.

Кандидат: Есад Кадушић
Наслов докторске дисертације: Економски ефекти и ризици примјене иновативног модела мобилног банкарства у Босни и Херцеговини
Ментор: проф. др Петар Бојовић
Датум одбране: 14.07.2015.

Кандидат: Весна Петровић
Наслов докторске дисертације: Спољна трговина и инострана средства у функцији економског развоја Босне и Херцеговине
Ментор: проф. др Радован Ковачевић
Датум одбране: 01.04.2016.

Кандидат: Весна Пророк
Наслов докторске дисертације: Критичка анализа динамичких модела рочне структуре каматних стопа
Ментор: проф. др Миливој Крчмар
Датум одбране: 31.10.2016

Кандидат: Сања Центинео
Наслов докторске дисертације: Утицај модела отворених иновација на конкурентност савремених организација
Ментор: проф. др Бранислав Машић
Датум одбране: 17.03.2017.

Кандидат: Бојан Ћурић
Наслов докторске дисертације: Отворена питања и дилеме процјене вриједности капитала у процесима својинске трансформације у земљама региона
Ментор: проф. др Радомир Божић
Датум одбране: 17.05.2017.

Кандидат: Предраг Млинаревић
Наслов докторске дисертације: Ефикасност економске политике у процесу структурне трансформације привреде Босне и Херцеговине
Ментор: проф. др Бранко Ђерић
Датум одбране: 07.09.2017.

Кандидат: Саша Стевановић
Наслов докторске дисертације: Стратегија улагања у инфраструктурне пројекте у функцији оптимизације портфолија институционалних инвеститора
Ментор: проф. др Драган Микеревић
Датум одбране: 19.06.2018.

Кандидат: Борка Поповић
Наслов докторске дисертације: Ефекти и посљедице примјене концепта фер вриједности на имовински, финансиски и приносни положај привредних друштава
Ментор: проф. др Радомир Божић
Датум одбране: 17.10.2018.

Кандидат: Ненад Марковић
Наслов докторске дисертације: Развој интегрисаног модела стратегијско-оперативног управљања у високошколским оргаанизацијама
Ментор: проф. др Бранислав Машић
Датум одбране: 22.12.2018.

Кандидат: Немања Шаренац
Наслов докторске дисертације: Утицај националних туристичких интернет презентација на одлуке потенцијалних туриста у избору туристичких дестинација
Ментор: проф. др Бојан Зечевић
Датум одбране: 09.07.2019.

Кандидат: Горан Балотић
Наслов докторске дисертације: Стратегијске концепције и инструменти системског унапређења конкурентности предузећа у Босни и Херцеговини
Ментор: проф. др Љиљана Максимовић
Датум одбране: 18.07.2019.

Кандидат: Недељка Елез
Наслов докторске дисертације: Улога маркетиншког концепта у обезбјеђивању лојалности корисника услуга високошколских институција
Ментор: проф. др Перица Мацура
Датум одбране: 18.06.2021.

Кандидат: Слађана Пауновић
Наслов докторске дисертације: Квантитативни економски модели и методе оцјене ефикасности функционисања пословних система
Ментор: проф. др Станко Станић
Датум одбране: 03.09.2021.

Кандидат: Слободан Обрадовић
Наслов докторске дисертације: Одређивање квалитета регулационог процеса жиростабилизације методом раздвојених оса
Ментор: проф. др Павле Калуђеричић
Датум одбране: 21.03.2005.

Кандидат: Срђан Дамјановић
Наслов докторске дисертације: Нова рјешења аквизиционог система на станицама за испитивање турбомлазних мотора са смањеном мјерном несигурношћу
Ментор: проф. др Драган Станковић
Датум одбране: 26.02.2007.

Кандидат: Миломир Шоја
Наслов докторске дисертације: Нови прилози у примјени стручног управљања у DC/DC и DC/AC претварачима
Ментор: проф. др Милан Радмановић
Датум одбране: 03.07.2008.

Кандидат: Слободан Лубура
Наслов докторске дисертације: Рјешење динамичких задатака код сложених система са интерфејсом човјек-машина примјеном модела моторног учења
Ментор: проф. др Горан Ђорђевић
Датум одбране: 05.06.2009.

Кандидат: Милан Мијалковић
Наслов докторске дисертације: Осјетљивост индиректног векторског управљања моментом асинхроног мотора на варијације његових параметара
Ментор: проф. др Павле Калуђеричић
Датум одбране: 21.12.2009.

Кандидат: Петар Кргушић
Наслов докторске дисертације: Управљање мрежама сљедеће генерације-прилог матрица за мјерење перформанси и заштити података
Ментор: проф. др Иво Костић
Датум одбране: 16.07.2012.

Кандидат: Миодраг Симовић
Наслов докторске дисертације: Моделовање парцијалних пражњења у изолацији намотаја електричних машина и трансформатора
Ментор: проф. др Зоран Лазаревић
Датум одбране: 29.09.2012.

Кандидат: Данијел Мијић
Наслов докторске дисертације: Софтверска подршка осигурању квалитета на високошколским установама
Ментор: проф. др Драган Јанковић
Датум одбране: 01.04.2013.

Кандидат: Срђан Ного
Наслов докторске дисертације: Интеграција података и е-сервиса у јавној управи
Ментор: проф. др Милена Станковић
Датум одбране: 09.09.2013.

Кандидат: Божидар Поповић
Наслов докторске дисертације: Идентификација и праћење објеката коришћењем RFID технологије
Ментор: проф. др Стеван Станковски
Датум одбране: 25.10.2013.

Кандидат: Предраг Катанић
Наслов докторске дисертације: Развој и управљање регионалним интегрисаним системима преноса података
Ментор: проф. др Душан Старчевић
Датум одбране: 11.04.2014.

Кандидат: Мелудин Веледар
Наслов докторске дисертације: Уземљење далеководних стубова
Ментор: проф. др Милан Савић
Датум одбране: 07.10.2014.

Кандидат: Мирјана Максимовић
Наслов докторске дисертације: Унапређење различитих сегмената бежичних сензорских мрежа и аспеката њихове примјене у савременим системима за праћење и контролу пожара у затвореном простору
Ментор: проф. др Владимир Милошевић
Датум одбране: 20.10.2014.

Кандидат: Александар Симовић
Наслов докторске дисертације: Критеријуми за ревитализацију високонапоснких водова
Ментор: проф. др Златан Стојковић
Датум одбране: 14.03.2015.

Кандидат: Мирослав Костадиновић
Наслов докторске дисертације: Интеграција жичних и бежичних индустријских комуникационих мрежа базираних на HART протоколу
Ментор: проф. др Миле Стојчев
Датум одбране: 04.05.2015.

Кандидат: Милодраг Кошарац
Наслов докторске дисертације: Системске и помоћне услуге у електроенергетском систему
Ментор: проф. др Чедомир Вујовић
Датум одбране: 19.03.2016.

Кандидат: Дејан Јокић
Наслов докторске дисертације: Реализација управљачког окружења са роботом PUMA 560
Ментор: проф. др Стеван Станковски
Датум одбране: 07.07.2016.

Кандидат: Маријана Ћосовић
Наслов докторске дисертације: Модели машинског учења за класификацију аномалија у БГП протоколу
Ментор: проф. др Слободан Обрадовић
Датум одбране: 25.11.2017.

Кандидат: Сњежана Милинковић
Наслов докторске дисертације: Дефинисање препорука за креирање структуре и садржаја адаптивних електронских курсева засновано на примјени DATA-MINING техника
Ментор: проф. др Милена Станковић
Датум одбране: 14.11.2019.

Кандидат: Дарко Шука
Наслов докторске дисертације: Површинска густина енергије зрачења као интегрална мјера за карактеризацију изложености електромагнетној емисији
Ментор: проф. др Предраг Пејовић
Датум одбране: 16.11.2019.

Кандидат: Наташа Поповић
Наслов докторске дисертације: Интеграција савремених мрежних информационо-комуникационих концепата у системе аутоматског управања
Ментор: pроф. др Милица Наумовић
Датум одбране: 20.11.2020.

Кандидат: Никола Давидовић
Наслов докторске дисертације: „Унапређење перформанси рачунарских и информационих система примјеном полупроводничких дискова (SOLID STATE DRIVE – SSD)“
Ментор: проф. др Слободан Обрадовић
Датум одбране: 21.04.2022.

Кандидат: Срђан Јокић
Наслов докторске дисертације: „Процјена стања регулационе склопке енергетског трансформатора методом мјерења динамичке отпорности“
Ментор: проф. др Златан Стојковић
Датум одбране: 27.05.2022.

Кандидат: Нада Цинцар
Наслов докторске дисертације: „Техно-економска анализа дијагностичких метода регулационе склопке енергетског трансформатора“
Ментор: проф. др Златан Стојковић
Датум одбране: 2.09.2022.

Кандидат: Симо Вуковић
Наслов докторске дисертације: Информациони систем у функцији неких колективних игара
Ментор: проф. др Крстан Бошњак
Датум одбране: 30.08.1996.

Кандидат: Данко Пржуљ
Наслов докторске дисертације: Физичке способности грађана усмјерених у програм спортске рекреације
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 13.02.1998.

Кандидат: Цвијета Крсмановић
Наслов докторске дисертације: Релације моторичких и функционалних способности и ставова студентиња према настави физичког васпитања са успехом у студирању
Ментор: проф. др Драгослав Јаконић
Датум одбране: 13.02.1998.

Кандидат: Проко Драгосављевић
Наслов докторске дисертације: Социјално-психолошки фактори постигнућа и успјешности врхунских спортиста Републике Српске
Ментор: проф. др Ратко Дунђеровић
Датум одбране: 21.02.2000.

Кандидат: Грујо Бјековић
Наслов докторске дисертације: Социјално-статусна обиљежја радника Републике Српске као одреднице њихових интересовања и ставова о спортско- рекреативним активностима
Ментор: проф. др Ратко Дунђеровић
Датум одбране: 18.05.2001.

Кандидат: Топлица Стојановић
Наслов докторске дисертације: Утицај антропометријских карактеристика и специфичних моторичких варијабли експлозивне снаге на резултате у бацачким дисциплинама
Ментор: проф. др Милентије Бранковић
Датум одбране: 26.07.2002.

Кандидат: Слободан Горановић
Наслов докторске дисертације: Идентификација и квантификација релевантних фактора који значајно утичу на спортски резултат
Ментор: проф. др Јован Јанкелић
Датум одбране: 03.09.2002.

Кандидат: Малиша Радовић
Наслов докторске дисертације: Доминантна техничка структура као фактор спортског достигнућа у грчко-римском и слободном стилу
Ментор: проф. др Момчило Савић
Датум одбране: 21.12.2002.

Кандидат: Небојша Шврака
Наслов докторске дисертације: Социолошки аспекти развоја фудбала у Републици Српској
Ментор: проф. др Рајко Куљић
Датум одбране: 12.09.2003.

Кандидат: Предраг Драгосављевић
Наслов докторске дисертације: Тјелесна активност као људска потреба савременог начина живљења
Ментор: проф. др Србислав Вучковић
Датум одбране: 25.03.2004.

Кандидат: Ратко Павловић
Наслов докторске дисертације: Релације неких сегмената антрополошког простора са резултатима трчања
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 10.07.2006.

Кандидат: Милица Бешовић
Наслов докторске дисертације: Корелација учења и психомоторних способности ученица средњих школа
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 18.10.2006.

Кандидат: Далибор Стевић
Наслов докторске дисертације: Утицај различитих програмиских садржаја обуке одбојкашке технике на антрополошке карактеристике и ситуационо-моторичку прецизност ученика средњег школског узраста
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 26.12.2006.

Кандидат: Дејан Ћеремиџић
Наслов докторске дисертације: Компарација резултата моторичких способности и ситуационо-моторичких параметара кошаркаша различитог нивоа такмичења
Ментор: проф. др Цвијета Крсмановић
Датум одбране: 10.04.2007.

Кандидат: Далибор Фулурија
Наслов докторске дисертације: Ефикасност напада у фудбалу у зависности од начина изведених акција
Ментор: проф. др Дарко Калајџић
Датум одбране: 11.04.2007.

Кандидат: Един Мујановић
Наслов докторске дисертације: Утиицај антрополошких димензија на успјех у алпском смучању
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 13.04.2007.

Кандидат: Пане Мандић
Наслов докторске дисертације: Ефекти програма спортске рекреације на неке карактеристике психосоматског статуса радника металне индустрије
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 21.06.2007.

Кандидат: Милан Дебелногић
Наслов докторске дисертације: Ефекти модела тренинга на развој динамичке снаге у кондиционој припреми младих спортиста
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 28.06.2007.

Кандидат: Јовица Тошић
Наслов докторске дисертације: Релације морфолошких карактеристика, базично-моторичких и ситуационо-моторичких способности код одбојкаша
Ментор: проф. др Дарко Калајџић
Датум одбране: 05.07.2007.

Кандидат: Миломир Тривун
Наслов докторске дисертације: Методолошки процеси у настави пливања и утицај на специфичне моторичке способности
Ментор: проф. др Симо Вуковић,
Датум одбране: 24.08.2007.

Кандидат: Реља Ковач
Наслов докторске дисертације: Ефекти тренажног процеса на антрополошке димензије селекционисаних каратиста
Ментор: проф. др Милован Братић
Датум одбране: 23.04.2008

Кандидат: Борислав Цицовић
Наслов докторске дисертације: Промјене моторичких, ситуационо моторичких и функционалних способности код селекционисаних џудиста под утицајем тренажних активности
Ментор: проф. др Милован Братић
Датум одбране: 15.04.2009.

Кандидат: Александра Пројовић
Наслов докторске дисертације: Утицај експерименталног модела експлозивне снаге на развој неких антрополошких карактеристика код ученика основних школа
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 16.04.2009.

Кандидат: Зоран Јонић
Наслов докторске дисертације: Утиицај програмираног тренинга на развој координације и спринтерске брзине код ученика средњошколског узраста
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 09.06.2009.

Кандидат: Татјана Ћеремиџић
Наслов докторске дисертације: Релације антрополошких димензија са успјехом у ритмичкој гимнастици и плесовима
Ментор: проф. др Цвијета Крсмановић
Датум одбране: 09.07.2009.

Кандидат: Дејан Гојковић
Наслов докторске дисертације: Превенција постуралних поремећаја кичменог стуба код дјеце школског узраста од I до IV разреда
Ментор: проф. др Драгослав Јаконић
Датум одбране: 10.07.2009.

Кандидат: Иван Јанковић
Наслов докторске дисертације: Адаптивне промјене неких антрополошких обиљежја у току шестомјесечног извођења настааве физичког васпитања код ученика основних школа
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 21.10.2009.

Кандидат: Игор Станојевић
Наслов докторске дисертације: Релације неких сегмената антрополошког простора са резултатима скакачких и бацачких дисциплина код спортиста
Ментор: проф. др Грујо Бјековић
Датум одбране: 28.01.2010.

Кандидат: Мара Керић
Наслов докторске дисертације: Преглед развоја морфолошких карактеристика и моторичких способности ученика у току једне школске године
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 01.06.2010.

Кандидат: Синиша Каришик
Наслов докторске дисертације: Релације субпростора антрополошких димензија рукометаша различитог ранга такмичења
Ментор: проф. др Слободан Горановић
Датум одбране: 27.09.2010.

Кандидат: Тамара Каралић
Наслов докторске дисертације: Прецизност као фактор успјешности у техничко-тактичким структурама одбојке
Ментор: проф. др Топлица Стојановић
Датум одбране: 05.10.2010.

Кандидат: Љубо Милићевић
Наслов докторске дисертације: Релације антрополошких димензија и савреминих модела садржаја активности у природи
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 11.11.2010.

Кандидат: Владан Савић
Наслов докторске дисертације: Анторполошка обиљежја врхунских одбојкаша
Ментор: проф. др Дарко Калајџић
Датум одбране: 16.12.2010.

Кандидат: Издуин Тановић
Наслов докторске дисертације: Примјена тренажног модела за процјену усвојености техничко-тактичких елемената и моторичких способности у фудбалу
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 20.12.2010.

Кандидат: Михајло Костић
Наслов докторске дисертације: Трансформациони процеси неких антрополошких обележја под утицајем моторичке брзине, агилносити и експлозивности код школске дјеце
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 18.01.2011.

Кандидат: Милица Петковић
Наслов докторске дисертације: Ефекти екесперименталног програма моторичке снаге на трансформационе процесе антрополошких карактеристика код ученика основних школа
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 15.03.2011.

Кандидат: Мирослав Живковић
Наслов докторске дисертације: Утицај модела базичне припреме на развој морфолошких карактеристика, моторичких, функционалних и ситуационо-моторичких способности младих рукометаша
Ментор: проф. др Данко Пржуљ,
Датум одбране: 21.05.2011.

Кандидат: Азер Корјенић
Наслов докторске дисертације: Ефикасност примјене прграма рада на усавршавање ситуационо – моторичких способности кошаркаша
Ментор: проф. др Цвијета Крсмановић
Датум одбране: 05.07.2011.

Кандидат: Дејан Лолић
Наслов докторске дисертације: Утицај модела тренажног рада на развој неких антрополошких обиљежја код младих играча у спортским играма
Ментор: проф. др Цвијета Крсмановић
Датум одбране: 07.07.2011.

Кандидат: Адмира Коничанин
Наслов докторске дисертације: Разлике у постуралним поремећајима код деце предшколског узраста рашке регије
Ментор: проф. др Грујо Бјековић
Датум одбране: 15.07.2011.

Кандидат: Никола Ракојевић
Наслов докторске дисертације: Каноничке релације између антрополошких обиљежја и резултата ситуационо- моторичких способности фудбалера
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 09.09.2011.

Кандидат: Јелена Поплашен
Наслов докторске дисертације: Моторичке, антропоморфолошке и социјално статусне карактеристике ученика средњег школског узраста урбане и руралне средине
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 25.10.2011.

Кандидат: Ахмет Међедовић
Наслов докторске дисертације: Ефекти модела спортско – рекреативних активности на морфолошке карактеристике, моторичке и функционалне способности студената
Ментор: проф. др Грујо Бјековић
Датум одбране: 21.01.2012.

Кандидат: Душко Симић
Наслов докторске дисертације: Компарација резултата моторичких способности и ситуационо – кошаркашких елемената селектираних младих кошаркаша
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 25.12.2012.

Кандидат: Милан Јаковљевић
Наслов докторске дисертације: ,Ефекти апллликативног модела тренинга снаге на развој антрополошких димензија и резултата у бацачким дисциплинама
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 03.04.2013.

Кандидат: Срђан Јаковљевић
Наслов докторске дисертације: Ефекти посоебно програмираног вјежабања у мозоциклусу на развој кондиционих способности фудбалера
Ментор: проф. др Грујо Бјековић
Датум одбране: 17.07.2013.

Кандидат: Ида Кабок
Наслов докторске дисертације: Ефикасност усвајања кошаркашких
елемената у односу на моторичке способности дјеце са посебним потребама
Ментор: проф. др Цвијета Крсмановић
Датум одбране: 25.10.2013.

Кандидат: Зоран Симоновић
Наслов докторске дисертације: Адаптивне промене морфолошких карактеристика моторичких, функционаланих и ситуационо моторичких способности код каратиста под утицајем тренажног процеса
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 27.12.2013.

Кандидат: Зоран Мојсиловић
Наслов докторске дисертације: Утицај базичне припреме и допунских вјежби у адолесцентском узрасту на антрополошке карактеристике школске дјеце
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 28.05.2014.

Кандидат: Сандра Милановић
Наслов докторске дисертације: Ефекти станичног методичког рада и допунских вежби на развој антрополошких обележја школске деце
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 06.10.2014.

Кандидат: Јелица Стојановић
Наслов докторске дисертације: Утицај модела експлозивне снаге и спринтерске брзине на адаптивне процесе неких антрополошких карактеристика код ученица постпубертетског узраста
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 28.10.2014.

Кандидат: Огњен Крсмановић
Наслов докторске дисертације: Моторички и функционални потенцијал младих фудбалера
Ментор: проф. др Милован Братић
Датум одбране: 16.12.2014.

Кандидат: Ненад Катанић
Наслов докторске дисертације: Разлике у димензионалности скелета, моторичким способностима и постуралном статусу кичменог стуба и стопала ученика прве тријаде деветогодишње основне школе
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 18.12.2014.

Кандидат: Ален Алендар
Наслов докторске дисертације: Утицај програма корективног вјежбања на морфолошки и моторички статус дјеце у спорту
Ментор: проф. др Славко Ждрале
Датум одбране: 21.01.2015.

Кандидат: Драгана Митић
Наслов докторске дисертације: Ефекти тренинга централне стабилности на мишићну силу и снагу високоселекционисаних младих џудиста
Ментор: проф. др Милован Братић
Датум одбране: 07.02.2015.

Кандидат: Даворин Окиљевнић
Наслов докторске дисертације: Моделне карактеристике каратиста
Ментор: проф. др Милован Братић
Датум одбране: 24.04.2015.

Кандидат: Митар Мрдић
Наслов докторске дисертације: Промјене антрополошких карактеристика под утицајем специфичних тренажних активности код младих џудиста
Ментор: проф. др Милован Братић
Датум одбране: 29.05.2015.

Кандидат: Тијана Шиљеговић
Наслов докторске дисертације: Разлике у антрополошким обиљежјима између спортиста и неспортиста код школске дјеце
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 16.06.2015.

Кандидат: Рифат Мујановић
Наслов докторске дисертације: Утицај модела тренинга на развој антроплошких карактеристика каратиста
Ментор: проф. др Далибор Фулурија
Датум одбране: 17.06.2015.

Кандидат: Владимир Момчиловић
Наслов докторске дисертације: ,,Валоризација модела допунских вежби на развој антрополошких димензија ученика основих школа
Ментор: проф. др Далибор Стевић
Датум одбране: 15.09.2015.

Кандидат: Сенад Чоковић
Наслов докторске дисертације: Експлозивна и репетитивна снага у фунцкији трансформационих процеса антрополошких карактеристика младих спортиста
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 18.09.2015.

Кандидат: Ђорђе Арнаут
Наслов докторске дисертације: Ефекти примјене програма корективне гимнастике на трансформацију моторичких способности, морфолошких карактеристика и постуралног статуса адолесцената
Ментор: проф. др Славко Ждрале
Датум одбране: 28.09.2015.

Кандидат: Далибор Николић
Наслов докторске дисертације: Валоризација програма опште физичке припреме у тренажном процесу на развој антрополошких димензија и специфично моторичких способности школске дјеце
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 12.10.2015.

Кандидат: Коцић Јелена
Наслов докторске дисертације: Утицај модела атлетског проблема базичне припреме на антрополошка обиљежја ученика средњих школа
Ментор: проф. др Ратко Павловић
Датум одбране: 09.02.2016.

Кандидат: Никола Илић
Наслов докторске дисертације: Утицај програмираног вјежбања на трансформацију морфолошких и моторичких димензија кода селекционисаних младих фудбалера
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 18.05.2016.

Кандидат: Јово Ранкић
Наслов докторске дисертације: Промјене морфолошког и моторичког простора након примјене кенезиолошког третмана ученика основних школа
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 09.06.2016.

Кандидат: Јелена Пејчић
Наслов докторске дисертације: Релације антрополошких карактеристика са експлозивном снагом и брзином трчања код ученика средњих школа
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 14.07.2016.

Кандидат: Душан Мићовић
Наслов докторске дисертације: Утицај акробатике на трансформационе процесе антрополошких карактеристика
Ментор: проф. др Татјана Ћеремиџић
Датум одбране: 04.11.2016.

Кандидат: Бранислав Страјнић
Наслов докторске дисертације: Ефекти програма кондиционе припреме код кадеткиња усмјерених на спорт
Ментор: проф. др Борислав Цицовић
Датум одбране: 15.12.2017.

Кандидат: Илија Стијепић
Наслов докторске дисертације: Ефекти модела програмираног вјежбања на адаптивне процесе антрополошких обиљежја особа старијег животног доба
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 12.09.2019.

Кандидат: Славко Драгосављевић
Наслов докторске дисертације: Врхунском формом до спортских резултата
Ментор: проф. др Далибор Стевић
Датум одбране: 17.09.2019.

Кандидат: Симо Вуковић
Наслов докторске дисертације: Информациони систем у функцији неких колективних игара
Ментор: проф. др Крстан Бошњак
Датум одбране: 30.08.1996.

Кандидат: Данко Пржуљ
Наслов докторске дисертације: Физичке способности грађана усмјерених у програм спортске рекреације
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 13.02.1998.

Кандидат: Цвијета Крсмановић
Наслов докторске дисертације: Релације моторичких и функционалних способности и ставова студентиња према настави физичког васпитања са успехом у студирању
Ментор: проф. др Драгослав Јаконић
Датум одбране: 13.02.1998.

Кандидат: Проко Драгосављевић
Наслов докторске дисертације: Социјално-психолошки фактори постигнућа и успјешности врхунских спортиста Републике Српске
Ментор: проф. др Ратко Дунђеровић
Датум одбране: 21.02.2000.

Кандидат: Грујо Бјековић
Наслов докторске дисертације: Социјално-статусна обиљежја радника Републике Српске као одреднице њихових интересовања и ставова о спортско- рекреативним активностима
Ментор: проф. др Ратко Дунђеровић
Датум одбране: 18.05.2001.

Кандидат: Топлица Стојановић
Наслов докторске дисертације: Утицај антропометријских карактеристика и специфичних моторичких варијабли експлозивне снаге на резултате у бацачким дисциплинама
Ментор: проф. др Милентије Бранковић
Датум одбране: 26.07.2002.

Кандидат: Слободан Горановић
Наслов докторске дисертације: Идентификација и квантификација релевантних фактора који значајно утичу на спортски резултат
Ментор: проф. др Јован Јанкелић
Датум одбране: 03.09.2002.

Кандидат: Малиша Радовић
Наслов докторске дисертације: Доминантна техничка структура као фактор спортског достигнућа у грчко-римском и слободном стилу
Ментор: проф. др Момчило Савић
Датум одбране: 21.12.2002.

Кандидат: Небојша Шврака
Наслов докторске дисертације: Социолошки аспекти развоја фудбала у Републици Српској
Ментор: проф. др Рајко Куљић
Датум одбране: 12.09.2003.

Кандидат: Предраг Драгосављевић
Наслов докторске дисертације: Тјелесна активност као људска потреба савременог начина живљења
Ментор: проф. др Србислав Вучковић
Датум одбране: 25.03.2004.

Кандидат: Ратко Павловић
Наслов докторске дисертације: Релације неких сегмената антрополошког простора са резултатима трчања
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 10.07.2006.

Кандидат: Милица Бешовић
Наслов докторске дисертације: Корелација учења и психомоторних способности ученица средњих школа
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 18.10.2006.

Кандидат: Далибор Стевић
Наслов докторске дисертације: Утицај различитих програмиских садржаја обуке одбојкашке технике на антрополошке карактеристике и ситуационо-моторичку прецизност ученика средњег школског узраста
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 26.12.2006.

Кандидат: Дејан Ћеремиџић
Наслов докторске дисертације: Компарација резултата моторичких способности и ситуационо-моторичких параметара кошаркаша различитог нивоа такмичења
Ментор: проф. др Цвијета Крсмановић
Датум одбране: 10.04.2007.

Кандидат: Далибор Фулурија
Наслов докторске дисертације: Ефикасност напада у фудбалу у зависности од начина изведених акција
Ментор: проф. др Дарко Калајџић
Датум одбране: 11.04.2007.

Кандидат: Един Мујановић
Наслов докторске дисертације: Утиицај антрополошких димензија на успјех у алпском смучању
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 13.04.2007.

Кандидат: Пане Мандић
Наслов докторске дисертације: Ефекти програма спортске рекреације на неке карактеристике психосоматског статуса радника металне индустрије
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 21.06.2007.

Кандидат: Милан Дебелногић
Наслов докторске дисертације: Ефекти модела тренинга на развој динамичке снаге у кондиционој припреми младих спортиста
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 28.06.2007.

Кандидат: Јовица Тошић
Наслов докторске дисертације: Релације морфолошких карактеристика, базично-моторичких и ситуационо-моторичких способности код одбојкаша
Ментор: проф. др Дарко Калајџић
Датум одбране: 05.07.2007.

Кандидат: Миломир Тривун
Наслов докторске дисертације: Методолошки процеси у настави пливања и утицај на специфичне моторичке способности
Ментор: проф. др Симо Вуковић,
Датум одбране: 24.08.2007.

Кандидат: Реља Ковач
Наслов докторске дисертације: Ефекти тренажног процеса на антрополошке димензије селекционисаних каратиста
Ментор: проф. др Милован Братић
Датум одбране: 23.04.2008

Кандидат: Борислав Цицовић
Наслов докторске дисертације: Промјене моторичких, ситуационо моторичких и функционалних способности код селекционисаних џудиста под утицајем тренажних активности
Ментор: проф. др Милован Братић
Датум одбране: 15.04.2009.

Кандидат: Александра Пројовић
Наслов докторске дисертације: Утицај експерименталног модела експлозивне снаге на развој неких антрополошких карактеристика код ученика основних школа
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 16.04.2009.

Кандидат: Зоран Јонић
Наслов докторске дисертације: Утиицај програмираног тренинга на развој координације и спринтерске брзине код ученика средњошколског узраста
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 09.06.2009.

Кандидат: Татјана Ћеремиџић
Наслов докторске дисертације: Релације антрополошких димензија са успјехом у ритмичкој гимнастици и плесовима
Ментор: проф. др Цвијета Крсмановић
Датум одбране: 09.07.2009.

Кандидат: Дејан Гојковић
Наслов докторске дисертације: Превенција постуралних поремећаја кичменог стуба код дјеце школског узраста од I до IV разреда
Ментор: проф. др Драгослав Јаконић
Датум одбране: 10.07.2009.

Кандидат: Иван Јанковић
Наслов докторске дисертације: Адаптивне промјене неких антрополошких обиљежја у току шестомјесечног извођења настааве физичког васпитања код ученика основних школа
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 21.10.2009.

Кандидат: Игор Станојевић
Наслов докторске дисертације: Релације неких сегмената антрополошког простора са резултатима скакачких и бацачких дисциплина код спортиста
Ментор: проф. др Грујо Бјековић
Датум одбране: 28.01.2010.

Кандидат: Мара Керић
Наслов докторске дисертације: Преглед развоја морфолошких карактеристика и моторичких способности ученика у току једне школске године
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 01.06.2010.

Кандидат: Синиша Каришик
Наслов докторске дисертације: Релације субпростора антрополошких димензија рукометаша различитог ранга такмичења
Ментор: проф. др Слободан Горановић
Датум одбране: 27.09.2010.

Кандидат: Тамара Каралић
Наслов докторске дисертације: Прецизност као фактор успјешности у техничко-тактичким структурама одбојке
Ментор: проф. др Топлица Стојановић
Датум одбране: 05.10.2010.

Кандидат: Љубо Милићевић
Наслов докторске дисертације: Релације антрополошких димензија и савреминих модела садржаја активности у природи
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 11.11.2010.

Кандидат: Владан Савић
Наслов докторске дисертације: Анторполошка обиљежја врхунских одбојкаша
Ментор: проф. др Дарко Калајџић
Датум одбране: 16.12.2010.

Кандидат: Издуин Тановић
Наслов докторске дисертације: Примјена тренажног модела за процјену усвојености техничко-тактичких елемената и моторичких способности у фудбалу
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 20.12.2010.

Кандидат: Михајло Костић
Наслов докторске дисертације: Трансформациони процеси неких антрополошких обележја под утицајем моторичке брзине, агилносити и експлозивности код школске дјеце
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 18.01.2011.

Кандидат: Милица Петковић
Наслов докторске дисертације: Ефекти екесперименталног програма моторичке снаге на трансформационе процесе антрополошких карактеристика код ученика основних школа
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 15.03.2011.

Кандидат: Мирослав Живковић
Наслов докторске дисертације: Утицај модела базичне припреме на развој морфолошких карактеристика, моторичких, функционалних и ситуационо-моторичких способности младих рукометаша
Ментор: проф. др Данко Пржуљ,
Датум одбране: 21.05.2011.

Кандидат: Азер Корјенић
Наслов докторске дисертације: Ефикасност примјене прграма рада на усавршавање ситуационо – моторичких способности кошаркаша
Ментор: проф. др Цвијета Крсмановић
Датум одбране: 05.07.2011.

Кандидат: Дејан Лолић
Наслов докторске дисертације: Утицај модела тренажног рада на развој неких антрополошких обиљежја код младих играча у спортским играма
Ментор: проф. др Цвијета Крсмановић
Датум одбране: 07.07.2011.

Кандидат: Адмира Коничанин
Наслов докторске дисертације: Разлике у постуралним поремећајима код деце предшколског узраста рашке регије
Ментор: проф. др Грујо Бјековић
Датум одбране: 15.07.2011.

Кандидат: Никола Ракојевић
Наслов докторске дисертације: Каноничке релације између антрополошких обиљежја и резултата ситуационо- моторичких способности фудбалера
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 09.09.2011.

Кандидат: Јелена Поплашен
Наслов докторске дисертације: Моторичке, антропоморфолошке и социјално статусне карактеристике ученика средњег школског узраста урбане и руралне средине
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 25.10.2011.

Кандидат: Ахмет Међедовић
Наслов докторске дисертације: Ефекти модела спортско – рекреативних активности на морфолошке карактеристике, моторичке и функционалне способности студената
Ментор: проф. др Грујо Бјековић
Датум одбране: 21.01.2012.

Кандидат: Душко Симић
Наслов докторске дисертације: Компарација резултата моторичких способности и ситуационо – кошаркашких елемената селектираних младих кошаркаша
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 25.12.2012.

Кандидат: Милан Јаковљевић
Наслов докторске дисертације: ,Ефекти апллликативног модела тренинга снаге на развој антрополошких димензија и резултата у бацачким дисциплинама
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 03.04.2013.

Кандидат: Срђан Јаковљевић
Наслов докторске дисертације: Ефекти посоебно програмираног вјежабања у мозоциклусу на развој кондиционих способности фудбалера
Ментор: проф. др Грујо Бјековић
Датум одбране: 17.07.2013.

Кандидат: Ида Кабок
Наслов докторске дисертације: Ефикасност усвајања кошаркашких
елемената у односу на моторичке способности дјеце са посебним потребама
Ментор: проф. др Цвијета Крсмановић
Датум одбране: 25.10.2013.

Кандидат: Зоран Симоновић
Наслов докторске дисертације: Адаптивне промене морфолошких карактеристика моторичких, функционаланих и ситуационо моторичких способности код каратиста под утицајем тренажног процеса
Ментор: проф. др Радивоје Крсмановић
Датум одбране: 27.12.2013.

Кандидат: Зоран Мојсиловић
Наслов докторске дисертације: Утицај базичне припреме и допунских вјежби у адолесцентском узрасту на антрополошке карактеристике школске дјеце
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 28.05.2014.

Кандидат: Сандра Милановић
Наслов докторске дисертације: Ефекти станичног методичког рада и допунских вежби на развој антрополошких обележја школске деце
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 06.10.2014.

Кандидат: Јелица Стојановић
Наслов докторске дисертације: Утицај модела експлозивне снаге и спринтерске брзине на адаптивне процесе неких антрополошких карактеристика код ученица постпубертетског узраста
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 28.10.2014.

Кандидат: Огњен Крсмановић
Наслов докторске дисертације: Моторички и функционални потенцијал младих фудбалера
Ментор: проф. др Милован Братић
Датум одбране: 16.12.2014.

Кандидат: Ненад Катанић
Наслов докторске дисертације: Разлике у димензионалности скелета, моторичким способностима и постуралном статусу кичменог стуба и стопала ученика прве тријаде деветогодишње основне школе
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 18.12.2014.

Кандидат: Ален Алендар
Наслов докторске дисертације: Утицај програма корективног вјежбања на морфолошки и моторички статус дјеце у спорту
Ментор: проф. др Славко Ждрале
Датум одбране: 21.01.2015.

Кандидат: Драгана Митић
Наслов докторске дисертације: Ефекти тренинга централне стабилности на мишићну силу и снагу високоселекционисаних младих џудиста
Ментор: проф. др Милован Братић
Датум одбране: 07.02.2015.

Кандидат: Даворин Окиљевнић
Наслов докторске дисертације: Моделне карактеристике каратиста
Ментор: проф. др Милован Братић
Датум одбране: 24.04.2015.

Кандидат: Митар Мрдић
Наслов докторске дисертације: Промјене антрополошких карактеристика под утицајем специфичних тренажних активности код младих џудиста
Ментор: проф. др Милован Братић
Датум одбране: 29.05.2015.

Кандидат: Тијана Шиљеговић
Наслов докторске дисертације: Разлике у антрополошким обиљежјима између спортиста и неспортиста код школске дјеце
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 16.06.2015.

Кандидат: Рифат Мујановић
Наслов докторске дисертације: Утицај модела тренинга на развој антроплошких карактеристика каратиста
Ментор: проф. др Далибор Фулурија
Датум одбране: 17.06.2015.

Кандидат: Владимир Момчиловић
Наслов докторске дисертације: ,,Валоризација модела допунских вежби на развој антрополошких димензија ученика основих школа
Ментор: проф. др Далибор Стевић
Датум одбране: 15.09.2015.

Кандидат: Сенад Чоковић
Наслов докторске дисертације: Експлозивна и репетитивна снага у фунцкији трансформационих процеса антрополошких карактеристика младих спортиста
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 18.09.2015.

Кандидат: Ђорђе Арнаут
Наслов докторске дисертације: Ефекти примјене програма корективне гимнастике на трансформацију моторичких способности, морфолошких карактеристика и постуралног статуса адолесцената
Ментор: проф. др Славко Ждрале
Датум одбране: 28.09.2015.

Кандидат: Далибор Николић
Наслов докторске дисертације: Валоризација програма опште физичке припреме у тренажном процесу на развој антрополошких димензија и специфично моторичких способности школске дјеце
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 12.10.2015.

Кандидат: Коцић Јелена
Наслов докторске дисертације: Утицај модела атлетског проблема базичне припреме на антрополошка обиљежја ученика средњих школа
Ментор: проф. др Ратко Павловић
Датум одбране: 09.02.2016.

Кандидат: Никола Илић
Наслов докторске дисертације: Утицај програмираног вјежбања на трансформацију морфолошких и моторичких димензија кода селекционисаних младих фудбалера
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 18.05.2016.

Кандидат: Јово Ранкић
Наслов докторске дисертације: Промјене морфолошког и моторичког простора након примјене кенезиолошког третмана ученика основних школа
Ментор: проф. др Момчило Пелемиш
Датум одбране: 09.06.2016.

Кандидат: Јелена Пејчић
Наслов докторске дисертације: Релације антрополошких карактеристика са експлозивном снагом и брзином трчања код ученика средњих школа
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 14.07.2016.

Кандидат: Душан Мићовић
Наслов докторске дисертације: Утицај акробатике на трансформационе процесе антрополошких карактеристика
Ментор: проф. др Татјана Ћеремиџић
Датум одбране: 04.11.2016.

Кандидат: Бранислав Страјнић
Наслов докторске дисертације: Ефекти програма кондиционе припреме код кадеткиња усмјерених на спорт
Ментор: проф. др Борислав Цицовић
Датум одбране: 15.12.2017.

Кандидат: Илија Стијепић
Наслов докторске дисертације: Ефекти модела програмираног вјежбања на адаптивне процесе антрополошких обиљежја особа старијег животног доба
Ментор: проф. др Данко Пржуљ
Датум одбране: 12.09.2019.

Кандидат: Славко Драгосављевић
Наслов докторске дисертације: Врхунском формом до спортских резултата
Ментор: проф. др Далибор Стевић
Датум одбране: 17.09.2019.

Кандидат: Ацо Гајевић
Наслов докторске дисертације: Разлике у антрополошком статусу деце основношколског узраста
Ментор: проф. др Борислав Цицовић
Датум одбране: 22.11.2022.

Кандидат: Новица Гардашевић
Наслов докторске дисертације: Разлике у моторичким способностима у зависности од нивоа ухрањености код ученика основне школе у Црној Гори
Ментор: проф. др Ненад Стојиљковић
Датум одбране: 23.12.2022.

Кандидат: Милан Анђелић
Наслов докторске дисертације: Тјелесна композиција и експлозивна снага младих кошаркаша
Ментор: проф. др Дејан Ћеремиџић
Датум одбране: 21.04.2023.

Кандидат: Лазар Пајовић
Наслов докторске дисертације: Анализа контрактилних карактеристика мишића мерених методом тензиомиографије (тмг) код фудбалера суперлиге Србије
Ментор: проф. др Верољуб Станковић
Датум одбране: 6.12.2023.

Кандидат: Лазар Вулин
Наслов докторске дисертације: Функционална покретљивост и моторичке способности у функцији усвајања основних техника специјалног физичког образовања
Ментор: проф. др Верољуб Станковић
Датум одбране: 26.12.2023.

Кандидат: Душко Пејовић
Наслов докторске дисертације: Планирање и документовање финансијске ревизије јавног сектора
Ментор: проф. др Бранко Крсмановић
Датум одбране: 21.10.2010.

Кандидат: Слободан Суботић
Наслов докторске дисертације: Специфични облици финансирања у функцији развоја малих предузећа у Босни и Херцеговини
Ментор: проф. др Ненад Вуњак
Датум одбране: 03.06.2011.

Кандидат: Валентина Дувњак
Наслов докторске дисертације: Ревитализација предузећа – стратегија отклањања кризе
Ментор: проф. др Гордана Кокеза
Датум одбране: 23.12.2011.

Кандидат: Срђан Лалић
Наслов докторске дисертације: Финансијско извјештавање и мјерење перформанси мултинационалних компанија
Ментор: проф. др Рајко Радовић
Датум одбране: 25.10.2013.

Кандидат: Иван Мировић
Наслов докторске дисертације: Макроекономски ефекти наступа страних банака на простору Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске
Ментор: проф. др Биљана Јовановић
Датум одбране: 26.05.2014.

Кандидат: Светлана Терзић
Наслов докторске дисертације: Проблеми мјерења вриједности бренда у контексту савремених услова пословања у Републици Српској
Ментор: проф. др Раде Канцир
Датум одбране: 01.07.2014.

Кандидат: Живко Ерцег
Наслов докторске дисертације: Креирање управљачке стратегије предузећа кроз рационализацију управљања ангажованим средствима
Ментор: проф. др Миладин Јовичић
Датум одбране: 12.10.2015.

Кандидат: Звјездана Гавриловић
Наслов докторске дисертације: Дигитална подршка развијеној апликацији маркетинг концепта пословних банака
Ментор: проф. др Раде Канцир
Датум одбране: 14.02.2018.

Кандидат: Ђорђе Лазић
Наслов докторске дисертације: Утицај валутног одбора на циљеве економске политике и макроекономску стабилност у Босни и Херцеговини
Ментор: проф. др Ново Плакаловић
Датум одбране: 03.09.2018.

Кандидат: Горан Митровић
Наслов докторске дисертације: Међузависност банкарских и макроекономских перформанси у условима опоравка економије Босне и Херцеговине
Ментор: проф. др Витомир Старчевић
Датум одбране: 14.06.2019.

Кандидат: Милан Тадић
Наслов докторске дисертације: Реструктурирање система директног опорезивања у функцији привлачења страних инвестиција и спречавања одлива капитала
Ментор: проф. др Александар Стојановић
Датум одбране: 02.10.2019.

Кандидат: Андријана Мркаић Атељевић
Наслов докторске дисертације: Утицај стандарда Европске уније на конкурентност и одрживост развоја туризма у Босни и Херцеговини
Ментор: проф. др Горан Поповић
Датум одбране: 27.02.2020.

Кандидат: Арсен Тешић
Наслов докторске дисертације: Моделирање оптималне организације електропривреде Републике Српске у условима транзиције
Ментор: проф. др Ненад Лалић
Датум одбране: 22.09.2020.

Кандидат: Петар Иванковић
Наслов докторске дисертације: Менаџмент тоталним квалитетом и менаџмент људских ресурса
Ментор: проф. др Слободан Ћамиловић
Датум одбране: 04.07.2008.

Кандидат: Обрад Спаић
Наслов докторске дисертације: Предвиђање стања алата (завојних бургија) примјеном неуронских мрежа
Ментор: проф. др Здравко Кривокапић
Датум одбране: 16.01.2009.

Кандидат: Момчило Кокић
Наслов докторске дисертације: Карактеристике менаџера савременог информационог система у пословним системима као допринос менаџменту
Ментор: проф. др Бранко Крсмановић
Датум одбране: 26.10.2012.

Кандидат: Радослав Вучуревић
Наслов докторске дисертације: Развој модела предикције процеса обраде бушењем на бази квалитета обрађене површине
Ментор: проф. др Здравко Кривокапић
Датум одбране: 13.09.2018.

Кандидат: Драган Димитријевић
Наслов докторске дисертације: Моделовање производних процеса предузећа у области одевне индустрије примјеном CAD/CAM система
Ментор: проф. др Обрад Спаић
Датум одбране: 24.07.2020.

Кандидат: Рајко Куљић
Наслов докторске дисертације: Рад и људске потребе
Ментор: проф. др Митар Миљановић
Датум одбране: 07.02.1997.

Кандидат: Раде Попадић
Наслов докторске дисертације: Ставови и психонеуротске тенденције код ученика као детерминишући фактор индивидуализације наставе физичког васпитања
Ментор: проф. др Петар Мандић
Датум одбране: 29.08.1997.

Кандидат: Триша Кујача
Наслов докторске дисертације: Живот и критички књижевно-историјски, културно-историјски и историјски рад Илије Кецмановића
Ментор: проф. др Радован Вучковић
Датум одбране: 19.06.1998.

Кандидат: Драгољуб Крнета
Наслов докторске дисертације: Социјално-статусна обиљежја и вриједносне оријентације грађана као детерминанте ставова у друштвено релевантним појавама
Ментор: проф. др Ратко Дунђеровић
Датум одбране: 17.06.1998.

Кандидат: Винко Пандуревић
Наслов докторске дисертације: Основна социолошка обележја Војске Републике Српске
Ментор: проф. др Милан Вучинић
Датум одбране: 29.06.1998.

Кандидат: Цвијан Ђапановић
Наслов докторске дисертације: Проблем рационализације наставе друштвених наука у основној школи
Ментор: проф. др Гојко Бабић
Датум одбране: 05.12.1998.

Кандидат: Елени Апостолос Стергиопулу
Наслов докторске дисертације: Поетика лирског циклуса ( на материјалу руске поезије краја XIX и почетка XX века)
Ментор: проф. др Драгољуб Величковић
Датум одбране: 16.01.1999.

Кандидат: Владо Симеуновић
Наслов докторске дисертације: Фактори успешног образовања старешина у рату
Ментор: проф. др Гојко Бабић
Датум одбране: 27.02.1999.

Кандидат: Пејо Ђурашиновић
Наслов докторске дисертације: Социолошки аспекти рата у Босни и Херцеговини од 1992. до 1995. године
Ментор: проф. др Митар Миљановић
Датум одбране: 27.04.1999.

Кандидат: Ратко Пејић
Наслов докторске дисертације: Рационалност и квалитет рада наставника у разредној настави
Ментор: проф. др Гојко Бабић
Датум одбране: 30.04.1999.

Кандидат: Радован Чокорило
Наслов докторске дисертације: Социјално-психолошке детерминанте вриједносних оријентација школске омладине
Ментор: проф. др Ратко Дунђеровић
Датум одбране: 26.01.2000.

Кандидат: Симо Нешковић
Наслов докторске дисертације: Васпитнообразовни рад и културни значај Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ (1902-1941)
Ментор: проф. др Гојко Бабић
Датум одбране: 07.02.2000.

Кандидат: Зоран Милошевић
Наслов докторске дисертације: Савремена друштвена доктрина римокатоличке цркве
Ментор: проф. др Митар Миљановић
Датум одбране: 10.05.2000.

Кандидат: Драган Бараћ
Наслов докторске дисертације: Допринос Стојана Новаковића српском библиотекарству
Ментор: проф. др Војислав Максимовић
Датум одбране: 25.12.2000.

Кандидат: Нада Вилозијевић
Наслов докторске дисертације: Утицај породице на вредносне оријентације будућих учитеља
Ментор: проф. др Борислав Станојловић
Датум одбране: 22.01.2001.

Кандидат: Гордана Будимир Нинковић
Наслов докторске дисертације: Вредносне оријентације младих и одраслих
Ментор: проф. др Раденко Круљ
Датум одбране: 06.03.2002.

Кандидат: Данимир Мандић
Наслов докторске дисертације: Дидактичко-информатичке иновације као детерминирајући фактор образовања и стручног усавршавања наставника у школи
Ментор: проф. др Младен Вилотијевић
Датум одбране: 16.08.2002.

Кандидат: Божидар Радановић
Наслов докторске дисертације: Психолошка и педагошка вриједност народних епских пјесама косовског и покосовског циклуса и пјесама о Марку Краљевићу
Ментор: проф. др Урош Младеновић
Датум одбране: 09.09.2002.

Кандидат: Бранка Максимовић
Наслов докторске дисертације: Борислав Пекић и енглеска књижевност – еписторални дискурс у прозним дјелима
Ментор: проф. др Милош Ковачевић
Датум одбране: 03.09.2003.

Кандидат: Лазо Ристић
Наслов докторске дисертације: Методолошки техницизам – контроверзе Поперове социологије
Ментор: проф. др Милан Миљевић
Датум одбране: 02.10.2003.

Кандидат: Боријанка Трајковић
Наслов докторске дисертације: Живот и стваралаштво Николе Т. Кашиковића (са персоналном библиографијом)
Ментор: проф. др Војислав Максимовић
Датум одбране: 30.10.2003.

Кандидат: Светлана Мирчов
Наслов докторске дисертације: Живот и дело Јована Н. Томића (са персоналном библиографијом)
Ментор: проф. др Војислав Максимовић
Датум одбране: 31.10.2003.

Кандидат: Никола Михаљевић
Наслов докторске дисертације: Инверзни проблем типа Штурм-Лиувила са променљивим кашњењем на сегменту
Ментор: проф. др Миленко Пикула
Датум одбране: 20.02.2004.

Кандидат: Тихомир Марјановић
Наслов докторске дисертације: Директни и инверзни спектрални задаци за диференцијалне једначине другог реда са константним кашњењем на сегменту
Ментор: проф. др Миленко Пикула
Датум одбране: 13.05.2005.

Кандидат: Боро Трамошљанин
Наслов докторске дисертације: Социолошки аспект узрока националних сукоба у другој Југославији
Ментор: проф. др Митар Миљановић
Датум одбране: 14.07.2005.

Кандидат: Драган Јешић
Наслов докторске дисертације: Начини и услови реализације наставног плана и програма као фактора оптерећености ученика
Ментор: проф. др Младен Вилотијевић
Датум одбране: 22.08.2005.

Кандидат: Фехим Рошић
Наслов докторске дисертације: Васпитни значај и утицај стила родитељства у процесу формирања појма о себи
Ментор: проф. др Раде Попадић
Датум одбране: 10.11.2005.

Кандидат: Милена Максимовић
Наслов докторске дисертације: Ђорђе Пејановић (1878-1962) као библиотекар, просвјетни и културни радник и библиограф (са персоналном библиографијом)
Ментор: проф. др Десанка Стаматовић
Датум одбране: 14.11.2005.

Кандидат: Александар Петровић
Наслов докторске дисертације: Physis i kosmos
Ментор: проф. др Иван Коларић
Датум одбране: 23.11.2005.

Кандидат: Ваит Ибро
Наслов докторске дисертације: Могућности за унапређење наставе математике у основној школи
Ментор: проф. др Миленко Пикула
Датум одбране: 28.11.2005.

Кандидат: Видан Говедарица
Наслов докторске дисертације: Неки проблеми егзистенције и оптимизације конвексних цјелобројних полигона
Ментор: проф. др Владимир Јанковић
Датум одбране: 17.02.2006.

Кандидат: Љубомир Милутиновић
Наслов докторске дисертације: Жене пјевачи народних епских пјесама
Ментор: проф. др Љубомир Зуковић
Датум одбране: 18.02.2006.

Кандидат: Мирко Бањац
Наслов докторске дисертације: Облици комуникације које нa ставници примјењују у систему оцјењивања ученика у школи
Ментор: проф. др Младен Вилотијевић
Датум одбране: 03.05.2006.

Кандидат: Мухамед Омеровић
Наслов докторске дисертације: Вредновање квалитета васпитно-образовног рада као чинилац сталних развојних промјена у школи
Ментор: проф. др Данимир Мандић
Датум одбране: 19.05.2006.

Кандидат: Хазема Ништовић
Наслов докторске дисертације: Основе читања и писања у наставним плановима и програмима у контексту деветогодишњег основног образовања
Ментор: проф. др Милош Ковачевић
Датум одбране: 01.09.2006.

Кандидат: Лидија Пехар-Звачко
Наслов докторске дисертације: Социјално-психолошке импликације имплементације реформе основне школе
Ментор: проф. др Ратко Дунђеровић
Датум одбране: 24.10.2006.

Кандидат: Џенан Скелић
Наслов докторске дисертације: Однос између структуре личности и религиозности
Ментор: проф. др Ратко Дунђеровић
Датум одбране: 25.10.2006.

Кандидат: Бранка Брчкало
Наслов докторске дисертације: Методички приступ приповједачком дјелу Петра Кочића
Ментор: проф. др Вук Милатовић
Датум одбране: 03.11.2006.

Кандидат: Јован Вукоје
Наслов докторске дисертације: Идентификација фактора асоцијалног понашања ученика средњих школа
Ментор: проф. др Раде Попадић
Датум одбране: 27.01.2007.

Кандидат: Сенија Тахировић
Наслов докторске дисертације: Одрастање без родитељског старања као фактор психосоцијалног развоја дјеце
Ментор: проф. др Ратко Дунђеровић
Датум одбране: 11.04.2007.

Кандидат: Срђан Дамњановић
Наслов докторске дисертације: Могућности заснивања фалсолошке аксиологике
Ментор: проф. др Иван Коларић
Датум одбране: 07.05.2007.

Кандидат: Саша Кнежевић
Наслов докторске дисертације: Народне пјесме о српском војевању за слободу током 19. вијека
Ментор: проф. др Љубомир Зуковић
Датум одбране: 25.05.2007.

Кандидат: Јелена Марковић
Наслов докторске дисертације: Опис и коришћење стратегија читања на енглеском језику као страном на трећој и четвртој години студија енглеског језика и књижевности
Ментор: проф. др Снежана Билбија
Датум одбране: 22.03.2008.

Кандидат: Радомир Чолаковић
Наслов докторске дисертације: Компаративна студија нивоа емоционалних тешкоћа код младих особа
Ментор: проф. др Драгољуб Крнета
Датум одбране: 24.03.2008.

Кандидат: Јасна Богдановић-Чурић
Наслов докторске дисертације: Емоционална интелигенција, стрес и школски успјех адолесцената
Ментор: проф. др Аурел Божин
Датум одбране: 25.03.2008.

Кандидат: Мирослав Гаврић
Наслов докторске дисертације: Субјективни фактори социјалне дистанце менаџера
Ментор: проф. др Ратко Дунђеровић
Датум одбране: 26.03.2008.

Кандидат: Драгутин Чегар
Наслов докторске дисертације: Рад и запошљавање у функцији развоја Републике Српске
Ментор: проф. др Рајко Куљић
Датум одбране: 12.04.2008.

Кандидат: Оливера Марковић
Наслов докторске дисертације: Хопфове алгебре речи
Ментор: проф. др Мирјана Вуковић
Датум одбране: 09.07.2008.

Кандидат: Биљана Сладоје Бошњак
Наслов докторске дисертације: Наставни стилови и метакогнитивне стратегије ученика
Ментор: проф. др Вељко Банђур
Датум одбране: 11.07.2008.

Кандидат: Драгомир Вуковић
Наслов докторске дисертације: Идеолошка свијест и национални интереси на просторима бивше СФРЈ и БиХ од 1990. године
Ментор: проф. др Зоран Аврамовић
Датум одбране: 05.09.2008.

Кандидат: Амина Шаховић
Наслов докторске дисертације: Веза између косинусних операторских функција и генералисаних Хилбертових трансформација
Ментор: проф. др Фикрет Вајзовић
Датум одбране: 12.09.2008.

Кандидат: Борка Вукајловић
Наслов докторске дисертације: Идентификација фактора који детерминишу имплементацију инклузивног образовања
Ментор: проф. др Раде Попадић
Датум одбране: 20.11.2008.

Кандидат: Драгана Станојевић
Наслов докторске дисертације: Утицај кооперативних облика рада на васпитно-образовне резултате и однос ученика према школи
Ментор: проф. др Раде Попадић
Датум одбране: 10.12.2008.

Кандидат: Милутин Ђуричковић
Наслов докторске дисертације: Књижевно дело Миленка Матицког
Ментор: проф. др Мирољуб Јоковић
Датум одбране: 21.05.2009.

Кандидат: Кармелита Пјанић
Наслов докторске дисертације: Стратегије студената при рјешавању диференцијалних једначина у математичком и нематематичком контексту
Ментор: проф. др Миленко Пикула
Датум одбране: 02.10.2009.

Кандидат: Младен Пурић
Наслов докторске дисертације: Философија васпитања у дјелу св. Јована Златоуста
Ментор: проф. др Симо Нешковић
Датум одбране: 12.11.2009.

Кандидат: Сања Опсеница
Наслов докторске дисертације: Релације стилова понашања родитеља и психолошке сепарације адолесцената
Ментор: проф. др Благоје Нешић
Датум одбране: 26.12.2009.

Кандидат: Љиљана Крнета
Наслов докторске дисертације: Особине ученика као фактор перцепције радне ефикасности наставника
Ментор: проф. др Јасна Бајрактаревић
Датум одбране: 26.01.2010.

Кандидат: Анела Хасанагић
Наслов докторске дисертације: Идентификација индикатора зрелости дјеце за полазак у школу
Ментор: проф. др Драгољуб Крнета
Датум одбране: 08.05.2010.

Кандидат: Мићо Милетић
Наслов докторске дисертације: Коначне геометрије и геометрија Бранислава Петронијевића
Ментор: проф. др Радослав Милошевић
Датум одбране: 28.06.2010.

Кандидат: Ана Стишовић Миловановић
Наслов докторске дисертације: Принцип инструменталног концептуализма у проучавању књижевности
Ментор: проф. др Миодраг Јоковић
Датум одбране: 01.07.2010.

Кандидат: Здравко Марјановић
Наслов докторске дисертације: Чиниоци ефикасне организације педагошког рада и управљања промјенама у савременој школи
Ментор: проф. др Симо Нешковић
Датум одбране: 08.09.2010.

Кандидат: Јелена Ракић
Наслов докторске дисертације: Фактори формирања ставова предавача о студентској евалуацији наставе
Ментор: проф. др Ратко Дунђеровић
Датум одбране: 11.12.2010.

Кандидат: Мариана Тишма
Наслов докторске дисертације: Психолошки извори стреса у спорту
Ментор: проф. др Ратко Дунђеровић
Датум одбране: 12.01.2011.

Кандидат: Милан Живановић
Наслов докторске дисертације: Примjена једне линеарне трансформације у геометрији и алгебри
Ментор: проф. др Миленко Пикула
Датум одбране: 31.01.2011.

Кандидат: Маја Кујунџић
Наслов докторске дисертације: Комуникативна вриједност пасива у језику британске штампе из угла социолингвистике и прагматике
Ментор: проф. др Снежана Билбија
Датум одбране: 21.04.2011.

Кандидат: Горјана Коледин
Наслов докторске дисертације: Идентификација социјалних и психолошких фактора у функцији предикције криминогеног понашања ученика
Ментор: проф. др Драгољуб Крнета
Датум одбране: 05.05.2011.

Кандидат: Јелена Максимовић
Наслов докторске дисертације: Улога акционих истраживања у унапређивању васпитно-образовне праксе
Ментор: проф. др Вељко Банђур
Датум одбране: 20.05.2011.

Кандидат: Бисерка Кошарац
Наслов докторске дисертације: Однос породичне и радне сфере у савременом друштву
Ментор: проф. др Рајко Куљић
Датум одбране: 13.09.2011.

Кандидат: Емил Илић Георгијевић
Наслов докторске дисертације: Неки проблеми теорије параградуираних структура
Ментор: проф. др Мирјана Вуковић
Датум одбране: 13.09.2011.

Кандидат: Савка Обрадовић
Наслов докторске дисертације: Односи у породици као фактор школског успјеха младих са тешкоћама у развоју
Ментор: проф. др Раде Попадић
Датум одбране: 27.09.2011.

Кандидат: Бранислав Драшковић
Наслов докторске дисертације: Хидролошке карактеристике сарајевске котлине
Ментор: проф. др Слободан Марковић
Датум одбране: 17.11.2011.

Кандидат: Јасна Максимовић
Наслов докторске дисертације: Утицај васпитно-образовног рада на развој физичких способности ученика с посебним потребама
Ментор: проф. др Раде Попадић
Датум одбране: 18.11.2011.

Кандидат: Сандра Косић Јеремић
Наслов докторске дисертације: Екстремални задаци у настави математике
Ментор: проф. др Миленко Пикула
Датум одбране: 25.11.2011.

Кандидат: Маринко Савић
Наслов докторске дисертације: Функција школе у откривању, сузбијању превенцији поремећаја у понашању ученика
Ментор: проф. др Раде Попадић
Датум одбране: 12.01.2012.

Кандидат: Биљана Самарџић
Наслов докторске дисертације: Језик књига Горажданске штампарије
Ментор: проф. др Милан Стакић
Датум одбране: 26.01.2012.

Кандидат: Вера Вујевић
Наслов докторске дисертације: Граматичко – стилски аспекти елипсе у контрастивној анализи енглеског и српског језика
Ментор: проф. др Милош Ковачевић
Датум одбране: 27.01.2012.

Кандидат: Славко Кујунџић
Наслов докторске дисертације: Географски простор Источног Сарајева, проблем отпада и његов утицај на животну средину
Ментор: проф. др Јован Средојевић
Датум одбране: 03.02.2012.

Кандидат: Љерка Јефтић
Наслов докторске дисертације: Когнитивни приступ у критичкој анализи дискурса англосаксонских медија о теми тероризма
Ментор: проф. др Снежана Билбија
Датум одбране: 11.02.2012.

Кандидат: Сања Куљанин
Наслов докторске дисертације: Перифрастичке форме компарације у савременом српском језику
Ментор: проф. др Милош Ковачевић
Датум одбране: 11.04.2012.

Кандидат: Милка Николић
Наслов докторске дисертације: Поредбено-начинске конструкције у српском језику
Ментор: проф. др Милош Ковачевић
Датум одбране: 12.04.2012.

Кандидат: Татјана Думитрашковић
Наслов докторске дисертације: Шекспирова имплицитна критика институционализованог морала у контексту ренесансне политичке мисли
Ментор: проф. др Радмила Настић
Датум одбране: 24.04.2012.

Кандидат: Ранко Билинац
Наслов докторске дисертације: Митрополит Петар Зимоњић (1866-1941)
Ментор: проф. др Љубодраг Димић
Датум одбране: 04.05.2012.

Кандидат: Нада Пурић
Наслов докторске дисертације: Социо-статусна и психолошка обиљежја ученика као фактор њиховог школског постигнућа
Ментор: проф. др Јасна Бајрактаревић
Датум одбране: 30.06.2012.

Кандидат: Момчило Симоновић
Наслов докторске дисертације: Когнитивно-конативне особине ученика и њихов успех у појединим наставним предметима
Ментор: проф. др Благоје Нешић
Датум одбране: 06.09.2012.

Кандидат: Мурадиф Хајдер
Наслов докторске дисертације: Психолошке карактеристике наставника и њихови ставови о увођењу иновација у наставу
Ментор: проф. др Благоје Нешић
Датум одбране: 11.09.2012.

Кандидат: Раде Вућићевић
Наслов докторске дисертације: Библиотекарство Западне Србије (од 1835-2000 године)
Ментор: проф. др Милена Максимовић
Датум одбране: 29.12.2012.

Кандидат: Нина Ћеклић
Наслов докторске дисертације: Стилистика реда ријечи у стандардном српском језику
Ментор: проф. др Милош Ковачевић
Датум одбране: 07.02.2013.

Кандидат: Шуајб Солаковић
Наслов докторске дисертације: Резултати на тестовима као предиктори пословне успјешности менаџера
Ментор: проф. др Јасна Бајрактаревић
Датум одбране: 15.02.2013.

Кандидат: Владимир Владичић
Наслов докторске дисертације: Примјена Фуријеових редова у инверзном проблему једначина са кашњењем
Ментор: проф. др Миленко Пикула
Датум одбране: 17.04.2013.

Кандидат: Оља Јојић
Наслов докторске дисертације: Семантичко – прагматичка анализа језичког хумора у савременом америчком ТВ медију
Ментор: проф. др Снежана Билбија
Датум одбране: 05.09.2013.

Кандидат: Весна Мићић
Наслов докторске дисертације: Рецепција Самјуела Бекета у српској књижевности 20. вијека
Ментор: проф. др Јован Делић
Датум одбране: 09.11.2013.

Кандидат: Милена Ивановић
Наслов докторске дисертације: Свијет дјетињства у дјелу Иве Андрића (књижевно-методички аспект)
Ментор: проф. др Тиодор Росић
Датум одбране: 12.11.2013.

Кандидат: Вера Ћевриз Нишић
Наслов докторске дисертације: Стилистичко-синтаксички статус кумулираних јединица у савременом српском језику
Ментор: проф. др Милош Ковачевић
Датум одбране: 30.01.2014.

Кандидат: Валентина Будинчић
Наслов докторске дисертације: Међуоднос енглеске и српске терминологије у спорту
Ментор: проф. др Милош Ковачевић
Датум одбране: 31.01.2014.

Кандидат: Наташа Костић
Наслов докторске дисертације: Психосоцијални извори друштвених и личних вриједности
Ментор: проф. др Јасна Бајрактаревић
Датум одбране: 18.02.2014.

Кандидат: Дајана Вукојевић
Наслов докторске дисертације: Улога туризма у функционалној трансформацији регионалних центара Републике Српске
Ментор: проф. др Горан Јовић
Датум одбране: 27.02.2014.

Кандидат: Јелена Малинић
Наслов докторске дисертације: Релације између особина личности ученика и облика вршњачког насиља у школи и друштву
Ментор: проф. др Драгољуб Крнета
Датум одбране: 13.06.2014.

Кандидат: Горан Вилотијевић
Наслов докторске дисертације: Критичко-еманципаторски и системски чиниоци организације наставе у ефикасној школи
Ментор: проф. др Новак Лакета
Датум одбране: 27.06.2014.

Кандидат: Дарко Ковачевић
Наслов докторске дисертације: Приповједни поступци у романима Пола Остера
Ментор: проф. др Радојка Вукчевић
Датум одбране: 09.10.2014.

Кандидат: Ирена Станић
Наслов докторске дисертације: Психосоцијални корелати менталног здравља адолесцената
Ментор: проф. др Спасенија Ћеранић
Датум одбране: 24.10.2014.

Кандидат: Стојан Шљука
Наслов докторске дисертације: Филозофски проблем секуларизације у XX вијеку
Ментор: проф. др Борис Брајовић
Датум одбране: 29.10.2014.

Кандидат: Миодраг Чизмовић
Наслов докторске дисертације: Проблем есхатологије у руској религијској философији
Ментор: проф. др Саво Лаушевић
Датум одбране: 29.10.2014.

Кандидат: Жана Гавриловић
Наслов докторске дисертације: Енглеска субординирана клауза у функцији темпоралне детерминације
Ментор: проф. др Предраг Новаков
Датум одбране: 11.12.2014.

Кандидат: Мирјана Самарџић
Наслов докторске дисертације: Сарадња васпиатача и родитеља у остваривању васпитно-образовног рада у вртићу
Ментор: проф. др Ратко Пејић
Датум одбране: 15.12.2014.

Кандидат: Арзија Махмутовић
Наслов докторске дисертације: Педагошки и дидактичко—методички аспекти формирања појмова у старијем предшколском и млађем основношколском узрасту
Ментор: проф. др Миле Илић
Датум одбране: 25.12.2014.

Кандидат: Ненад Стојановић
Наслов докторске дисертације: Нека метричка својства уопштених полуправилних полигона
Ментор: проф. др Видан Говедарица
Датум одбране: 22.01.2015.

Кандидат: Јелена Машнић
Наслов докторске дисертације: Перцепција понашања наставника и вредновања властитог школског постигнућа
Ментор: проф. др Драгољуб Крнетa
Датум одбране: 20.02.2015.

Кандидат: Милка Грмуша
Наслов докторске дисертације: Настава географије на основношколском нивоу образовања у Босни и Херцеговини од 1945. до 2005. године
Ментор: проф. др Стево Пашалић
Датум одбране: 19.03.2015.

Кандидат: Маја Вукић
Наслов докторске дисертације: Комбиновање везника и невезничких речи у савременом српском језику
Ментор: проф. др Миланка Бабић
Датум одбране: 19.03.2015.

Кандидат: Сњежана Станар
Наслов докторске дисертације: Релације између психолишких карактеристика и ставова наставника о актуелним промјенама у образовању
Ментор: проф. др Јасна Бајрактаревић
Датум одбране: 24.04.2015.

Кандидат: Биљана Новковић Цветковић
Наслов докторске дисертације: Информационо-образовне иновације у функцији моделовања ефикасне школе у савременом друштву
Ментор: проф. др Данимир Мандић
Датум одбране: 24.04.2015.

Кандидат: Бојана Ласица
Наслов докторске дисертације: Улога српских листова и часописа у културном , просвјетном и духовном животу у БиХ до 1941. године
Ментор: проф. др Милена Максимовић
Датум одбране: 10.07.2015.

Кандидат: Драган Поповић
Наслов докторске дисертације: Инструменти за подстицај просторно функционалног повезивања општина Републике Српске
Ментор: проф. др Горан Јовић
Датум одбране: 11.07.2015.

Кандидат: Радославка Сударушић
Наслов докторске дисертације: Књиге српских писаца из Босне и Херцеговине од 1878. до 1918. године
Ментор: проф. др Драган Бараћ
Датум одбране: 11.07.2015.

Кандидат: Бојана Милетић
Наслов докторске дисертације: Васпитни стилови родитеља и однос адолесцената према школи
Ментор: проф. др Драгољуб Крнета
Датум одбране: 29.09.2015.

Кандидат: Андријана Николић
Наслов докторске дисертације: Личност, дјело и доба Лазара Томановића
Ментор: проф. др Горан Максимовић
Датум одбране: 01.10.2015.

Кандидат: Драгана Милуновић
Наслов докторске дисертације: Улога савремених библиотека у развијању читања лица са инвалидитетом
Ментор: проф. др Драган Бараћ
Датум одбране: 06.10.2015.

Кандидат: Маја Жарковић
Наслов докторске дисертације: Продуктивност процеса у творби именица и придјева у енглеском језику
Ментор: проф. др Владимир Јовановић
Датум одбране: 15.10.2015.

Кандидат: Далиборка Шкипина
Наслов докторске дисертације: Образовање и стручно усавршавање наставника разредне наставе у Босни и Херцеговини у другој половини XX вијека
Ментор: проф. др Новак Лакета
Датум одбране: 16.10.2015.

Кандидат: Бранко Војиновић
Наслов докторске дисертације: Заступљеност компоненти васпитања у програмима и читанкама за више разреде основних школа и гимназија
Ментор: проф. др Ратко Пејић
Датум одбране: 19.10.2015.

Кандидат: Жана Врућинић
Наслов докторске дисертације: Повезаност унутрашњих ресурса отпорности и социјалне подршке са квалитетом менталног здравља полицијских службеника
Ментор: проф. др Спасенија Ћеранић
Датум одбране: 07.12.2015.

Кандидат: Данијела Грујић
Наслов докторске дисертације: Филозофија и проблем верске толеранције
Ментор: проф. др Мишо Кулић
Датум одбране: 07.12.2015.

Кандидат: Нина Нинковић
Наслов докторске дисертације: Улога награде и казне у васпитно-образовном раду
Ментор: проф. др Вељко Банђур
Датум одбране: 11.12.2015.

Кандидат: Сања Милић
Наслов докторске дисертације: Иновирање наставног процеса са даровитим ученицима као претпоставка друштвеног прогреса
Ментор: проф. др Владо Симеуновић
Датум одбране: 25.03.2016.

Кандидат: Елвир Ибељић
Наслов докторске дисертације: Психoпатолошка испољавања код адолесцената који одрастају одвојени од очевa
Ментор: проф. др Спасенија Ћеранић
Датум одбране: 25.03.2016.

Кандидат: Дарко Дракулић
Наслов докторске дисертације: Фази скупови у моделовању локацијских проблема комбинаторне оптимизације
Ментор: проф. др Александар Такачи
Датум одбране: 09.04.2016.

Кандидат: Владан Бартула
Наслов докторске дисертације: Жртва у старој српској књижевности и њено завјетно памћење
Ментор: проф. др Бранко Летић
Датум одбране: 23.04.2016.

Кандидат: Наида Бикић
Наслов докторске дисертације: Рјешавање проблемских задатака у индивидуализованој настави математике у основној и средњој школи
Ментор: проф. др Миленко Пикула
Датум одбране: 09.09.2016.

Кандидат: Ненад Кебара
Наслов докторске дисертације: Нивои и функције мита у руској и српској књижевности – аспект књижевне онтологије
Ментор: проф. др Мирољуб Јоковић
Датум одбране: 26.11.2016.

Кандидат: Марица Травар
Наслов докторске дисертације: Континуитет учења и развоја дјеце у предшколској и млађој школској доби
Ментор: проф. др Перо Спасојевић
Датум одбране: 24.12.2016.

Кандидат: Биљана Војводић
Наслов докторске дисертације: Инверзни спектрални проблеми за диференцијалне операторе типа Штурм-Лиувила са два кашњења
Ментор: проф. др Миленко Пикула
Датум одбране: 21.04.2017.

Кандидат: Драгана Недић
Наслов докторске дисертације: Конструкција оператора генерисаног једначином другог реда са хомогеним кашњењем
Ментор: проф. др Миленко Пикула
Датум одбране: 09.06.2017.

Кандидат: Свјетлана Огњеновић
Наслов докторске дисертације: Савремени свијет и ангажована умјетност: Драме Керил Черчил
Ментор: проф. др Лена Петровић
Датум одбране: 15.07.2017.

Кандидат: Исмет Калчо
Наслов докторске дисертације: Конструкција оператора типа Штурм-Лиувила са промјењивим кашњењем
Ментор: проф. др Миленко Пикула
Датум одбране: 23.10.2017.

Кандидат: Огњен Куртеш
Наслов докторске дисертације: Поетички обрасци у енглеском роману 19. вијека
Ментор: проф. др Петар Пенда
Датум одбране: 27.10.2017.

Кандидат: Жељка Пржуљ
Наслов докторске дисертације: Поетика и књижевноисторијска контекстуализација романа Бранка Ћопића
Ментор: проф. др Ранко Поповић
Датум одбране: 28.10.2017.

Кандидат: Слободанка Круљ
Наслов докторске дисертације: Појава комодификације у дискурсу високошколскиx установа: Критичка анализа дискурса интернетскиx портала европскиx универзитета
Ментор: проф. др Данијела Мајсторовић
Датум одбране: 24.11.2017.

Кандидат: Оливера Калајџић
Наслов докторске дисертације: Особине личности и визије будућности адолесцената
Ментор: проф. др Јасна Богдановић Чурић
Датум одбране: 08.12.2017.

Кандидат: Ранка Перућица
Наслов докторске дисертације: Улога наставника и родитеља у формирању односа ученика према учењу
Ментор: проф. др Златко Павловић
Датум одбране: 08.12.2017.

Кандидат: Слободан Кањевац
Наслов докторске дисертације: Проблем језика у филозофској херменаутици Ханса Георга Гадамера
Ментор: проф. др Мишо Кулић
Датум одбране: 21.02.2018.

Кандидат: Амела Абидовић Мачковић
Наслов докторске дисертације: Карактеристике раних породичних односа особа обољелих од депресије
Ментор: проф. др Спасенија Ћеранић
Датум одбране: 23.02.2018.

Кандидат: Анида Фазлагић
Наслов докторске дисертације: Психосоцијални корелати депресивности у постпарталном периоду
Ментор: проф. др Радомир Чолаковић
Датум одбране: 03.11.2017.

Кандидат: Саша Ђукић
Наслов докторске дисертације: Статус агенцијског жанра или подстила унутар публицистичког функционалног стила савременог српског језика
Ментор: проф. др Милош Ковачевић
Датум одбране: 25.05.2018.

Кандидат: Сузана Марковић
Наслов докторске дисертације: Реализација индиректних говорних чинова у енглеском и српском језику
Ментор: проф. др Биљана Мишић Илић
Датум одбране: 02.06.2018.

Кандидат: Александар Петровић
Наслов докторске дисертације: Поетика дневничког романа
Ментор: проф. др Рада Станаревић
Датум одбране: 14.06.2018.

Кандидат: Лидија Јовичић
Наслов докторске дисертације: Стандарди компетенција наставника за рад у квалитетној школи
Ментор: проф. др Ивица Радовановић
Датум одбране: 20.06.2018.

Кандидат: Анђела Купрешанин Вукелић
Наслов докторске дисертације: Информационе детерминанте медијског система Републике Српске у глобалној медијасфери
Ментор: проф. др Татјана Дуроњић
Датум одбране: 10.09.2018.

Кандидат: Младен Папаз
Наслов докторске дисертације: Лексичко изражавање епистемичке модалности у српском и њемачком језику
Ментор: проф. др Божинка Петронијевић
Датум одбране: 21.12.2018.

Кандидат: Војкан Бојовић
Наслов докторске дисертације: Демографски развој Косаничког краја и његов утицај на туризам
Ментор: проф. др Стево Пашалић
Датум одбране: 25.12.2018.

Кандидат: Александра Милошевић
Наслов докторске дисертације: Улога одељенског старешине у реализацији педагошке функције ефикасне школе
Ментор: проф. др Бранка Ковачевић
Датум одбране: 04.02.2019.

Кандидат: Данијела Милинковић
Наслов докторске дисертације: Естетичко утемељење појма укуса у филозофији Дејвида Хјума и Имануела Канта
Ментор: проф. др Мишо Кулић
Датум одбране: 20.02.2019.

Кандидат: Валентина Тимотић
Наслов докторске дисертације: Класе правилно и рапидно промјенљивих низова и селекциони принципи
Ментор: проф. др Драган Ђурчић
Датум одбране: 22.02.2019.

Кандидат: Мирјана Лукић
Наслов докторске дисертације: Српски пјесници ране модерне у европском контексту
Ментор: проф. др Горан Максимовић
Датум одбране: 28.02.2019.

Кандидат: Мелиха Брдаревић Шикић
Наслов докторске дисертације: Психолошки извори ставова младих према животу у брачној заједници
Ментор: проф. др Драгољуб Крнета
Датум одбране: 12.03.2019.

Кандидат: Вера Петровић
Наслов докторске дисертације: Љубица Ђорђевић као библиотекар, библиограф и универзитетски професор
Ментор: проф. др Милена Максимовић
Датум одбране: 22.03.2019.

Кандидат: Алдин Голетић
Наслов докторске дисертације: Релације између особина личности, стилова суочавања са стресом и психолошког благостања код затворских полицајаца
Ментор: проф. др Спасенија Ћеранић
Датум одбране: 07.06.2019.

Кандидат: Душко Поповић
Наслов докторске дисертације: Феномен наде и утопије у филозофији Ернста Блоха
Ментор: проф. др Мишо Кулић
Датум одбране: 26.06.2019.

Кандидат: Амила Таљановић
Наслов докторске дисертације: Социокултуролошки аспекти суицида у Босни и Херцеговини (у периоду од 2005. до 2015. године)
Ментор: проф. др Биљана Милошевић Шошо
Датум одбране: 02.09.2019.

Кандидат: Гордана Дукић
Наслов докторске дисертације: Компетенције и професионални развој наставника за инклузивни васпитно-образовни рад у основној школи
Ментор: проф. др Биљана Сладоје Бошњак
Датум одбране: 10.06.2020.

Кандидат: Слађана Миљеновић
Наслов докторске дисертације: Динамичке карактеристике личности наставника и стил управљања разредом
Ментор: проф. др Сања Опсеница
Датум одбране: 22.06.2020.

Кандидат: Нина Говедар
Наслов докторске дисертације: Примјена савремених књижевнотеоријских приступа у настави књижевности на примјеру дјела Иве Андрића
Ментор: проф. др Снежана Милосављевић Милић
Датум одбране: 03.07.2020.

Кандидат: Мустафа Алендар
Наслов докторске дисертације: Комуниколошки аспекти јавног мњења сложених заједница на примјеру БиХ
Ментор: проф. др Љубомир Зубер
Датум одбране: 22.07.2020.

Кандидат: Слађана Вилотић
Наслов докторске дисертације: Утицај интерактивне наставе на квалитет рада ученика млађег школског узраста
Ментор: проф. др Бранка Ковачевић
Датум одбране: 17.12.2020.

Кандидат: Миљан Попић
Наслов докторске дисертације: Одређење појма философија код аскетских писаца првог византијског периода
Ментор: проф. др Борис Брајовић

Кандидат: Митра Мирковић Хајдуков
Наслов докторске дисертације: Емоционалне карактеристике и одбрамбени стилови овисника о хероину
Ментор: проф. др Спасенија Ћеранић
Датум одбране: 27.1.2021.

Кандидат: Марко Ћитић
Наслов докторске дисертације: Оптимизација површине у конвексним цјелобројним полигонима
Ментор: проф. др Видан Говедарица
Датум одбране: 29.1.2021.

Кандидат: Наташа Павловић Комазец
Наслов докторске дисертације:Регуларизовани трагови граничних проблема генерисаних једначинама типа Штрума-Лиувила са два кашњења
Ментор: проф. др Миленко Пикула
Датум одбране: 25.8.2021.

Кандидат: Миодраг Петровић
Наслов докторске дисертације: Православно-родољубива лирика Слободана Ракитића
Ментор: проф. др Милош Ковачевић
Датум одбране: 3.9.2021.

Кандидат: Сузана Бунчић
Наслов докторске дисертације: Поетика прозе Мома Капора
Ментор: проф. др Ранко Поповић
Датум одбране: 19.11.2021.

Кандидат: Енита Чустовић
Наслов докторске дисертације: Улога и значај телевизијских образовних програма у медијском описмењавању младих у савременом босанскохерцеговачком друштву
Ментор: проф. др Весна Ђурић
Датум одбране: 24.03.2022.

Кандидат: Маријана Митрић
Наслов докторске дисертације: Јунакиње народних пјесама као ликови у савременој српској драми
Ментор: проф. др Саша Кнежевић
Датум одбране: 14.06.2022.

Кандидат: Чедомир Кнежевић
Наслов докторске дисертације: Диференцијалне црте у колокацијским везама у именичкој синтагми у енглеском и српском језику економске струке
Ментор: проф. др Милош Ковачевић
Датум одбране: 17.06.2022.

Кандидат: Љубица Драгишић
Наслов докторске дисертације: Социјалнопсихолошки фактори мотивације за руковођење
Ментор: проф. др Наташа Костић
Датум одбране: 14.09.2022.

Кандидат: Валентина Вукмировић Стефановић
Наслов докторске дисертације: Поетика прозног писма Слободана Селенића
Ментор: проф. др Сања Мацура
Датум одбране: 29.09.2022.

Кандидат: Срђан Шућур
Наслов докторске дисертације: Трансфер у фразеолошкој компетенцији у писању на енглеском језику као страном код србофоних говорника
Ментор: проф. др Јелена Марковић
Датум одбране: 18.06.2022.

Кандидат: Светлана Вуксановић
Наслов докторске дисертације: Типови доживљеног говора у Ћосићевом роману Време смрти –енглеско српске паралеле
Ментор: проф. др Вера Вујевић
Датум одбране: 14.09.2022.

Кандидат: Биљана Мишић
Наслов докторске дисертације: Пренесена значења глагола кретања у књижевноумјетничком и научном стилу
Ментор: проф. др Милош Ковачевић
Датум одбране: 10.02.2023.

Кандидат: Јелена Вујичић
Наслов докторске дисертације: Анализа негативног трансфера са матерњег на кинески језик у писаној продукцији србофоних студената
Ментор: проф. др Ана М. Јовановић
Датум одбране: 23.06.2023.

Кандидат: Небојша Радић
Наслов докторске дисертације: Локални, дисторзиони, глобални и спрегнути губитак стабилности хладно обликованих танкозидних профила отвореног попречног пресјека
Ментор: проф.др Доброслав Ружић
Датум одбране: 11.01.2008.

Кандидат: Богдан Марић
Наслов докторске дисертације: Модел управљања производним процесом у ремонтно-производном систему на бази LEAN концепта
Ментор: проф. др Илија Ћосић
Датум одбране: 13.07.2010.

Кандидат: Славиша Мољевић
Наслов докторске дисертације: Истраживање оправданости улагања у инфраструктуру у Сарајевско –романијском региону
Ментор: проф. др Славко Арсовски
Датум одбране: 19.11.2010.

Кандидат: Предраг Гузина
Наслов докторске дисертације: Ефикасност процеса планирања и управљања производњом
Ментор: проф. др Славко Арсовски
Датум одбране: 08.12.2012.

Кандидат: Владо Медаковић
Наслов докторске дисертације: Истраживање услова за развој малих и микро предузећа и развој модела предузетничке инфраструктуре
Ментор: проф. др Илија Ћосић
Датум одбране: 17.12.2012.

Кандидат: Стојко Биочанин
Наслов докторске дисертације: Оптимална периодичност одржавања возила посебне намјене
Ментор: проф. др Ранко Божичковић
Датум одбране: 25.01.2013.

Кандидат: Милан Плавшић
Наслов докторске дисертације: Могућност стабилизирања сензибилизиране и напрсле структуре материјала каталитичких цијеви реформинг пећи
Ментор: проф. др Ранко Зрлић
Датум одбране: 25.01.2013.

Кандидат: Саша Чудић
Наслов докторске дисертације: Модел побољшања битних карактеристика услуга примјеном алата квалитета
Ментор: проф. др Милош Сорак
Датум одбране: 15.03.2014.

Кандидат: Миле Стојилковић
Наслов докторске дисертације: Истраживање примјене еколошких уља у триболошким системима
Ментор: проф. др Душан Голубовић
Датум одбране: 23.05.2014.

Кандидат: Милија Краишник
Наслов докторске дисертације: Утицај напонско-деформационог стања на развој оштећења микроструктуре и деформабилност материјала при хладном запреминском деформисању
Ментор: проф. др Драгиша Вилотић
Датум одбране: 14.05.2014.

Кандидат: Горан Орашанин
Наслов докторске дисертације: Компаративна анализа метода вишекритеријумске оптимизације у примјени на водоводне системе
Ментор: проф. др Душан Голубовић
Датум одбране: 21.03.2015.

Кандидат: Амир Халеп
Наслов докторске дисертације: Вибрационо – термички индикатор неисправности клизних лежаја
Ментор: проф. др Ранко Антуновић
Датум одбране: 02.06.2015.

Кандидат: Срђан Васковић
Наслов докторске дисертације: Развој модела за оцјену прихватљивости енергетских ланаца при производњи енергије и енергената из биомасе
Ментор: проф. др Петар Гверо
Датум одбране: 16.03.2016.

Кандидат: Никола Манојловић
Наслов докторске дисертације: Истраживање утицаја поузданости амортизера на ефикасност кочења путничких возила
Ментор: проф. др Ранко Божичковић
Датум одбране: 18.03.2016.

Кандидат: Игор Еплер
Наслов докторске дисертације: „LEAN“ концепт у одржавању техничких система специјалне намјене
Ментор: проф. др Ранко Божичковић
Датум одбране: 29.03.2017.

Кандидат: Дејан Јеремић
Наслов докторске дисертације: Извијање и вибрације двослојних наноплоча уграђених у Пастернаков еластични медиј примјеном нелокалне механике контилнуума
Ментор: проф. др Небојша Радић
Датум одбране: 26.04. 2018.

Кандидат: Бекир Новкинић
Наслов докторске дисертације: Оптимизација ослонаца деформабилног динамички оптерећеног тијела у условима малих дозвољених помјерања
Ментор: проф. др Бранко Тадић
Датум одбране: 21.06.2019.

Кандидат: Биљана Прохаска
Наслов докторске дисертације: Оптимизација геометрије гасних горионика високог степена перфорације због смањења топлотних напрезања
Ментор: проф. др Небојша Радић
Датум одбране: 14.09.2022.

Кандидат: Давор Милић
Наслов докторске дисертације: Прилог истраживању оптимизације потрошње топлотне енергије у индустријским термоенергетским системима
Ментор: проф. др Стојан Симић
Датум одбране: 30.09.2022.

Кандидат: Мирослав Кезуновић
Наслов докторске дисертације: Значај лијечења руптура Ахилове тетиве перкутаном методом код спортиста
Ментор: проф. др Слободан Станковић
Датум одбране: 22.12.2001.

Кандидат: Славко Ждрале
Наслов докторске дисертације: Општа болница као оптималан организациони облик збрињавања повријеђених и обољелих у рату
Ментор: академик Мирко Шошић
Датум одбране: 26.12.2001.

Кандидат: Милан Новаковић
Наслов докторске дисертације: Суицид и хомицид социјално социјално демографске и етичке карактеристике
Ментор: проф. др Јован Марић
Датум одбране: 06.12.2002.

Кандидат: Славица Еремић
Наслов докторске дисертације: Фактори који утичу на функционалну способност ампутационог патрљка
Ментор: проф. др Вељко Ђукић
Датум одбране: 16.12.2002.

Кандидат: Стеван Трбојевић
Наслов докторске дисертације: Процјена медикаментозног и хируршког третмана перианалне болести и болесника са инфаматорним болестима цријева
Ментор: проф. др Зоран Кривокапић
Датум одбране: 30.10.2002.

Кандидат: Сњежана Милићевић
Наслов докторске дисертације: Анализа успјешности третмана бенигне хиперплазије простате методата отворене простатектомије и трансуретвлне рејекције
Ментор: проф. др Јован Николић
Датум одбране: 25.06.2004.

Кандидат: Синиша Ристић
Наслов докторске дисертације: Дејство никотина хуморални имунски одговор
Ментор: проф. др Војислав Пантић
Датум одбране: 15.04.2006.

Кандидат: Милета Голубовић
Наслов докторске дисертације: Имунохистохемијско испитивање прогностичких фактора у карциноиду бронха
Ментор: проф. др Живка Ери
Датум одбране: 05.04.2007.

Кандидат: Биљана Мијовић
Наслов докторске дисертације: Испитивање фактора ризика за настанак уринарних болничких инфекција
Ментор: проф. др Славенка Јанковић
Датум одбране: 01.06.2007.

Кандидат: Филип Вукмировић
Наслов докторске дисертације: Прогностички значај анализе туморске ангиогенезе експресије васкуларног ендотелног фактора раста и епидермалног фактора раста рецептора у карциномима желуца
Ментор: проф. др Славиша Ушај Кнежевић
Датум одбране:11.10.2007.

Кандидат: Маја Рачић
Наслов докторске дисертације: Утицај комуникације између љекара и пацијента у примарној здравственој заштити на ток хроничних обољења
Ментор: проф. др Гордана Тешановић
Датум одбране: 16.10.2007.

Кандидат: Зоран Михаиловић
Наслов докторске дисертације:Терапијски ефекти балнеокомплекса Бање Ковиљаче код гонартозе
Ментор: проф. др Милорад Јевтић
Датум одбране: 24.01.2008.

Кандидат: Горан Опсеница
Наслов докторске дисертације: Магнетно резонантна дијагностика предњег укрштеног лигамента кољена-компарација флексионог прегледа и косе сагиталне реконструкције
Ментор: проф. др Драгољуб Ненезић
Датум одбране: 23.02.2008.

Кандидат: Дејан Бокоњић
Наслов докторске дисертације: Експресија и функција рецептора сличних TOLL-у на хуманим гранулоцитима периферне крви
Ментор: проф. др Миодраг Чолић
Датум одбране: 29.08.2008.

Кандидат: Љиљана Вучковић
Наслов докторске дисертације: Ангиогенеза и експресија проангиогених фактора VGF, EFG и ММ9 у сквамозном карциному бронха и њихов значај у прогнози болести
Ментор: проф. др Живка Ери
Датум одбране: 19.09.2008.

Кандидат: Драгослава Јовановић
Наслов докторске дисертације: Верификација, квантификација и квалификација трауматских оштећења неурогених плексуса електромионеурографијом
Ментор: проф. др Ива Берисавац
Датум одбране: 08.05.2009.

Кандидат: Зоран Терзић
Наслов докторске дисертације: Могућности реконструкције трећне поткољенице и стопала реверзибилним режњем базираним на а. суралис медиалис
Ментор: проф. др Вељко Марић
Датум одбране: 13.12.2010.

Кандидат: Никола Стојановић
Наслов докторске дисертације: Клиничка и микробиолошка испитивања ефикасности медикованих гутаперка поена
Ментор: проф. др Славољуб Живковић
Датум одбране: 16.09.2011.

Кандидат: Винко Ђурић
Наслов докторске дисертације: Утицај професионалних штетности на морбидитет, апсентизам, трауматизам и инвалидност код радника рудника ТЕ Угљевик
Ментор: проф. др Jелица Којовић
Датум одбране: 28.10.2011.

Кандидат: Драган Јовановић
Наслов докторске дисертације: Структура личности хомициданата
Ментор: проф. др Милан Новаковић
Датум одбране: 24.06.2011.

Кандидат: Весна Крстовић
Наслов докторске дисертације:Оцјена радне способности и квалитет живота пацијената обољелих од диабетес мелитуса
Ментор: проф. др Jелица Којовић
Датум одбране: 01.02.2011.

Кандидат: Смиљка Цицмил
Наслов докторске дисертације: Процјена примјене коштано-ткивних аутотрансплантата у терапији дубоких инфракоштаних дефеката парадонцијума
Ментор: проф. др Милица Недић
Датум одбране: 20.04.2012.

Кандидат: Вјеран Саратлић
Наслов докторске дисертације: Хронични субдурални хематом, хируршки третман, превенција рецидива и исход
Ментор: проф. др Ива Берисавац
Датум одбране: 01.06.2012.

Кандидат: Сања Марић
Наслов докторске дисертације: Стратегија аналгезије-евалуација ефеката оксидативног стреса након колецистектомије
Ментор: проф. др Мујовић Вујадин
Датум одбране: 08.06.2012.

Кандидат: Радмил Марић
Наслов докторске дисертације: Прилог стандардизацији третмана хроничне венске инсуфицијенције доњих екстремитета
Ментор: проф. др Вељко Ђукић
Датум одбране: 08.06.2012.

Кандидат: Весна Љубојевић
Наслов докторске дисертације: Значај експресије П53, КИ-67 и ВГФ у птеригијуму коњуктиве
Ментор: проф. др Радослав Гајанин
Датум одбране: 05.10.2012.

Кандидат: Славољуб Томић
Наслов докторске дисертације: Утицај адреналина у локалном анестетичком раствору на карактеристике спроводне анестезије предњих и средњих горњих алвеоларних нерава приступом са непчане стране
Ментор: проф. др Љубомир Тодоровић
Датум одбране: 30.10.2012.

Кандидат: Драган Ивановић
Наслов докторске дисертације: Испитивање глас јономер цемената са тврдим зубним ткивима
Ментор: проф. др Зоран Вуличевић
Датум одбране: 25.03.2013.

Кандидат: Ладо Давидовић
Наслов докторске дисертације: Утицај лајнера на постоперативну осјетљивост композитних рестаурација
Ментор: проф. др Славољуб Живковић
Датум одбране: 22.04.2013.

Кандидат: Весна Иванишевић
Наслов докторске дисертације: Компаративна анализа прогностичких фактора са посебним освртом на улогу протеина S100B као маркера у предвиђању тока и исхода тешке краниоцеребралне парализе
Ментор: проф. др Ива Берисавац
Датум одбране: 12.06.2013.

Кандидат: Дражан Ерић
Наслов докторске дисертације: Важност познавања микроанатомије фасциокутаних режњева у функционалној реконструкцији мекоткивних дефеката поткољенице
Ментор: проф. др Вељко Марић
Датум одбране: 30.08.2013.

Кандидат: Максим Ковачевић
Наслов докторске дисертације: Третман прелома проксималног фемура
Ментор: проф. др Никола Милићевић
Датум одбране: 29.11.2013.

Кандидат: Хасо Сефо
Наслов докторске дисертације: Цервикобрахијалне неуралгије узроковане хернијама диска:Процјена избора и исхода микрохируршког третмана
Ментор: проф. др Ива Берисавац
Датум одбране: 31.01.2014.

Кандидат: Мирјана Ћук
Наслов докторске дисертације: Прогностички значај карактеристика инвазивног фронта тумора , експресије Е – кадхерина и рецептора епидермалних фактора раста у карциному желуца.
Ментор: проф. др Радослав Гајанин
Датум одбране:

Кандидат: Свјетлана Јанковић
Наслов докторске дисертације: Евалуација фактора ризика и могућност превенције обољења уста и зуба код дјеце са повећаном тјелесном масом
Ментор: проф. др Мирјана Ивановић
Датум одбране: 30.06.2014.

Кандидат: Давидовић Бојана
Наслов докторске дисертације: Процјена стања оралног здравља дјеце са астмом
Ментор: проф. др Мирјана Ивановић
Датум одбране: 19.09.2014.

Кандидат: Ивана Симић
Наслов докторске дисертације: Компаративна ефикасност техника мандибуларне анестезије приликом хируршког вађења импактираних доњих умњака
Ментор: проф. др Љубомир Тодоровић
Датум одбране: 23.01.2015.

Кандидат: Шиљак Слађана
Наслов докторске дисертације: Социјално-економске неједнакости у кориштењу услуга здравствене заштите
Ментор: проф. др Славенка Јанковић
Датум одбране: 06.02.2015.

Кандидат: Гордана Мацановић
Наслов докторске дисертације: Испитивање ензима оксидационог стреса у серуму болесница са туморима дојке
Ментор: проф. др Милан Кулић
Датум одбране: 03.07.2015.

Кандидат: Јелена Крунић
Наслов докторске дисертације: Озон у рестауративној стоматолошкој терапији: Антибактеријски ефекат и утицај на VEGF у зубној пулпи
Ментор: проф.др Драгица Стојић
Датум одбране:06.07.2015.

Кандидат: Ненад Петковић
Наслов докторске дисертације: Однос стимулатора и инхибитора васкуларних калцификација код болесника са ендемском нефропатијом
Ментор: проф. др Љубица Ђукановић
Датум одбране: 06.04.2015.

Кандидат: Јелена Ерић
Наслов докторске дисертације: Дистрибуција мастикаторног стреса на потпорна ткива код слузокожно, дентално, имплантантно и мјешовито подупртих зубних надокнада
Ментор: проф. др Љиљана Тихачек Шојић
Датум одбране: 20.06.2016.

Кандидат: Биљана Ђукић
Наслов докторске дисертације: Повезаност квалитета живота и перцепције обољења са исходима лијечења код пацијената са хроничном срчаном инсуфицијенцијом удруженом са сидеропенијском анемијом
Ментор: проф. др Маја Рачић
Датум одбране: 26.10.2016.

Кандидат: Радојка Бијелић
Наслов докторске дисертације: Процјена фактора ризика за остеопорозу код жена у менопаузи
Ментор: проф. др Маја Рачић
Датум одбране: 04.11.2016.

Кандидат: Исмаили Башким
Наслов докторске дисертације: Модулације локалне цитокинске мреже код болесника са парадонтопатијом примјеном ласера мале снаге
Ментор: проф. др Дејан Бокоњић
Датум одбране: 27.01.2017.

Кандидат: Алија Агинчић
Наслов докторске дисертације: Епидемиолошка студија карцинома и меланома коже
Ментор: проф. др Биљана Мијовић
Датум одбране: 27.11.2017.

Кандидат: Тања Ивановић
Наслов докторске дисертације: Ефекти фиксне ортодонтске терапије на пљувачне микробиолошке параметре, PH и пуферски капацитет пљувачке
Ментор: проф. др Предраг Николић
Датум одбране: 26.02.2018.

Кандидат: Бранислава Ћурчић
Наслов докторске дисертације: Анализа микроанатомских и имунохистохемијских карактеристика ганглијских ћелија спиналног сензитивног ганглиона
Ментор: проф. др Милан Милисављевић
Датум одбране: 13.04.2018.

Кандидат: Љубинка Божић Мајсторовић
Наслов докторске дисертације: Правовремена детекција и адекватна терапија бубрежних оштећења код пацијената са системским еритемским лупусом
Ментор: проф. др Стеван Трбојевић
Датум одбране: 14.05.2018.

Кандидат: Драгана Дракул
Наслов докторске дисертације: Значај калијумских канала антиоксидативног система у ефектима пинацидила и магнезијум сулфата на изолованим хуманим умбиликалним крвним судовима
Ментор: проф. др Зорана Орешчанин Душић
Датум одбране: 30.05.2018.

Кандидат: Ђорђе Божовић
Наслов докторске дисертације: Испитивање чврстоће везе керамичких материјала и композитних цемената на микростезање
Ментор: проф. др Слободан Додић
Датум одбране: 16.07.2018.

Кандидат: Драгана Соколовић
Наслов докторске дисертације: Утицај хексопреналина и никорандила на контрактилну активност и антиоксидативни систем изолованог утеруса
Ментор: проф. др Слободан Новаковић
Датум одбране:18.07.2018.

Кандидат: Маријана Ковачевић
Наслов докторске дисертације: Фактори ризика за настанак и прогресију дијабетесне нефропатије
Ментор: проф. др Љубица Ђукановић
Датум одбране: 01.10.2018.

Кандидат: Михаел Станојевић
Наслов докторске дисертације: Испитивање вриједности ретенције код хомологих и хетерологих парова конус круна на имплантатима.
Ментор: проф. др Ивица Станчић
Датум одбране: 12.10.2018.

Кандидат: Драгана Пухало Сладоје
Наслов докторске дисертације: Концентрација регулатора апетита и адипоцитокина у плазми адолесцената са гојазношћу и/или метаболичким синдромом
Ментор: проф. др Бојана Кисић
Датум одбране: 02.11.2018.

Кандидат: Биљана Милинковић
Наслов докторске дисертације: Параметри магнетне резонанце који најбоље детерминишу степен ремоделовања и дисфункције десног срца код болесника оперисаног од тетралогије Fallot.
Ментор: проф. др Ида Јовановић
Датум одбране: 09.11.2018.

Кандидат: Михаило Вукмировић
Наслов докторске дисертације: Учесталост вентикуларних аритмија код пацијената са дилатативном неисхемијском и исхемијском кардиомиопатијом
Ментор: проф. др Синиша Ристић
Датум одбране: 21.12.2018.

Кандидат: Алма Алихоџић Пашалић
Наслов докторске дисертације: Потенцијалне предности торакоскопске плеуродезе у палијацији малигних плеуралних излива
Ментор: проф. др Вељко Марић
Датум одбране: 31.01.2019.

Кандидат: Верица Продановић
Наслов докторске дисертације: Преваленца нијеме исхемије као фактора ризика за изненадну срчану смрт код обољелих од дијабетес мелитуса
Ментор: проф. др Драган Ковачевић
Датум одбране: 11.03.2019.

Кандидат: Нада Аврам
Наслов докторске дисертације: Повезаност липидног статуса дијабетесном ретинопатијом код пацијената са дијабетесом тип 2
Ментор: проф. др Петар Алексић
Датум одбране: 24.04.2019.

Кандидат: Кујунџић Бојан
Наслов докторске дисертације: Повезаност полиформизама у генима који учествују у метаболизму витамина Д са ризиком за настанак и клиничким карактеристикама оралног лихен плануса.
Ментор: проф. др Ружица Козомара
Датум одбране: 25.04.2019.

Кандидат: Јелена Павловић
Наслов докторске дисертације: Развој поузданог скрининг система за процјену нутритивног статуса код особа старије животне доби прилагођеног за рад у амбуланти породичне медицине
Ментор: проф. др Недељка Ивковић
Датум одбране: 28.05.2019.

Кандидат: Владимир Чанчар
Наслов докторске дисертације: Компаративна анализа трансвагиналног, ултразвучног, хистероскопског и хистопатолошког налаза ендометријума код постменопаузалних крварења
Ментор: проф. др Владимир Бошковић
Датум одбране: 03.06.2019.

Кандидат: Игор Радовић
Наслов докторске дисертације: Испитивања биокомпатибилности и биоиндуктивности новосинтетисаног ендодонтског наноматеријала на бази калцијум алумината
Ментор: проф. др Славољуб Живковић
Датум одбране: 08.07.2019.

Кандидат: Сандра Јоковић
Наслов докторске дисертације: Повезаност здравствене писмености са здравственим стањем корисника примарне заштите у Републици Српској
Ментор: проф. др Биљана Мијовић
Датум одбране: 27.09.2019.

Кандидат: Драгана Павловић
Наслов докторске дисертације: Повезаност полиморфизама гена за глутатион трансферазе М1 и Т1 са ризиком за настанак дијабетесне нефропатије.
Ментор: проф. др Ана Савић-Радојевић
Датум одбране: 18.11.2019.

Кандидат: Синиша Шолаја
Наслов докторске дисертације: Преваленција и фактори ризика за оштећење слуха код болесника лијечених редовним хемодијализама
Ментор: проф. др Ненад Арсовић
Датум одбране: 24.12.2019.

Кандидат: Милена Тодоровић
Наслов докторске дисертације: Учесталост гојазности и инзулинске резистенције код ученика завршних разреда средњих школа
Ментор: проф. др Биљана Мијовић
Датум одбране: 16.01.2020.

Кандидат: Бојан Јоксимовић
Наслов докторске дисертације: Фенотипске и функионалне карактеристике хуманих мијелоидних супресорских ћелија диферентованих in vitro од моноцита под утицајем фактора стимулације гранулоцитних макрофагних колонија, интерлеукина 6 и простагландина Е2
Ментор: др Сергеј Томић
Датум одбране: 26.06.2020.

Кандидат: Јелена Владичић Машић
Наслов докторске дисертације: Имунохистохемијске и морфометријске карактеристике ћелија еритроцитопоезе у јетри хуманог ембриона и фетуса
Ментор: проф. др Иван Николић
Датум одбране: 20.07.2020.

Кандидат: Наташа Лога Андријић
Наслов докторске дисертације: Значај инфалматорних параметара, цитокина, уричне киселине, албумина и билирубина у когнитивном оштећењу пацијената са акутним исхемичним можданим ударом
Ментор: проф. др Новица Петровић
Датум одбране: 29.10.2020.

Кандидат: Бранкица Давидовић
Наслов докторске дисертације: Ендодонстки статус и исход ендодонстског лијечења код обољелих од дијабетес мелитуса тип 2 у зависности од нивоа гликолисаног хемоглобина у серуму
Ментор: проф. др Никола Стојановић
Датум одбране: 27.11.2020.

Кандидат: Радмила Балабан Ђуревић
Наслов докторске дисертације: Kорелативна студија елемената у горњој oчној пукотини (fissura orbitalis superior)
Ментор: Проф.др Маја Вуловић, Универзитет у Крагујевцу Факултет медицинскох наука
Датум одбране: 23.06.2021.

Кандидат: Ганимета Бакаловић
Наслов докторске дисертације: Однос поремећаја функције гранулоцита периферне крви и клиничке слике дјеце обољеле од цистичне фиброзе
Ментор: проф. др Дејан Бокоњић
Датум одбране: 21.04.2022.

Кандидат: Мирослав Обреновић
Наслов докторске дисертације: Удруженост полиморфизама за гене Toll-like 3, toll-like 7 i Toll-like 9 рецептора са ризиком за настанак и исходом болести код пацијената са оралним сквамознћелијским карциномом
Ментор: проф. др Небојша Јовић
Датум одбране: 07.07.2022.

Кандидат: Зорица Стојановић
Наслов докторске дисертације: Анализа дистрибуције оклузалних оптерећења у моделима различито дизајнираних имплантата примјеном методе коначних елемената
Ментор: проф. др Љиљана Тихачек Шојић
Датум одбране: 15.07.2022.

Кандидат: Александра Жужа
Наслов докторске дисертације: Систем за иригацију канала коријена зуба са негативним апикалним притиском: антибактеријски ефекат и утицај на постоперативни бол
Ментор: проф. др Мирјана Вујашковић
Датум одбране: 15.07.2022.

Кандидат: Јелена Лечић
Наслов докторске дисертације: Утицај гојазности на ефикасност лијечења обољелих од хроничне пародонтопатије
Ментор: проф. др Смиљка Цицмил
Датум одбране: 23.08.2022.

Кандидат: Оливера Љубоја
Наслов докторске дисертације: Процјена поремећаја функције неутралних гранулоцита код дјеце са цистичном фиброзом
Ментор: проф. др Дејан Бокоњић
Датум одбране: 01.09.2022.

Кандидат: Огњенка Јањић Павловић
Наслов докторске дисертације: Могућност примјене концепта узајамно штићене оклузије у терапији безубих пацијената конвенционалним тоталним зубним протезама
Ментор: проф. др Ивица Станчић
Датум одбране: 02.09.2022.

Кандидат: Раде Милетић
Наслов докторске дисертације: Испитивање квалитета живота и исхода хирушког лијечења код болесника са масивним вентралним килама
Ментор: проф. др Радмил Марић
Датум одбране: 27.09.2022.

Кандидат: Ален Пилав
Наслов докторске дисертације: Корелација појаве метастаза у интраторакалним лимфним чворовима са степеном интратуморске експресије CD 34 и CD 105 код немикростаничног карцинома плућа
Ментор: проф. др Радмил Марић
Датум одбране: 28.09.2022.

Кандидат: Оливера Говедарица
Наслов докторске дисертације: Експресија ангиогених фактора у гингивалној течности код обољелих од хроничне пародонтопатије и дијабетеса мелитус тип 2
Ментор: проф. др Саша Чакић
Датум одбране: 28.09.2022.

Кандидат: Милош Васиљевић
Наслов докторске дисертације: „Имуномодулацијска својставa природних целулозних нанокристала“
Ментор: проф. др Сергеј Томић
Датум одбране: 30.08.2023.

Кандидат: Радановић Марина
Наслов докторске дисертације: ” Фенотипске и функционалне карактеристике мензехималних стромалних матичних ћелија изолованих из здравог и инфламираног ткива хумане гингиве ”
Ментор: проф. др Миодраг Чолић, академик
Датум одбране: 28.09.2023.

Кандидат: Дабић Саша
Наслов докторске дисертације: “Хирушко лијечење периапексних лезија: антибактеријски ефекат озона и утицај експресије гена на исход лијечења”,
Ментор: проф. др Славољуб Томић
Датум одбране: 22.12.2023.

Кандидат: Десанка Тракиловић
Наслов докторске дисертације: Педагошко-дидактички принципи наставе музичке писмености у Републици Српској
Ментор: проф. др Зорислава Васиљевић
Датум одбране: 22.07.1999.

Кандидат: Ивана Дробни
Наслов докторске дисертације: Коаптација смерова поставки елементарне музичке писмености у музичком образовању
Ментор: проф. др Десанка Тракиловић
Датум одбране: 30.01.2006.

Кандидат: Драгица Милинковић
Наслов докторске дисертације: Геометријско моделовање проблемских задатака путем образовног софтвера
Ментор: проф. др Ненад Петровић
Датум одбране: 28.12.2006.

Кандидат: Драгана Радивојевић
Наслов докторске дисертације: Индивидуализација наставе познавања природе примјеном образовног софтвера
Ментор: проф. др Миленко Ћурчић
Датум одбране: 15.04.2016.

Кандидат: Марија Александровић
Наслов докторске дисертације: Креативност у уметничком и дечијем стваралаштву
Ментор: проф. др Десанка Тракиловић
Датум одбране: 23.10.2017.

Кандидат: Ивана Симијоновић
Наслов докторске дисертације: Интегративни приступ реализацији еколошких садржаја у настави природе и друштва
Ментор: проф. др Миленко Ћурчић
Датум одбране: 11.09.2022.

Кандидат: Милица Петрић
Наслов докторске дисертације: Амбијентална настава у функцији унапређења знања ученика из природе и друштва
Ментор: проф. др Миленко Ћурчић
Датум одбране: 17.01.2022.

Кандидат: Горан Аљетић
Наслов докторске дисертације: Процјена наставника основне школе о дометима и ограничењима наставе (ППД) на даљину за вријеме пандемије Ковид-19
Ментор: проф. др Бране Микановић
Датум одбране: 16.03.2023.

Кандидат: Милена Ђурић
Наслов докторске дисертације: Утицај Ca на мобилни Al у земљишту, синтезу биомасе и концентрацију елемената у пшеници
Ментор: проф. др Митар Башовић
Датум одбране: 16.03.1998.

Кандидат: Ђојо Арсеновић
Наслов докторске дисертације: Међусобна конкурентност породичних пољопривредних газдинстава у Семберији
Ментор: проф. др Бранко Костић
Датум одбране: 09.10.2000.

Кандидат: Весна Милић
Наслов докторске дисертације: Истраживање утицаја ђубрења, рока садње и сорти на продуктивност и квалитет кромпира
Ментор: проф. др Душан Ковачевић
Датум одбране: 23.04.2004.

Кандидат: Милош Ножинић
Наслов докторске дисертације: Утицај сорте, рока сјетве и локалитета на опсобине јарог овса (Avena sativa L.)
Ментор: проф. др Ново Пржуљ
Датум одбране: 27.11.2008.

Кандидат: Татјана Пандуревић
Наслов докторске дисертације: Утицај старости на производност, квалитет и хемијски састав јаја лаког линијског хибрида кокоши
Ментор: проф. др Сретен Митровић
Датум одбране: 25.08.2011.

Кандидат: Александра Говедарица-Лучић
Наслов докторске дисертације: Примјена агротехничких мјера у циљу зимске производње салате у пластеницима уз уштеду енергије
Ментор: проф. др Михал Ђуровка
Датум одбране: 12.07.2012.

Кандидат: Мирослав Лаловић
Наслов докторске дисертације: Проучавање утицаја система држања, расе и производне фазе на директне показатеље добробити млијечних крава
Ментор: проф. др Маријана Вучинић
Датум одбране: 22.07.2013.

Кандидат: Дејана Тешановић
Наслов докторске дисертације: Ентомофауна крушке са посебним освртом на биономију и сузбијање најзначајнијих штетних врста
Ментор: проф. др Радослава Спасић
Датум одбране: 29.01.2015.

Кандидат: Весна Тунгуз
Наслов докторске дисертације: Утицај рудника и термоелектране Гацко на оштећења земљишта источне Херцеговине
Ментор: проф. др Љиљана Нешић
Датум одбране: 25.03.2015.

Кандидат: Игор Ђурђић
Наслов докторске дисертације: Квалитативне и квантитативне особине одабраних генотипова jaрог крмног грашка у зависности од прихране и агроеколошких услова гајења
Ментор: проф. др Владета Стевовић
Датум одбране: 17.07.2020.

Кандидат: Мирјана Радовић
Наслов докторске дисертације: Утицај подлоге на биолошко – помолошке особине и хемијски састав плода шљиве (Prunus domestica L.)
Ментор: проф. др Драган Милатовић, Пољопривредни факултет Земун, Универзитет у Београду
Датум одбране: 18.06.2021.

Кандидат: Бранка Говедарица
Наслов докторске дисертације: Утицај интеракције генотип x спољна средина на агрономске особине кромпира (Solanum tuberosum L.)
Ментор: проф. др Ново Пржуљ
Датум одбране: 17.06.2022.

Кандидат: Тања Јакишић
Наслов докторске дисертације: Утицај типа и плодности земљишта, у различитим агроеколошким условима, на продуктивност и квалитет кромпира
Ментор: проф. др Ново Пржуљ
Датум одбране: 30.09.2022.

Кандидат: Мехира Первиз
Наслов докторске дисертације: Патогене, морфолошке, одгајивачке и молекуларне карактеристике изолата Alternaria spp, патогена мркве
Ментор: проф. др Војислав Тркуља
Датум одбране: 23.02.2022.

Кандидат: Борислав Петковић
Наслов докторске дисертације: Ефекат интеракције генотип x спољна средина на принос и квалитет биомасе и сјемена црвене дјетелине (Trifolium pratense L.)
Ментор: проф. др Ново Пржуљ
Датум одбране: 12.09.2022.

Кандидат: Саша Лалић
Наслов докторске дисертације: Утицај оплемењивача земљишта на бази фидрофилног суперадсорбента на принос и нутритивну бриједност кромпира
Ментор: проф. др Весна Милић
Датум одбране: 17.03.2023.

Кандидат: Љубиша Павловић
Наслов докторске дисертације: Накнада штете из радног односa
Ментор: проф др Оливер Антић
Датум одбране: 03.03.2012.

Кандидат: Фране Шаго
Наслов докторске дисертације: Социјална теорија о праву у дјелу светог Томе Аквинског
Ментор: проф. др Предраг Димитријевић
Датум одбране: 07.07.2012.

Кандидат: Биљана Вукославчевић
Наслов докторске дисертације: Одступање од редовне примјене колизионих норми
Ментор: проф. др Владимир Чоловић
Датум одбране: 25.04.2013.

Кандидат: Младенка Говедарица
Наслов докторске дисертације: Малољетни учиниоци у кривичном законодавству Републике Српске
Ментор: Академик Миодраг Симовић
Датум одбране: 25.04.2013.

Кандидат: Бојана Васиљевић
Наслов докторске дисертације: Правна регулатива пореског система у Босни и Херцеговини
Ментор: проф. др Божидар Раичевић
Датум одбране: 13.12.2013.

Кандидат: Александра Вуковић
Наслов докторске дисертације: Антидискриминацијско радно законодавство у Босни и Херцеговини
Ментор: проф. др Јасминка Градашчевић – Сијерчић
Датум одбране: 20.03.2015.

Кандидат: Александар Божић
Наслов докторске дисертације: Социјално осигурање у Републици Српској – стварност и перспективе
Ментор: проф. др Јасминка Градашчевић – Сијерчић
Датум одбране: 22.09.2015.

Кандидат: Радислав Лале
Наслов докторске дисертације: Осигурање за случај незапослености у домаћем, упоредном и међународном праву
Ментор: проф. др Александар Петровић
Датум одбране: 04.03.2016.

Кандидат: Драгољуб Рељић
Наслов докторске дисертације: Насиље над старијим лицима у Босни и Херцеговини
Ментор: проф. др Станка Стјепановић
Датум одбране: 06.09.2017.

Кандидат: Мелведин Јашаревић
Наслов докторске дисертације: Статусне промјене у реорганизацији стечајног дужника
Ментор: проф. др Дијана Марковић – Бајаловић
Датум одбране: 15.11.2019.

Кандидат: Игор Петковић
Наслов докторске дисертације: Пореска утаја или превара
Ментор: др Иванка Марковић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањалуци
Датум одбране: 3.9.2021.

Кандидат: Драгана Дамјановић
Наслов докторске дисертације: Уобичајено боравиште у међународном приватном праву
Ментор: проф. др Мирко Живковић
Датум одбране: 19.09.2022.

Кандидат: Мирјана Пупић
Наслов докторске дисертације: Римско-правна традиција и касносредњовјековни дубровачки нотаријат
Ментор: проф. др Никола Мојовић
Датум одбране: 24.09.2022.

Кандидат: Самарџић Предраг
Наслов докторске дисертације: Месијанско-сотириолошки карактер Христовог крштења
Ментор: проф. др Мирко Томасовић
Датум одбране: 22.12.2006.

Кандидат: Марић Ружица
Наслов докторске дисертације: Живот Цркве од 70 до 130 године после Христа
Ментор: проф. др Мирко Томасовић
Датум одбране: 19.05.2007.

Кандидат: Панагопулос Алексиос
Наслов докторске дисертације: Есхатолошке димензије педагогије по Св. Јовану Златоустом
Ментор: проф. др митрополит црногорско – приморски Амфилохије (Радовић)
Датум одбране: 23.11.2007.

Кандидат: Ђого Дарко
Наслов докторске дисертације: Христолошка есхатологија Рудолфа Бутмана и Јиргена Малтмана –критички осврт из перспективе православне теологије
Ментор: проф. др Здравко Пено
Датум одбране: 25.05.2010.

Кандидат: Топаловић Владислав
Наслов докторске дисертације: Испуњење старозавјетних пророштава у Јеванђељу по Матеју
Ментор: проф. др Мирко Томасовић
Датум одбране: 26.05.2010.

Кандидат: Петровић Далибор
Наслов докторске дисертације: Улога патријарха Никона у животу Руске Цркве 17 века
Ментор: проф. др Радомир Поповић
Датум одбране: 17.06.2010.

Кандидат: Ђурић Жељко
Наслов докторске дисертације: Служба епископа по канонима православне Цркве
Ментор: проф. др Радомир Поповић
Датум одбране: 30.05.2011.

Кандидат: Тупешa Ненад
Наслов докторске дисертације: Утицај источних анафора на западне литургије
Ментор: проф. др Мирко Томасовић
Датум одбране: 07.11.2011.

Кандидат: Шољевић Саша
Наслов докторске дисертације: Положај Српске православне цркве у Социјалистичкој републици Босни и Херцеговини између 1945. и 1975. године
Ментор: проф. др Предраг Пузовић
Датум одбране: 24.02.2012.

Кандидат: Живковић Ивица
Наслов докторске дисертације: Положај и право детета у предању Цркве и у историји западног друштва
Ментор: проф. др Борис Брајовић
Датум одбране: 24.02.2012.

Кандидат: Маројевић Никола
Наслов докторске дисертације: Антропологија Ф.М. Достојевског
Ментор: проф. др Борис Брајовић
Датум одбране: 11.06.2012.

Кандидат: Денда Саво
Наслов докторске дисертације: Тајна обожења у богословљу и пастирском служењу старца Софронија
Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић
Датум одбране: 25.09.2012.

Кандидат: Димитријевић Бобан
Наслов докторске дисертације: Учење о папском примату у историји Цркве и могућности његовог поимања данас
Ментор: проф. др Предраг Пузовић
Датум одбране: 20.02.2013.

Кандидат: Ступар Владимир
Наслов докторске дисертације: Васпитни и образовни значај служби у Србљаку
Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић
Датум одбране: 17.06.2013.

Кандидат: Кондић Павле
Наслов докторске дисертације: Митрополија Црногорско-приморска у другој половини XIX вијека и почетком XX вијека (1851-1920)
Ментор: проф. др Предраг Пузовић
Датум одбране: 25.09.2014.

Кандидат: Јелисавчић Зоран
Наслов докторске дисертације: Богословље и методика богословља Дијадоха Фотичког
Ментор: проф. др Борис Брајовић
Датум одбране: 11.06.2016.

Кандидат: Милин Саво
Наслов докторске дисертације: Есхатологија као основа проповједи Господа Исуса Христа
Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић
Датум одбране: 03.10.2016.

Кандидат: Грујић Драган
Наслов докторске дисертације: Могућност примјене социјалног учења цркве у савременом друштву
Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић
Датум одбране: 03.04.2017.

Кандидат: Стефановић Јустин
Наслов докторске дисертације: Могућност примене покајне праксе ране цркве у савременом добу
Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић
Датум одбране: 23.11.2017.

Кандидат: Пајкановић Зоран
Наслов докторске дисертације: Свети Филарет (Дроздов) као егзегеза
Ментор: проф. др Мирко Томасовић
Датум одбране: 03.12.2018.

Кандидат: Миле Милекић
Наслов докторске дисертације: Истраживања перформанси интегрисаног менаџмент система у социо-техничким системима на примјеру жељезница
Ментор: проф. др Мирослав Бобрек
Датум одбране: 05.09.2009.

Кандидат: Борислав Гојковић
Наслов докторске дисертације: Избор стратегије управљања саобраћајним средствима на жељезницама на крају животног вијека
Ментор: проф. др Перица Гојковић
Датум одбране: 05.09.2009.

Кандидат: Здравко Нунић
Наслов докторске дисертације: Интеракција фактора отказа моторних возила и саобраћајних незгода
Ментор: проф. др Перица Гојковић
Датум одбране: 16.01.2012.

Кандидат: Месуд Ајановић
Наслов докторске дисертације: Развој модела за оцјену квалитета услуге сервиса за моторна возила
Ментор: проф. др Перица Гојковић
Датум одбране: 16.01.2012.

Кандидат: Марко Суботић
Наслов докторске дисертације: Еквиваленти теретних возила у моделима анализе капацитета и нивоа услуге двотрачних путева
Ментор: проф. др Владан Тубић
Датум одбране: 24.06.2013.

Кандидат: Радован Вишковић
Наслов докторске дисертације: Интеракција примјене савремених технологија транспорта и оптимизације трошкова
Ментор: проф. др Перица Гојковић
Датум одбране: 01.07.2015.

Кандидат: Ђорђе Поповић
Наслов докторске дисертације: Модел за унапређење квалитета транспортне услуге у Поштама Српске
Ментор: проф. др Дејан Марковић
Датум одбране: 20.11.2015.

Кандидат: Александар Стјепановић
Наслов докторске дисертације: Мултимедијалне апликације са мултимодалним интеракцијама интелигентних транспортних система и просторне информационе инфраструктуре
Ментор: проф. др Милорад Бањанин
Датум одбране: 23.12.2015.

Кандидат: Нермин Чабрић
Наслов докторске дисертације: Моделирање безбједности интермодалног транспорта методом Петријевих мрежа
Ментор: проф. др Слободан Зечевић
Датум одбране: 19.05.2017.

Кандидат: Бошко Ђукић
Наслов докторске дисертације: Истраживање ефикасности кочног система против блокирања точкова при процесу кочења возила
Ментор: проф. др Перица Гојковић
Датум одбране: 19.07.2017.

Кандидат: Зоран Ристикић
Наслов докторске дисертације: Прилог истраживању утицаја притиска у пнеуматицима на коефицијент отпора котрљања код привредних возила
Ментор: проф. др Месуд Ајановић
Датум одбране: 24.06.2019.

Кандидат: Стојчић Мирко
Наслов докторске дисертације: Адаптивни модели ентропијског кодовања комуникације виртуелних и фиичких сензора за предикцију саобраћаја у мрежама
Ментор: проф. др Дејан Драјић
Датум одбране: 24.8.2021.

Кандидат: Горан Кузмић
Наслов докторске дисертације: Дистрибуирани информационо комуникациони систем интелигентног транспортног система за управљање путном инфраструктуром
Ментор: проф. др Душанка Бундало
Датум одбране: 18.07.2022.

Кандидат: Дуња Радовић Стојчић
Наслов докторске дисертације: Утицај возача почетника на услове одвијања саобраћаја приоритетних раскрсница
Ментор: проф. др Вук Богдановић
Датум одбране: 15.06.2023.

Кандидат: Драгица Лазић
Наслов докторске дисертације: Утицај додатка креча на лужење боксита
Ментор: проф. др Живан Живковић
Датум одбране: 28.11.1997.

Кандидат: Десимир Петковић
Наслов докторске дисертације: Термодинамичка и кинетичка испитивања у процесу оксидације у систему Fe-Zn-S-O2
Ментор: проф. др Живан Живковић
Датум одбране: 24.06.1998.

Кандидат: Милован Јотановић
Наслов докторске дисертације: Математичко моделирање апсорпционо-десорпционих процеса
Ментор: проф. др Слободан Арсић
Датум одбране: 29.09.1999.

Кандидат: Миладин Глигорић
Наслов докторске дисертације: Утицај физичко-хемијских карактеристика алуминијум хидроксида на квалитет калциниране глинице
Ментор: проф. др Живан Живковић
Датум одбране: 08.10.1999.

Кандидат: Миломир Стојнић
Наслов докторске дисертације: Оптимизација параметара рада вибрационог сита у функцији ефикасности просејавања комплексних ђубрива
Ментор: проф. др Радмила С. Јовановић
Датум одбране: 29.10.1999.

Кандидат: Нако Георгијев
Наслов докторске дисертације: Утицај састава мешавина целулоза на својства и параметре формирања вискозног техничког филамента
Ментор: проф. др Радмила С. Јовановић
Датум одбране: 07.09.2001.

Кандидат: Војислав Алексић
Наслов докторске дисертације: Изучавање особина микроскристалне целулозе добијене из ефлуената при преради целулозе вискозним поступком
Ментор: Др Радмила С. Јовановић
Датум одбране: 26.04.2002.

Кандидат: Горан Јакшић
Наслов докторске дисертације: Утицај степена ароматичности хидрокрекованих базних уља на њихову оксидациону стабилност
Ментор: проф. др Слободан Арсић
Датум одбране: 24.09.2004.

Кандидат: Никола Јовић
Наслов докторске дисертације: Комплексна валоризација јаловине рудника азбеста Петрово, Озрен
Ментор: проф. др Јован Ђуковић
Датум одбране: 05.09.2005.

Кандидат: Смиљка Милисављевић
Наслов докторске дисертације: Електрохемијско халогеновање стероида
Ментор: проф. др Растко Вукићевић
Датум одбране: 06.09.2005.

Кандидат: Миладин Дробњак
Наслов докторске дисертације: Истраживање могућих интеракција компонената у олигоминералним хидротермалним и изворским водама у процесу флаширања и каснијој употреби
Ментор: проф. др Миладин Глигорић
Датум одбране: 16.11.2006.

Кандидат: Милорад Томић
Наслов докторске дисертације: Утицај режима електролизе на добијање прахова метала
Ментор: проф. др Миомир Павловић
Датум одбране: 09.03.2007.

Кандидат: Горан Тадић
Наслов докторске дисертације: Проучавање утицаја неидеалног тока фаза на ефикасност операције екстракције
Ментор: проф. др Александар Толић
Датум одбране: 09.03.2007.

Кандидат: Владан Мићић
Наслов докторске дисертације: Екстракција жалфије (Salvia officinalis L) суперкритичним угљен диоксидом
Ментор: проф. др Жика Лепојевић
Датум одбране: 16.12.2008.

Кандидат: Божидарка Арсеновић
Наслов докторске дисертације: Нека питања морфологије и структуре електрохемијски исталожених превлака метала
Ментор: проф. др Миомир Павловић
Датум одбране: 26.12.2008.

Кандидат: Миленко Савић
Наслов докторске дисертације: Режим и биланс површинских и подземних вода са аспекта њиховог квалитета, коришћења и управљања ријечним сливом Саве
Ментор: проф. др Васо Новаковић
Датум одбране: 12.06.2009.

Кандидат: Милка Стијепић
Наслов докторске дисертације: Оптимизација додатка инулина и концентрата протеина сурутке у производњи традиционалног и пробиотичког јогурта
Ментор: проф. др Спасенија Милановић
Датум одбране: 16.03.2011.

Кандидат: Зоранка Малешевић
Наслов докторске дисертације: Истраживање интеракција сумпороводоника са присутним компонентама у водама и појединим адсорпционим средствима
Ментор: проф. др Миладин Глигорић
Датум одбране: 24.03.2011.

Кандидат: Раденко Смиљанић
Наслов докторске дисертације: Квалитет и структура кристала алуминијум -хидроксида и глинице у зависности од од технолошких параметара разлагања алуминатних раствора
Ментор: проф. др Драгица Лазић
Датум одбране: 20.07.2012.

Кандидат: Босиљка Стојановић
Наслов докторске дисертације: Истраживање степена дисперзије сумпора и његових једињења сјевероисточног простора Републике Српске и утицај на животну средину
Ментор: проф. др Јован Ђуковић
Датум одбране: 27.06.2014.

Кандидат: Миленко Смиљанић
Наслов докторске дисертације: Промјена протеинских профила током зрења бијелих сирева у саламури припремљених од козјег и крављег млијека
Ментор: проф. др Мирољуб Бараћ
Датум одбране: 16.06.2015.

Кандидат: Драган Вујадиновић
Наслов докторске дисертације: Утицај додатка природног поријекла на квалитет и безбиједност кобасица израђених према начелима органске производње
Ментор: проф. др Радослав Грујић
Датум одбране: 16.06.2015.

Кандидат: Зоран Ђерић
Наслов докторске дисертације: Регулаторна процјена функционисања и могући разлози застоја у у провођењу HACCP система у прехрамбеној индустрији
Ментор: проф. др Радослав Грујић
Датум одбране: 09.07.2015.

Кандидат: Драгана Кешељ
Наслов докторске дисертације: Моделовање морфолошких карактеристика микропорозних честица NAY електролита током хидротермалне синтезе
Ментор: проф. др Драгица Лазић
Датум одбране: 24.05.2016.

Кандидат: Ранко Грујић
Наслов докторске дисертације: Анализа танспорта загађујућих материја у подземним водама акумулираним у алувијалним седиментима Дунава
Ментор: проф. др Божо Далмација
Датум одбране: 16.03.2016.

Кандидат: Надира Бушатлић
Наслов докторске дисертације: Утицај додатка мета-каолина на припрему и особине фосфатно везаних ватросталних материјала
Ментор: проф. др Митар Перушић
Датум одбране: 27.04.2016.

Кандидат: Александар Дошић
Наслов докторске дисертације: Примјена органских имобилизационих агенаса у ремедијацији отпадног муља
Ментор: проф. др Миладин Глигорић
Датум одбране: 01.07.2016.

Кандидат: Зоран Бјеловић
Наслов докторске дисертације: Структурирање полиуретанских материјала на основу рицинусовог уља као полионе компоненте
Ментор: проф. др Војислав Алексић
Датум одбране: 08.07.2016.

Кандидат: Даница Савановић
Наслов докторске дисертације: Утицај услова смрзавања на промјене и понашање протеина у прехрамбеним производима
Ментор: проф. др Радослав Грујић
Датум одбране: 10.03.2017.

Кандидат: Неда-Тешан Томић
Наслов докторске дисертације: Истраживање утицаја уништавања муниције и минско-експлозивних средстава на присуство и мобилност тешких метала у земљишту
Ментор: проф. др Славко Смиљанић
Датум одбране: 24.12.2019.

Кандидат: Џемила Агић
Наслов докторске дисертације: Моделирање параметара квалитета ваздуха урбаног подручја кориштењем метода вјештачке интелигенције
Ментор: проф. др Халид Макић
Датум одбране: 28.02.2020.

Кандидат: Џемила Агић
Наслов докторске дисертације: Моделирање параметара квалитета ваздуха урбаног подручја кориштењем метода вјештачке интелигенције
Ментор: проф. др Халид Макић
Датум одбране: 28.02.2020.

Кандидат: Немања Тошковић
Наслов докторске дисертације: Експериментално одређивање,термодинамичко моделовање и карактеризација легура тројних Ge-Sn-X (X=Ag.In) система
Ментор: проф. др Душко Минић
Датум одбране: 26.06.2020.

Кандидат: Себила Хоџић Рекановић
Наслов докторске дисертације: Утицај режима топлотне обраде и димљења на карактеристике квалитета и безбједност производа од меса оваца и перади
Ментор: проф. др Радослав Грујић
Датум одбране: 19.10.2020.

Кандидат: Гојковић Весна
Наслов докторске дисертације: Анализа протеина глутена носилаца алергијских реакција у храни
Ментор: проф. др Жељка Марјановић Балабан
Датум одбране: 23.10.2020.