Факултет пословне економије

Факултет пословне економије

Факултет пословне економије Бијељина основан je 2005. године у Бијељини, настављајући традицију Више школе за спољну трговину основане 1993. године. Настава се изводи на четири студијска програма на првом и другом циклусу студија.

Факултет пословне економије студентима омогућава ефикасну примјену научних и стручних достигнућа из области економије са могућношћу професионалног рада у свим сегментима пословне и државне администрације, а посебно у предузећима, банкама, осигуравајућим компанијама, рачуноводственим агенцијама, ревизорским компанијама, инвестиционим фондовима, брокерским кућама, берзама итд.

Међународна размјена студената и наставног особља Факултета пословне економије Бијељина пружа могућност свим заинтересованим студентима да по својој жељи изаберу факултет у иностранству на коме желе да студирају један семестар. Свим професорима и асистентима, такође, пружена је могућност да се стручно усавршавају у иностранству.

Факултет пословне економије Бијељина два пута годишње издаје часопис „Нови економист“, док сваке три године организује научно-стручну конференцију „ЕКОНБИЗ“ у Бијељини.
На Факултету постоји студентска организација активних студената, као и алумни организација дипломираних студената.

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса студија и смјера студијског програма који су завршили:

I циклус студија

  • Студијски програм Пословна економија, три смјера:
    1. спољна трговина, порези и царине, 240 ECTS, 4 године – дипломирани економиста
    2. смјер финансије, банкарство и осигурање, 240 ECTS, 4 године – дипломирани економиста
    3. смјер пословна информатика, 240 ECTS, 4 године – дипломирани економиста

II  циклус студија

  • Међународна економија, 60 ЕCTS бодова, 1 година – мастер економије – 300 ECTS
  • Финансије, банкарство и осигурање, 60 ЕCTS бодова, 1 година – мастер економије – 300 ECTS
  • Дигитална економија, 60 ЕCTS бодова, 1 година – мастер економије – 300 ECTS

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Факултет пословне економије Бијељина
Семберских ратара бб
76 300 Бијељина
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 55 415 200
+387 55 415 201
Декан: dekan @ fpe.unssa.rs.ba
Секретар: mirjana.zekanovic @ fpe.ues.rs.ba
http://www.fpe.ues.rs.ba/