Студентско вредновање квалитета студија

Студентско вредновање квалитета студија

Студентско вредновање квалитета студија спроводи се крајем сваког семестра.

Основни циљ студентског вредновања јесте формирање мишљења студената о квалитету студијских програма, предметима који се у оквиру њих изводе, функционисања служби организационих јединица и педагошког рада наставника и сарадника.

Студентско вредновање заснива се на

Правилнику о студентском вредновању квалитета студија
Измјене Правилника о студентском вредновању квалитета студија
Прилог 1 – Електронски анкетни упитник
Прилог 2 – Корисничко упутство за студенте
Прилог 3 – Корисничко упутство за сараднике и осигурање квалитета
Прилог 4 – Репрезентативан број одговора

 

Прилози:

Правилник о студентском вредновању квалитета студија
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2009/10.
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2010/11.
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2010/11.
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2011/12.
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2011/12.
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2012/13.
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2012/13.
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2013/14.
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2013/14.
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2014/15.
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2014/15.
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2015/16.
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2015/16.
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2016/17.
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2016/17.
Извјештај о електронском анкетирању – оба семестра 2017-18.
Извјештај о електронском анкетирању – оба семестра 2018-19.
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2019/20.
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2020/21.
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2020/21.
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2021/22.
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2021/22.
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2022/23.
Извјештај о електронском анкетирању – љетни семестар 2022/23.
Извјештај о електронском анкетирању – зимски семестар 2023/24.