Наставно особље

Наставно особље

Академија ликовних умјетности

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ 

Економски факултет  Пале

Економски факултет Брчко

Електротехнички факултет

Филозофски факултет

Факултет физичког васпитања и спорта

Факултет пословне економије

Факултет за производњу и менаџмент

Машински факултет

Музичка академија

Медицински факултет

Педагошки факултет

Пољопривредни факултет

Правни факултет

Саобраћајни факултет

Технолошки факултет

Академија ликовних умјетности

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ 

Економски факултет  Пале

Економски факултет Брчко

Електротехнички факултет

Филозофски факултет

Факултет физичког васпитања и спорта

Факултет пословне економије

Факултет за производњу и менаџмент

Машински факултет

Музичка академија

Медицински факултет

Педагошки факултет

Пољопривредни факултет

Правни факултет

Саобраћајни факултет

Технолошки факултет

Академија ликовних умјетности

Православни богословски факултет “Свети Василије Острошки” 

Економски факултет  Пале

Економски факултет – Брчко

Електротехнички факултет

Филозофски факултет

Факултет физичког васпитања и спорта

Факултет пословне економије

Факултет за производњу и менаџмент

Машински факултет

Музичка академија

Медицински факултет

Педагошки факултет

Пољопривредни факултет

Правни факултет

Саобраћајни факултет

Технолошки факултет

Академија ликовних умјетности

Православни богословски факултет

Економски факултет – Пале

Економски факултет – Брчко

Електротехнички факултет

Филозофски факултет

Факултет физичког васпитања и спорта

Факултет пословне економије

Факултет за производњу и менаџмент

Машински факултет

Музичка академија

Медицински факултет

Педагошки факултет

Пољопривредни факултет

Правни факултет

Саобраћајни факултет

Технолошки факултет