Наставно особље

НАСТАВНИ АНСАМБЛ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

Академија ликовних умјетности

Православни богословски факултет

Економски факултет – Пале

Економски факултет – Брчко

Електротехнички факултет

Филозофски факултет

Факултет физичког васпитања и спорта

Факултет пословне економије

Факултет за производњу и менаџмент

Машински факултет

Музичка академија

Медицински факултет

Педагошки факултет

Пољопривредни факултет

Правни факултет

Саобраћајни факултет

Технолошки факултет