Канцеларија за осигурање квалитета

Канцеларија за осигурање квалитета

Канцеларија за осигурање квалитета формирана је 2007. године као резултат настојања Универзитета ка успостављању културе квалитета у свим сегментима функционисања.

У складу са Статутом Универзитета Комитет за осигурање квалитета у његовом раду помаже универзитетска канцеларија за осигурање квалитета која пружа адекватну административну и техничку подршку у раду на осигурању квалитета. Канцеларија за осигурање квалитета Универзитета је административно стручна служба за подршку наставном и научно-истраживачком и умјетничком раду Универзитета. У складу са Правилником о осигурању квалитета Канцеларија за осигурање квалитета има сљедеће надлежности:

  • стварање мреже за осигурање и унапређење квалитета на Универзитету и интегрисања Универзитета у националну и међународну мрежу за осигурање квалитета,
  • пружање савјета и препорука организационим јединицама Универзитета,
  • организовање семинара из области осигурања квалитета
  • рад на успостављању и уређивању докумената о осигурању квалитета
  • дефинисање критеријума квалитетног функционисања Универзитета
  • развијање поступака спољашњег и унутрашњег вредновања, метода за истраживање различитих аспеката квалитета образовања као и различитих циљних популација (студената, наставника, административног особља, руководилаца, послодаваца)
  • припремање, организовање и координирање вредновања различитих сегмената функционисања Универзитета
  • осигуравање повратних информације од студената и усмјеравање њихових сугестија, приједлога и критика
  • прикупљање, обрада и анализирање информација о осигурању квалитета од свих корисника

Канцеларија за осигурање квалитета сарађује са свим организационим јединицама и стручним службама Универзитета. У програме и активности Канцеларије укључују се представници студентског тијела Универзитета.

Прилози:

Правилник о осигурању квалитета Универзитета у Источном Сарајеву 29.09.2016. године

Правилник о измјенама и допунама Правилника о осигурању квалитета 30.12.2016. године