Старт / Организација / Проректори

Проректори

Проректоре Универзитета бира Сенат Универзитета, на приједлог ректора из реда наставника запослених са пуним радним временом на Универзитету. Избор проректора врши се на период од четири године, са могућношћу још једног узастопног именовања. Проректор руководи сталним вијећем Сената одговарајуће области. Студента проректора бира Студентски парламент.

Проректор за наставу:

Доц. др Вера Ћевриз-Нишић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 vera.cevriznisic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Проректор за људске и материјалне ресурсе:

Проф. др Ненад Лалић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 @ues.rs.ba

 

 

 

 

Проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета:

Проф. др Дејан Бокоњић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 dejan.bokonjic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Проректор за науку, истраживање и развој:

Доц. др Синиша Берјан

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sinisa.berjan@ues.rs.ba

 

 

 

 

Проректор за студентска питања, културу, умјетност и спорт:

Проф. мр Сандра Ивановић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sandra.ivanovic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Студент-проректор:

Душан Симанић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 @ues.rs.ba