Проректори

 

Проректоре Универзитета бира Сенат Универзитета, на приједлог ректора из реда наставника запослених са пуним радним временом на Универзитету. Избор проректора врши се на период од четири године, са могућношћу још једног узастопног именовања. Проректор руководи сталним вијећем Сената одговарајуће области. Студента проректора бира Студентски парламент.

Проректор за наставу

Проф. др Владимир Владичић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
vladimir.vladicic @ ues.rs.ba

Проректор за људске и материјалне ресурсе

Проф. др Срђан Лалић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
srdjan.lalic @ ues.rs.ba

 

Проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета

Доц. др Марко Гутаљ

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
marko.gutalj @ ues.rs.ba 

Проректор за науку, истраживање и развој

Проф. др Јелена Крунић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
jelena.krunic @ ues.rs.ba

 

Студент-проректор

Катарина Томанић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330