Проректори

Проректори

Проректоре Универзитета бира Сенат Универзитета, на приједлог ректора из реда наставника запослених са пуним радним временом на Универзитету. Избор проректора врши се на период од четири године, са могућношћу још једног узастопног именовања. Проректор руководи сталним вијећем Сената одговарајуће области. Студента проректора бира Студентски парламент.

Проректор за науку, истраживање и развој

Проф. др Јелена Крунић

jelena.krunic @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Проректор за људске и материјалне ресурсе

Проф. др Срђан Лалић

srdjan.lalic @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Проректор за наставу

Проф. др Владимир Владичић

vladimir.vladicic @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета

Доц. др Марко Гутаљ

marko.gutalj @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Студент-проректор

Катарина Томанић

+387 57 320 330