Проректори

Проректоре Универзитета бира Сенат Универзитета, на приједлог ректора из реда наставника запослених са пуним радним временом на Универзитету. Избор проректора врши се на период од четири године, са могућношћу још једног узастопног именовања. Проректор руководи сталним вијећем Сената одговарајуће области. Студента проректора бира Студентски парламент.

Проректор за наставу

Проф. др Вера Ћевриз-Нишић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
vera.cevriznisic @ ues.rs.ba

Проректор за људске и материјалне ресурсе

Проф. др Срђан Лалић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
srdjan.lalic @ ues.rs.ba

 

Проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета

Доц. др Марко Гутаљ

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
marko.gutalj @ ues.rs.ba 

Проректор за науку, истраживање и развој

Доц. др Јелена Крунић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
jelena.krunic @ ues.rs.ba

 

Проректор за студентска питања, културу, умјетност и спорт

Проф. мр Сандра Ивановић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sandra.ivanovic @ ues.rs.ba

Студент-проректор

Стефан Слијепчевић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330