КРАТКИ ПРОГРАМИ СТУДИЈА

КРАТКИ ПРОГРАМИ СТУДИЈА

Кратки програми студија осмишљени су да повежу образовни систем и тржиште рада, те ће и предузећа/компаније моћи да шаљу запослене на додатну обуку.

Кратке програме студија моћи ће да похађају сви који желе да стекну додатне вјештине за одређене послове.

Кратки програм студија могу уписати полазници са минимум завршеном средњом школом.

Кратки програми студија трају 2-4 семестра, односно 12-24 мјесеца и вреднују се са 60 – 120 ЕЦТС бодова.

На крају програма полазници добијају потврду/сертификат о успјешном завршетку кратког студијског програма и додатак потврди/сертификату.

Конкурси за кратке програме студија објављују се на интернет страници УИС-а, чланице Универзитета и једном од јавних гласила.

Огласи - Кратки програми студија