Академски календар

Академски календар

Настава на Универзитету у Источном Сарајеву организује се и изводи у току академске године. Академска година, у правилу, почиње 1. октобра и траје 12 календарских мјесеци. Студијска година се организује у два семестра, гдје се у сваком семестру планира по 15 седмица наставе у зимском и љетном семестру, што значи укупно 30 седмица годишње. Током студијске године студент прати наставу у виду: предавања, вјежби, семинара, стручне праксе, теренске наставе итд.

Преостале седмице предвиђене су за одржавање других облика наставе у виду групних консултација, завршавање појединих студијских обавеза, завршних испита и паузе између семестара.

Почетак зимског и љетног семестра за сваку академску годину утврђује се одлуком Сената Универзитета којом се усваја академски календар за текућу академску годину.

________________________________________________________________________________________________________________