Правилници

Правилници Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

   1.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о мјерилима за остваривање и финансирање програма међународне научноистраживачке сарадње
2. Правилник о подстицању научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа
3. Правилник о публиковању научних публикација
4. Правилник о суфинансирању научноистраживачких пројеката
5. Правилник о мјерилима за остваривање и финансирање програма одржавања научних скупова
6. Правилник о оспособљавању младих за научни и истраживачки рад
7. Правилник о мјерилима за остваривање и финансирање програма унапређења инфраструктуре и набавке опреме неопходне за научноистраживачки рад
8. Правилник о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима
   8.1. Правилник о измјени Правилника о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима
9. Правилник о условима и поступку уписа у Регистар истраживача
10. Правилник о поступку уписа у Регистар научноистраживачких организација
11. Правилник о поступку за стицање научних звања
12. Правилник о контроли квалитета и ефикасности рада института
13. Правилник о мјерилима за остваривање и финансирање програма подстицаја активности научних и научно-стручних друштава, удружења и других организација који су у функцији унапређења научноистраживачког рада[/toggle]