Правилници

Правилници Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

   1.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о мјерилима за остваривање и финансирање програма међународне научноистраживачке сарадње
2. Правилник о подстицању научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа
3. Правилник о публиковању научних публикација
4. Правилник о суфинансирању научноистраживачких пројеката
5. Правилник о мјерилима за остваривање и финансирање програма одржавања научних скупова
6. Правилник о оспособљавању младих за научни и истраживачки рад
7. Правилник о мјерилима за остваривање и финансирање програма унапређења инфраструктуре и набавке опреме неопходне за научноистраживачки рад
8. Правилник о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима
   8.1. Правилник о измјени Правилника о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима
9. Правилник о условима и поступку уписа у Регистар истраживача
10. Правилник о поступку уписа у Регистар научноистраживачких организација
11. Правилник о поступку за стицање научних звања
12. Правилник о контроли квалитета и ефикасности рада института
13. Правилник о мјерилима за остваривање и финансирање програма подстицаја активности научних и научно-стручних друштава, удружења и других организација који су у функцији унапређења научноистраживачког рада
14. Правилник о измјени и допуни Правилника о мјерилима за остваривање и финансирање програма међународне научноистраживачке сарадње („Службени гласник Републике Српске“ број: 92/21)
15. Правилник о подстицању научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа („Службени гласник Републике Српске”, број 3/22)
16. Правилник о мјерилима за остваривање и финансирање програма међународне научноистраживачке сарадње („Службени гласник Републике Српске”, број 104/18)

1. Правилник о поступку и мјерилима за финансијску подршку пројектима развоја технологија, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологија
    1.1. Правилник о измјенама Правилника о поступку и мјерилима за финансијску подршку пројектима развоја технологија, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологија
2. Правилник o поступку и мјерилима за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској
    2.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и мјерилима за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској
3. Правилник о поступку и мјерилима финансијске подршке организацијама за инфраструктурну подршку развоја технологија 
4. Правилник о суфинансирању пројеката развоја технологија и заједничких пројеката научноистраживачке заједнице и привреде – „Синергија” (Службени гласник 107/23 str 33-38)
5. Правилник о мјерилима за остваривање и финансирање програма подршке иновативном предузетништву и новим технологијама („Службени гласник Републике Српске”, број 58/22)
6. Правилник o поступку и мјерилима за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске”, број 59/15)
7. Правилник опоступку и мјерилима финансијске подршке организацијама за инфраструктурну подршку развоја технологија (“Службени гласник Републике Српске”, 12/14)

1. Правилник о додјели стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству
2. Правилник о додјели стипендија студентима другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству 
3. Правилник о измјенама и допунама правилника о додјели стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, БиХ и високошколским установама у иностранству („Службени гласникРепублике Српске“, број 37/24)
4. Правилник о измјенама и допунама правилника о додјели стипендија студентима другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, БиХ и високошколским установама у иностранству („Службени гласникРепублике Српске“, број 37/24)
5. Правилник о додјели стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству („Службени гласник Републике Српске”, број 124/20)