Програми студија

Програми студија

ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА (ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ)

 

Електротехнички факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Аутоматика и електроника Дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS – Аутоматика и електроника
Електроенергетика Дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS – Електроенергетика
Рачунарство и информатика Дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS – Рачунарство и информатика
Аутоматика и електроника на енглеском језику (Automatics and Electronics) Bachelor of Electrical Engineering – 240 ECTS – Automation and Electronics
Електроенергетика на енглеском језику (Electroenergetics) Bachelor of Electrical Engineering – 240 ECTS – Electroenergetics
Рачунарство и информатика на енглеском језику (Computer Science and Informatics) Bachelor of Electrical Engineering – 240 ECTS – Computer Science and Informatics

 

Филозофски факултет Пале
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Историјa и археологија Дипломирани историчар и археолог – 240 ECTS
Филозофија Дипломирани професор филозофије – 240 ECTS
Социологија Дипломирани социолог – 240 ECTS
Дипломирани социолог – Социјални рад – 240 ECTS
Новинарствo и односи са јавношћу Дипломирани новинар и комуниколог за односе с јавношћу – 240 ECTS
Педагогија Дипломирани педагог – 240 ECTS
Српски језик и књижевност Дипломирани професор српског језика и књижевности – 240 ECTS
Енглески језик и књижевност Дипломирани професор енглеског језика и књижевности – 240 ECTS
Географија Дипломирани географ – 240 ECTS
Дипломирани географ – 240 ECTS – Аналитичар животне средине
Математика и физика Дипломирани професор математике и физике – 240 ECTS
Математика и рачунарство Дипломирани професор математике и рачунарства – 240 ECTS
Психологија Дипломирани психолог – 240 ECTS
Њемачки језик и књижевност Дипломирани професор њемачког језика и књижевности – 240 ECTS
Руски језик и књижевност и међународни политички односи Професор руског језика и књижевности и политиколог за међународне односе – 240 ECTS
Политикологија и међународни односи Дипломирани политиколог – 240 ECTS
Дипломирани политиколог – 240 ECTS – Међународни односи
Општа књижевност и библиотекарство Дипломирани компаративиста и библиотекар – 240 ECTS
Општа књижевност и театрологија Дипломирани компаративиста и теaтролог – 240 ECTS
Кинески и енглески језик и књижевности Дипломирани професор кинеског и енглеског језика и књижевности – 240 ECTS

 

Академија ликовних умјетности Требиње
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Ликовна умјетност Дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Сликар
Дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Вајар
Дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Графичар
Дипломирани графички дизајнер – 240 ECTS

 

Економски факултет Пале
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Економија
Дигитална трансформација
– Економска анализа и политика
– Рачуноводство и ревизија
– Економија и бизнис
– Финансије и банкарство
Дипломирани економиста – 240 ECTS
Туризам и хотелијерство
– Менаџмент у туризму
– Менаџмент у хотелијерству
Дипломирани економиста за туризам и хотелијерство – 240 ECTS

 

Економски факултет Брчко
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Економија Дипломирани економиста – 240 ECTS

 

Машински факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Машинство
– Производно машинство
– Машинске конструкције и развој производа
– Енергетско процесно машинство
Диплoмирани инжењер машинства – 240 ECTS – Производно машинство
Дипломирани инжењер машинства – 240 ECTS – Машинске конструкције и развој производа
Дипломирани инжењер машинства – 240 ECTS – Енергетско процесно машинство

 

 

Медицински факултет Фоча
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Медицина Доктор медицине – 360 ECTS
Стоматологија Доктор стоматологије – 360 ECTS
Здравствена њега Дипломирани медицинар здравствене његе – 240 ECTS
Дипломирани анестетичар – 240 ECTS
Дипломирани медицинско-лабораторијски технолог – 240 ECTS
Дипломирана стоматолошка сестра – 240 ECTS
Специјална едукација и рехабилитација Дипломирани логопед – 240 ECTS – Логопедија и сурдоаудиологија
Дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор – 240 ECTS Развојни поремећаји (по завршетку друге године студија, студент се опредјељује за један од модула)
Медицина на енглеском језику (Medicine) Medical doctor – 360 ECTS
Стоматологија на енглеском језику (Dentistry) Dentistry doctor – 360 ECTS

 

Пољопривредни факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Пољопривреда (Источно Сарајево и Бијељина) Дипломирани инжењер пољопривреде – 240 ECTS
Шумарство (Власеница) Дипломирани инжењер шумарства – 240 ECTS
Агромедитеранска производња (Требиње) Дипломирани инжeњер пољопривреде – 240 ECTS

 

Правни факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Право (Пале и Бијељина) Дипломирани правник – 240 ECTS

 

Технолошки факултет Зворник
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Хемијско инжењерство и технологија
– Прехрамбена технологија
– Хемијско процесно инжењерство и технологија
– Инжењерство заштите животне средине
– Заштита на раду и заштита од пожара
Дипломирани инжењер технологије – 240 ECTS – Прехрамбена технологија
Дипломирани инжењер технологије – 240 ECTS – Хемијско процесно инжењерство и технологија
Дипломирани инжењер технологије – 240 ECTS – Инжењерство заштите животне средине
Дипломирани инжењер технологије – 240 ECTS – Заштита на раду и заштита од пожара
Биологија Дипломирани професор биологије – 240 ECTS
Хемијско инжењерство и технологија на енглеском језику
(Chemical engineering and technology
– Food Technology
– Chemical process engineering and technology)
Graduated Engineer of Technology – 240 ECTS – Food Technology;
Graduated Engineer of Technology – 240 ECTS – Chemical Process Engineering and Technology ;

 

Педагошки факултет Бијељина
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Разредна настава Дипломирани професор разредне наставе – 240 ECTS
Предшколско образовање Дипломирани васпитач предшколске дјеце – 240 ECTS
Техничко образовање и информатика Дипломирани професор техничког образовања и информатике – 180 ECTS

 

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Фоча
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Православна теологија Дипломирани теолог – 240 ECTS
Богословско-пастирски Дипломирани теолог – 240 ECTS

 

Факултет физичког васпитања и спорта
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Физичко васпитање Дипломирани професор физичког васпитања – 240 ECTS
Спорт Дипломирани тренер (дипломирани тренер кошарке, дипломирани тренер одбојке, дипломирани тренер рукомета, дипломирани тренер фудбала, дипломирани тренер каратеа, дипломирани тренер џуда, дипломирани тренер алпског скијања, дипломирани тренер нордијског скијања и дипломирани тренер спортске рекреације, дипломирани тренер атлетике) – 180 ECTS

 

 

Факултет за производњу и менаџмент Требиње
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Индустријски менаџмент Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
Индустријско инжењерство за енергетику Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

Музичка академија
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Вокално-инструментални Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Соло пјевач
Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Пијаниста
Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Акордеониста
Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Виолиниста
Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Виолиста
Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Флаутиста
Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Гитариста
Музичко-педагошко теоријски Дипломирани композитор – 240 ECTS
Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Музички педагог
Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Црквени музичар (педагог, појац и диригент црквеног хора)
Вокално-инструментални на руском језику Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Соло пјевач;
Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Пијаниста;
Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Акордеониста;
Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Виолиниста;
Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Виолиста;
Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Флаутиста;
Дипломирани музички умјетник – 240 ECTS – Гитариста;

 

Факултет пословне економије
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Пословна економија Дипломирани економиста – 240 ECTS

 

Саобраћајни факултет Добој
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Саобраћај
– Друмски и градски саобраћај
– Жељезнички саобраћај
– Поштански саобраћај
– Телекомуникације
– Логистика
– Телекомуникације и поштански саобраћај
– Информатика у саобраћају
– Саобраћајнице
– Моторна возила
Дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Друмски и градски саобраћај
Дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Жељезнички саобраћај
Дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Ваздушни саобраћај
Дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Логистика
Дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Телекомуникације и поштански саобраћај
Дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Информатика у саобраћају
Дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Саобраћајнице
Дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Моторна возила