Закони

1. Закон о високом образовању 73 10

         1.1 Измјене и допуне Закона о високом образовању 104 11

         1.2 Измјене и допуне Закона о високом образовању 84 12

         1.3 Измјене и допуне Закона о високом образовању 108 13

         1.4 Измјене и допуне Закона о високом образовању 44 15

         1.5 Измјене и допуне Закона о високом образовању 90 16

         1.6 Измјене и допуне Закона о високом образовању 31 18

         1.7 Измјене и допуне Закона о високом образовању 26 19

2. Закон о високом образовању 67 20

3. Закон о обезбјeђењу квалитета у високом образовању Републике Српске бр. 67/20

4. Закон о студентском организовању Републике Српске