О Универзитету

О Универзитету

Студирај најбоље

Универзитет у Источном Сарајеву

Наставу на интегрисаном Универзитету у Источном Сарајеву данас похађа око 13.000 студената у 10 градова гдје је смјештено 17 организационих јединица Универзитета, док је Ректорат, као административни центар, смјештен у Источном Сарајеву. Универзитет има 56 студијских програма на првом циклусу студија, 48 на другом циклусу и 11 на трећем циклусу студија.

31 Година

академског искуства

  • Акредитован Универзитет
  • Савремени студијски програми
  • Међународна и међууниверзитетска сарадња
  • Активно учешће у значајним пројектима
  • Изврсност у истраживању
  • Савремене библиотеке, лабораторије и научно-истраживачки центри

Студијски програми нашег Универзитета прате савремене научне трендове и научна сазнања, а настојимо да их што више ускладимо са актуелним кретањима на тржишту рада и усагласимо са потребама привредног окружења.

Универзитет у Источном Сарајеву прва је јавна акредитована високошколска установа у Босни и Херцеговини, те 2018. године улази у процес реакредитације.

Значајна средства уложена су у модернизацију лабораторија и ИТ опреме, нарочито у 7 научно-истраживачких центара Универзитета у Источном Сарајеву, чиме је омогућена практична примјена знања и дат замах развоју науке.

Универзитет у Источном Сарајеву, као партнер или координатор, активно је укључен је у значајне пројекте као што су ИПА, Еразмус + (у који је инкорпориран бивши Темпус пројекат), Хоризонт 2020, који омогућавају стручно усавршавање академске заједнице, размјену наставног особља и студената, волонтирање или рад у инсостранству, сарадњу са привредом на комерцијализацији иновативних производа или услуга, унапређење инфраструктуре.

Универзитет традиционално организује квалитетне научне скупове са изузетно великим бројем пријављених радова и учесника из држава широм свијета, што указује на углед који су научни скупови УИС-а стекли у свјетској академској заједници. Због добрих научних резултата које постижу, већина научних скупова Универзитета у Источном Сарајеву је по бројним строгим категоризацијама сврстана у ред истакнутих међународних научних скупова.

УИС је члан Европске универзитетске асоцијације – ЕУА (European University Association), Дунавске ректорске конференције (Danube Rectors Conference), Алпе-Адриа ректорске конференције, Ректорске конференције БиХ и Републике Српске.

Универзитет је опредијељен да развија сарадњу са другим универзитетима у БиХ и иностранству, као и са међународним организацијама које се баве питањима високог образовања, а осигурана је и могућност мобилности студената и наставника. Мобилност се остварује кроз CEEPUS програм, Еразмус + програм, националне програме Министарства просвјете и културе Републике Српске, као и кроз билатералну сарадњу појединих организационих јединица УИС-а са сродним високошколским установама из иностранства.

На пољу међународне и међууниверзитетске сарадње, УИС има 55 потписаних општих споразума о сарадњи са високошколским институцијама из земље, региона, Европе и свијета, као и 119 посебних споразума којима је дефинисана сарадња организационих јединица са сродним факултетима, привредним предузећима, институтима и агенцијама.

УИС ће наставити и јачање сарадње са реалним сектором јер постоји обострани интерес. Привреда рачуна на стручност младих људи образованих на нашем Универзитету, а студентима је неопходна пракса у привредним предузећима како би стекли вјештине неопходне за касније обављање послова.

УИС развијамо као одговорну, аутономну и водећу истраживачку, образовно-научну и умјетничку установу у Републици Српској, БиХ и Европи.

Свјесни чињенице да носиоци друштвеног прогреса могу бити само кадрови који посједују одговарајуће знање и који су спремни да преузму одговорност за развој друштва, трудићемо се да у наредном периоду на још виши ниво подигнемо квалитет знања које нуди Универзитет у Источном Сарајеву. Упоредо са подизањем квалитета студијских програма, радићемо и на подизању квалитета рада професора јер су они кључни фактор у образовању младих. Професори су у обавези да дају допринос привредном, културном, научном и образовном животу, те је потребно јачати углед ове професије.