Старт / Организација / Ректор Универзитета

Ректор Универзитета

Ректор руководи, заступа и представља Универзитет. Ректора бира Сенат Универзитета из реда редовних професора у радном односу са пуним радним временом на Универзитету. Ректор се бира на период од четири године, са могућношћу једног поновног избора. Ради разматрања и заузимања ставова о питањима из дјелокруга Универзитета, ректор образује Колегијум и Проширени колегијум. Чланови Колегијума су: ректор, проректори, генерални секретар, финансијски директор Универзитета и представник студентског представничког тијела Универзитета. Проширени колегијум, поред чланова ректорског Колегијума, чине предсједник Управног одбора, декани факултета и академије и директори института.

Проф. др Стево Пашалић

Ректор Универзитета у Источном Сарајеву