Старт / О Универзитету / Стручне службе

Стручне службе

КАБИНЕТ РЕКТОРА

 

Јелена  Кљајић

Технички секретар

 

 

 

 

 

 

 

Канцеларија за интерну ревизију

Милан Младић

Интерни ревизор

 

 

 

 

 

 

КАНЦЕЛАРИЈЕ ПРОРЕКТОРА

Јелена Сокнић

Технички  секретар

 

 

 

 

 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ПРОРЕКТОРА ЗА НАСТАВУ

Недељка Елез

ЕЦТС координатор

 

 

 

 

 

 

 

Јелена Лазаревић

Виши стручни сарадник за наставу

 

 

 

 

 

 

Центар за цјеложивтно учење

Катарина Бошњаковић

Виши стручни сарадник за учење на даЉину, цјеложивотно учење и алумни

 

 

 

 

 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ПРОРЕКТОРА ЗА НАУКУ, ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

 

Јована Амовић

Координатор за науку и истраживање

 

 

 

 

 

 

др Дајана Вукојевић

Стручни сарадник за евиденцију, информисање и извјештавање пројеката

 

 

 

 

 

 

Предраг Ждрале

Виши стручни сарадник за развој

 

 

 

 

 

 

Тодор Обрадовић

Виши стручни сарадник за финансијску подршку пројектима

 

 

 

 

 

 

Универзитетски рачунарски центар

 

Зоран Новаковић, дипл.инж.ел.

Координатор рачунарског центра

 

 

 

 

 

 

Марко Шкипина,

дипл.инж.ел.

Програмер

 

 

 

 

 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ПРОРЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Јела Самарџија

Административни радник оператер

 

 

 

 

 

 

Инвестиције и одржавање објеката Универзитета

 

Дарко Кртинић

Виши стручни сарадник за инвестиције и одржавање објеката

 

 

 

 

 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ПРОРЕКТОРА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА

 

мр Слободанка Круљ

Координатор за међународну сарадњу – преводилац

 

 

 

 

 

 

Нина Личина

Виши стручни сарадник за мобилност наставног особЉа и студената

 

 

 

 

 

 

Канцеларија за осигурање квалитета

 

мр Ненад Марковић

Координатор за осигурање квалитета

 

 

 

 

 

 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ПРОРЕКТОРА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА, КУЛТУРУ, УМЈЕТНОСТ И СПОРТ

 

Миљана Тадић

Виши стручни сарадник за односе са студентима и студентски стандард

 

 

 

 

 

 

 

 

Марија Владичић

Стручни сарадник за културу и спорт

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

 

Ана Стаменковић

Руководилац сектора правних, кадровских и општих послова

 

 

 

 

 

 

Виолета Косић

Административни радник за умножавање и отпремање материјала

 

 

 

 

 

 

Служба за стручне послове

Виши стручни сарадник за израду одлука и аката Сената и Управног одбора

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Ћосић Сретенка

Шеф финансија и рачуноводства

 

 

 

 

 

 

Свјетлана Терзић

Виши стручни сарадник за планирање и анализу пословања

 

 

 

 

 

 

Бранка Тешановић

Виши стручни сарадник за одобрење плаћања

 

 

 

 

 

 

Мира Ђуровић

Виши стручни сарадник за обрачун плата

 

 

 

 

 

 

Драгана Зековић

Стручни сарадник за обрачун плата

 

 

 

 

 

 

Веселинка Сикима

Стручни сарадник за обрачун плата

 

 

 

 

 

 

Јелена Регоје

Стручни сарадник за праћење пореза и доприноса

 

 

 

 

 

 

Горица Трапара

Стручни сарадник за систем трезорског пословања

 

 

 

 

 

 

Драгана Јањић

Стручни сарадник за контролу и ликвидацију финансијске документације

 

 

 

 

 

 

Радмила Тешановић

Књиговођа

 

 

 

 

 

 

Соња Чегар

Стручни сарадник за обрачун плата

 

 

 

 

 

Служба за јавне набавке

Татјана Шалварица

Виши стручни сарадник за послове јавних набавки

 

 

 

 

 

 

 

Весна Тешановић

Стручни сарадник за правне послове јавних набавки