Стручне службе Универзитета у Источном Сарајеву

Кабинет ректора

Јелена  Кљајић
Технички секретар

Марина Берјан
Стручни сарадник за информисање и односе са јавношћу

Јелена  Бартула
Стручни сарадник – новинар

Одјељење интерне ревизије

Милан Младић
Руководилац одјељења интерне ревизије

Канцеларије проректора

Јелена Сокнић
Технички  секретар

Канцеларија проректора за наставу

Недељка Елез
Координатор за наставу

Јелена Лазаревић
Виши стручни сарадник за наставу, вођење евиденција диплома и признања верификација

Северин Зековић

Стручни сарадник за издаваштво у Ректорату Универзитета – лектор

Центар за цјеложивотно учење

Катарина Бошњаковић
Виши стручни сарадник за учење на даљину, цјеложивотно учење и алумни

Канцеларија проректора за науку, истраживање и развој

Јована Амовић
Координатор за науку и истраживање

др Дајана Вукојевић
Стручни сарадник за евиденцију, информисање и извјештавање пројеката

Предраг Ждрале
Виши стручни сарадник за развој

Тодор Обрадовић
Виши стручни сарадник за финансијску подршку пројектима

Канцеларија проректора за људске и материјалне ресурсе

Јелена Кокић
Стручни сарадник за људске ресурсе

Мр Владимир Васић
Стручни сарадник за материјалне ресурсе

Добрица Лучић
Стручни сарадник за послове заштите на раду и противпожарне заштите

Јела Самарџија
Административни радник оператер

Инвестиције и одржавање објеката Универзитета

Дарко Кртинић
Виши стручни сарадник за инвестиције и одржавање објеката

Универзитетски рачунарски центар

Зоран Новаковић, дипл.инж.ел.
Координатор рачунарског центра

Марко Шкипина, дипл.инж.ел.
Програмер

Владимир Будинчић, дипл.инж.ел.
Мрежни администратор

Канцеларија проректора за међународну сарадњу и осигурање квалитета

др Слободанка Круљ
Координатор за међународну сарадњу – преводилац

Канцеларија за осигурање квалитета

Јелена Гиговић
Координатор за осигурање квалитета

Канцеларија проректора за студентска питања, културу, умјетност и спорт

Миљана Тадић
Виши стручни сарадник за односе са студентима и студентски стандард

Марија Владичић
Стручни сарадник за културу, умјетност и спорт

Маријана Пејић
Стручни сарадник у центру

Јована Ћорић
Референт за помоћ (асистенцију) студентима са посебним потребама

Сектор правних, кадровских и поштих послова

Равијојла Ђуричић
Руководилац сектора за правне, кадровске и опште послове

Нина Личина
Виши стручни сарадник за правне послове и нормативну вриједност

Дајана Дробњак
Стручни сарадник за радне односе

Ана Стаменковић
Координатор службе за кадровске и опште послове

Мр Виолета Руљић
Референт за припрему сједница Сената и Управног одбора

Бојана Спајић
Референт за матичну евиденцију радника

Виолета Косић
Административни радник за умножавање и отпремање материјала

Служба за стручне послове

Дејан Окука
Виши стручни сарадник за израду одлука и аката Сената и Управног одбора

Служба за финансијско – рачуноводствене послове

Вера Мацура
Финансијски директор

Сретенка Ћосић
Шеф службе за финансијскорачуноводствене послове

Свјетлана Терзић
Виши стручни сарадник за планирање и анализу пословања

Бранка Тешановић
Виши стручни сарадник за одобрење плаћања

Мира Ђуровић
Виши стручни сарадник за обрачун плата

Соња Чегар
Стручни сарадник за обрачун плата

Драгана Зековић
Стручни сарадник за обрачун плата

Веселинка Сикима
Главни књиговођа

Јелена Регоје
Стручни сарадник за праћење пореза и доприноса

Горица Васковић
Стручни сарадник за трезорско пословање

Драгана Јањић
Стручни сарадник за контролу и ликвидацију финансијске документације

Радмила Тешановић
Обрачунски радник

Служба за јавне набавке

Татјана Шалварица
Виши стручни сарадник за послове јавних набавки

Весна Тешановић
Стручни сарадник за правне послове јавних набавки