Стручне службе Универзитета у Источном Сарајеву

Стручне службе Универзитета у Источном Сарајеву

Кабинет ректора

Јелена Кљајић

Шеф кабинета ректора

Марина Берјан
Стручни сарадник за информисање и односе са јавношћу

Јелена  Кошарац

Стручни сарадник – новинар

Јелена Сокнић

Технички секретар

Светислав Гавриловић
Возач

Одјељење интерне ревизије

Милан Младић

Руководилац одјељења интерне ревизије

Канцеларија проректора за наставу

Јелена Клачар

Координатор за наставу

Марија Владичић
Виши стручни сарадник за наставу, вођење евиденција диплома и признања верификација

Центар за издавачку дјелатност

Северин Зековић
Стручни сарадник за издаваштво у Ректорату Универзитета – лектор

Центар за цјеложивотно учење

Катарина Бошњаковић
Виши стручни сарадник за учење на даљину, цјеложивотно учење и алумни

Канцеларија проректора за науку, истраживање и развој

Служба за логистичку подршку пројектима

Јована Амовић
Координатор за науку и истраживање

др Дајана Вукојевић
Стручни сарадник за евиденцију, информисање и извјештавање пројеката

мр Предраг Ждрале
Виши стручни сарадник за развој

Тодор Обрадовић
Виши стручни сарадник за финансијску подршку пројектима

Универзитетски предузетнички центар

Данијела Вуковић

Пројект менаџер

Вера Мацура

Координатор за трансфер знања и технологија

Центар за помоћ студентима са посебним потребама

Маријана Пејић
Стручни сарадник у центру

Јована Ћорић
Референт за помоћ (асистенцију) студентима са посебним потребама

Миљана Тадић
Виши стручни сарадник за односе са студентима и студентски стандард

Катарина Бабић
Стручни сарадник за културу, умјетност и спорт

Канцеларија проректора за људске и материјалне ресурсе

Јелена Кокић
Стручни сарадник за људске ресурсе

Мр Владимир Васић
Стручни сарадник за материјалне ресурсе

Дајана Миовчић
Административни радник оператер

Инвестиције и одржавање објеката Универзитета

Дарко Кртинић
Виши стручни сарадник за инвестиције и одржавање објеката

Добрица Лучић
Стручни сарадник за послове заштите на раду и противпожарне заштите

Универзитетски рачунарски центар

Зоран Новаковић, дипл.инж.ел.
Координатор универзитетског рачунарског центра

Марко Шкипина, дипл.инж.ел.
Програмер

Владимир Будинчић, дипл.инж.ел.
Мрежни администратор

Мр Борислав Дракул, дипл.инж.ел.
Администратор Веб странице

Канцеларија проректора за међународну сарадњу и осигурање квалитета

др Слободанка Круљ
Координатор за међународну сарадњу – преводилац

Милица Бакула
Стручни сарадник за мобилност наставног особља и студената

Канцеларија за осигурање квалитета

Јелена Гиговић
Координатор за осигурање квалитета

Горана Голијанин
Стручни сарадник за осигурање квалитета

Секретаријат Универзитета

Равијојла Ђуричић

Генерални секретар

Сектор за правне, кадровске и опште послове

Служба за правне послове

Снежана Делић

Виши стручни сарадник за заступање пред судовима и државним органима

Нина Личина

Виши стручни сарадник за правне послове и нормативну дјелатност

Дајана Дробњак

Стручни сарадник за радне односе

Служба за кадровске и опште послове

Ана Стаменковић
Координатор службе за кадровске и опште послове

Виолета Косић
Административни радник за умножавање и отпремање материјала

Бојан Ђукановић
Рецепционер

Ненад Тошовић
Возач-домар

Српко Дамјановић
Возач-курир

Биљана Бакула
Кафе-куварица

Маријана Вуковић
Кафе-куварица

Вера Лучић
Спремачица

Васка Жарковић
Спремачица

Служба за стручне послове

Мр Виолета Руљић
Референт за припрему сједница Сената и Управног одбора

Сектор за финансијско рачуноводствене послове

Служба за финансијско – рачуноводствене послове

Сретенка Ћосић
Шеф службе за финансијскорачуноводствене послове

Свјетлана Терзић
Виши стручни сарадник за планирање и анализу пословања

Бранка Тешановић
Виши стручни сарадник за одобрење плаћања

Мира Ђуровић
Виши стручни сарадник за обрачун плата

Соња Чегар
Стручни сарадник за обрачун плата

Драгана Зековић
Стручни сарадник за обрачун плата

Јелена Регоје
Стручни сарадник за праћење пореза и доприноса

Горица Васковић
Стручни сарадник за трезорско пословање

Драгана Јањић
Стручни сарадник за контролу и ликвидацију финансијске документације

Веселинка Сикима
Главни књиговођа

Радмила Тешановић
Обрачунски радник

Служба за јавне набавке

мр Татјана Шалварица
Виши стручни сарадник за послове јавних набавки

Весна Тешановић
Стручни сарадник за правне послове јавних набавки