Start / O Univerzitetu / Stručne službe

Stručne službe

Kabinet rektora

Jelena Klјajić

Tehnički sekretar

Kancelarija za internu reviziju

Milan Mladić

Interni revizor

Kancelarije prorektora

Jelena Soknić

Tehnički sekretar

Kancelarija prorektora za nastavu

Nedelјka Elez

ECTS koordinator

Jelena Lazarević

Viši stručni saradnik za nastavu

Centar za cjeloživotno učenje

Katarina Bošnjaković

Viši stručni saradnik za učenje na dalјinu, cjeloživotno učenje i alumni

Kancelarija prorektora za nauku, istraživanje i razvoj

Jovana Amović

Koordinator za nauku i istraživanje

dr Dajana Vukojević

Stručni saradnik za evidenciju, informisanje i izvještavanje projekata

Predrag Ždrale

Viši stručni saradnik za razvoj

Todor Obradović

Viši stručni saradnik za finansijsku podršku projektima

Kancelarija prorektora za ljudske i materijalne resurse

Jela Samardžija

Administrativni radnik operater

 

 

Investicije i održavanje objekata Univerziteta

Darko Krtinić

Viši stručni saradnik za investicije i održavanje objekata

Univerzitetski računarski centar

Zoran Novaković, dipl.inž.el.

Koordinator računarskog centra

Marko Škipina, dipl.inž.el.

Programer

 

Kancelarija prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

mr Slobodanka Krulј

Koordinator za međunarodnu saradnju – prevodilac

Nina Ličina

Viši stručni saradnik za mobilnost nastavnog osoblјa i studenata

Kancelarija za osiguranje kvaliteta

mr Nenad Marković

Koordinator za osiguranje kvaliteta

Kancelarija prorektora za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport

Milјana Tadić

Viši stručni saradnik za odnose sa studentima i studentski standard

Marija Vladičić

Stručni saradnik za kulturu i sport

Sektor pravih, kadrovskih i opštih poslova

Ana Stamenković

Rukovodilac sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova

Violeta Kosić

Administrativni radnik za umnožavanje i otpremanje materijala

Služba za stručne poslove

Dejan Okuka

Viši stručni saradnik za izradu odluka i akata Senata i Upravnog odbora

Služba za finansijsko – računovodstvene poslove

Ćosić Sretenka

Šef finansija i računovodstva

Svjetlana Terzić

Viši stručni saradnik za planiranje i analizu poslovanja

Branka Tešanović

Viši stručni saradnik za odobrenje plaćanja

Mira Đurović

Viši stručni saradnik za obračun plata

Dragana Zeković

Stručni saradnik za obračun plata

Veselinka Sikima

Stručni saradnik za obračun plata

Jelena Regoje

Stručni saradnik za praćenje poreza i doprinosa

Gorica Trapara

Stručni saradnik za sistem trezorskog poslovanja

Dragana Janjić

Stručni saradnik za kontrolu i likvidaciju finansijske dokumentacije

Radmila Tešanović

Knjigovođa

Sonja Čegar

Stručni saradnik za obračun plata

Služba za javne nabavke

Tatjana Šalvarica

Viši stručni saradnik za poslove javnih nabavki

Vesna Tešanović

Stručni saradnik za pravne poslove javnih nabavki