Stručne službe Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Kabinet rektora

Jelena  Kljajić
Tehnički sekretar

Marina Berjan
Stručni saradnik za informisanje i odnose sa javnošću

Jelena  Bartula
Stručni saradnik – novinar

Odjeljenje interne revizije

Milan Mladić
Rukovodilac odjeljenja interne revizije

Kancelarije prorektora

Jelena Soknić
Tehnički  sekretar

Kancelarija prorektora za nastavu

Nedeljka Elez
Koordinator za nastavu

Jelena Klačar
Viši stručni saradnik za nastavu, vođenje evidencija diploma i priznanja verifikacija

Centar za izdavačku djelatnost

Severin Zeković
Stručni saradnik za izdavaštvo u Rektoratu Univerziteta – lektor

Centar za cjeloživotno učenje

Katarina Bošnjaković
Viši stručni saradnik za učenje na daljinu, cjeloživotno učenje i alumni

Služba za logističku podršku projektima

Jovana Amović
Koordinator za nauku i istraživanje

dr Dajana Vukojević
Stručni saradnik za evidenciju, informisanje i izvještavanje projekata

mr Predrag Ždrale
Viši stručni saradnik za razvoj

Todor Obradović
Viši stručni saradnik za finansijsku podršku projektima

Kancelarija prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

dr Slobodanka Krulj
Koordinator za međunarodnu saradnju – prevodilac

Milica Bakula
Stručni saradnik za mobilnost nastavnog osoblja i studenata

Kancelarija za osiguranje kvaliteta

Jelena Gigović
Koordinator za osiguranje kvaliteta

Kancelarija prorektora za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport

Miljana Tadić
Viši stručni saradnik za odnose sa studentima i studentski standard

Marija Vladičić
Stručni saradnik za kulturu, umjetnost i sport

Centar za pomoć studentima sa posebnim potrebama

Marijana Pejić
Stručni saradnik u centru

Jovana Ćorić
Referent za pomoć (asistenciju) studentima sa posebnim potrebama

Kancelarija prorektora za ljudske i materijalne resurse

Jelena Kokić
Stručni saradnik za ljudske resurse

Mr Vladimir Vasić
Stručni saradnik za materijalne resurse

Jela Samardžija
Administrativni radnik operater

Investicije i održavanje objekata Univerziteta

Darko Krtinić
Viši stručni saradnik za investicije i održavanje objekata

Dobrica Lučić
Stručni saradnik za poslove zaštite na radu i protivpožarne zaštite

Univerzitetski računarski centar

Zoran Novaković, dipl.inž.el.
Koordinator računarskog centra

Marko Škipina, dipl.inž.el.
Programer

Vladimir Budinčić, dipl.inž.el.
Mrežni administrator

Sekretаrijat Univerziteta

Igor Tešović
Generalni sekretar

Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove

Ravijojla Đuričić
Rukovodilac sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove

Služba za pravne poslove

Nina Ličina
Viši stručni saradnik za pravne poslove i normativnu vrijednost

Gorana Janjić
Stručni saradnik za radne odnose

Služba za kadrovske i opšte poslove

Ana Stamenković
Koordinator službe za kadrovske i opšte poslove

Bojana Spaić
Referent za matičnu evidenciju radnika

Violeta Kosić
Administrativni radnik za umnožavanje i otpremanje materijala

Bojan Đukanović
Recepcioner

Nenad Tošović
Vozač-domar

Srpko Damjanović
Vozač-kurir

Biljana Bakula
Kafe-kuvarica

Dajana Miovčić
Kafe-kuvarica

Vera Lučić
Spremačica

Vaska Žarković
Spremačica

Služba za stručne poslove

Dejan Okuka
Viši stručni saradnik za izradu odluka i akata Senata i Upravnog odbora

Mr Violeta Ruljić
Referent za pripremu sjednica Senata i Upravnog odbora

Sektor za finansijsko računovodstvene poslove

Mr Vera Macura
Finansijski direktor

Služba za finansijsko – računovodstvene poslove

Sretenka Ćosić
Šef službe za finansijskoračunovodstvene poslove

Svjetlana Terzić
Viši stručni saradnik za planiranje i analizu poslovanja

Branka Tešanović
Viši stručni saradnik za odobrenje plaćanja

Mira Đurović
Viši stručni saradnik za obračun plata

Sonja Čegar
Stručni saradnik za obračun plata

Dragana Zeković
Stručni saradnik za obračun plata

Jelena Regoje
Stručni saradnik za praćenje poreza i doprinosa

Gorica Vasković
Stručni saradnik za trezorsko poslovanje

Dragana Janjić
Stručni saradnik za kontrolu i likvidaciju finansijske dokumentacije

Veselinka Sikima
Glavni knjigovođa

Radmila Tešanović
Obračunski radnik

Služba za javne nabavke

mr Tatjana Šalvarica
Viši stručni saradnik za poslove javnih nabavki

Vesna Tešanović
Stručni saradnik za pravne poslove javnih nabavki