Start / O Univerzitetu / Stručne službe

Stručne službe

KABINET REKTORA

 

Jelena Klјajić

Tehnički sekretar

 

 

 

 

 

 

 

Kancelarija za internu reviziju

Milan Mladić

Interni revizor

 

 

 

 

 

 

KANCELARIJE PROREKTORA

Jelena Soknić

Tehnički sekretar

 

 

 

 

 

 

KANCELARIJA PROREKTORA ZA NASTAVU

Nedelјka Elez

ECTS koordinator

 

 

 

 

 

 

 

Jelena Lazarević

Viši stručni saradnik za nastavu

 

 

 

 

 

 

Centar za cjeloživotno učenje

Katarina Bošnjaković

Viši stručni saradnik za učenje na dalјinu, cjeloživotno učenje i alumni

 

 

 

 

 

 

KANCELARIJA PROREKTORA ZA NAUKU, ISTRAŽIVANјE I RAZVOJ

 

Jovana Amović

Koordinator za nauku i istraživanje

 

 

 

 

 

 

dr Dajana Vukojević

Stručni saradnik za evidenciju, informisanje i izvještavanje projekata

 

 

 

 

 

 

Predrag Ždrale

Viši stručni saradnik za razvoj

 

 

 

 

 

 

Todor Obradović

Viši stručni saradnik za finansijsku podršku projektima

 

 

 

 

 

 

Univerzitetski računarski centar

 

Zoran Novaković, dipl.inž.el.

Koordinator računarskog centra

 

 

 

 

 

 

Marko Škipina, dipl.inž.el.

Programer

 

 

 

 

 

 

KANCELARIJA PROREKTORA ZA LjUDSKE I MATERIJALNE RESURSE

 

Jela Samardžija

Administrativni radnik operater

 

 

 

 

 

 

Investicije i održavanje objekata Univerziteta

 

Darko Krtinić

Viši stručni saradnik za investicije i održavanje objekata

 

 

 

 

 

 

KANCELARIJA PROREKTORA ZA MEĐUNARODNU SARADNјU I OSIGURANјE KVALITETA

 

mr Slobodanka Krulј

Koordinator za međunarodnu saradnju – prevodilac

 

 

 

 

 

 

Nina Ličina

Viši stručni saradnik za mobilnost nastavnog osoblјa i studenata

 

 

 

 

 

 

Kancelarija za osiguranje kvaliteta

 

mr Nenad Marković

Koordinator za osiguranje kvaliteta

 

 

 

 

 

 

 

KANCELARIJA PROREKTORA ZA STUDENTSKA PITANјA, KULTURU, UMJETNOST I SPORT

Milјana Tadić

Viši stručni saradnik za odnose sa studentima i studentski standard

 

 

 

 

 

 

Marija Vladičić

Stručni saradnik za kulturu i sport

 

 

 

 

 

 

SEKTOR PRAVNIH, KADROVSKIH I OPŠTIH POSLOVA

 

Ana Stamenković

Rukovodilac sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova

 

 

 

 

 

 

Violeta Kosić

Administrativni radnik za umnožavanje i otpremanje materijala

 

 

 

 

 

 

Služba za stručne poslove

Ana Stamenković

Viši stručni saradnik za izradu odluka i akata Senata i Upravnog odbora

 

 

 

 

 

 

SLUŽBA ZA FINANSIJSKO – RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Ćosić Sretenka

Šef finansija i računovodstva

 

 

 

 

 

 

Svjetlana Terzić

Viši stručni saradnik za planiranje i analizu poslovanja

 

 

 

 

 

 

Branka Tešanović

Viši stručni saradnik za odobrenje plaćanja

 

 

 

 

 

 

Mira Đurović

Viši stručni saradnik za obračun plata

 

 

 

 

 

 

Dragana Zeković

Stručni saradnik za obračun plata

 

 

 

 

 

 

Veselinka Sikima

Stručni saradnik za obračun plata

 

 

 

 

 

 

Jelena Regoje

Stručni saradnik za praćenje poreza i doprinosa

 

 

 

 

 

 

Gorica Trapara

Stručni saradnik za sistem trezorskog poslovanja

 

 

 

 

 

 

Dragana Janjić

Stručni saradnik za kontrolu i likvidaciju finansijske dokumentacije

 

 

 

 

 

 

Radmila Tešanović

Knjigovođa

 

 

 

 

 

 

Sonja Čegar

Stručni saradnik za obračun plata

 

 

 

 

 

 

Služba za javne nabavke

Tatjana Šalvarica

Viši stručni saradnik za poslove javnih nabavki

 

 

 

 

 

 

 

Vesna Tešanović

Stručni saradnik za pravne poslove javnih nabavki