Start / O Univerzitetu / Stručne službe Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Stručne službe Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Kabinet rektora

Jelena Klјajić
Tehnički sekretar

Marina Berjan
Stručni saradnik za informisanje i odnose sa javnošću

Jelena Bartula
Stručni saradnik – novinar

Kancelarija za internu reviziju

Milan Mladić
Interni revizor

Kancelarije prorektora

Jelena Soknić
Tehnički sekretar

Kancelarija prorektora za nastavu

Nedelјka Elez
ECTS koordinator

Jelena Lazarević
Viši stručni saradnik za nastavu

Centar za cjeloživotno učenje

Katarina Bošnjaković
Viši stručni saradnik za učenje na dalјinu, cjeloživotno učenje i alumni

Kancelarija prorektora za nauku, istraživanje i razvoj

Jovana Amović
Koordinator za nauku i istraživanje

dr Dajana Vukojević
Stručni saradnik za evidenciju, informisanje i izvještavanje projekata

Predrag Ždrale
Viši stručni saradnik za razvoj

Todor Obradović
Viši stručni saradnik za finansijsku podršku projektima

Kancelarija prorektora za ljudske i materijalne resurse

Jela Samardžija
Administrativni radnik operater

Investicije i održavanje objekata Univerziteta

Darko Krtinić
Viši stručni saradnik za investicije i održavanje objekata

Univerzitetski računarski centar

Zoran Novaković, dipl.inž.el.
Koordinator računarskog centra

Marko Škipina, dipl.inž.el.
Programer

Kancelarija prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

mr Slobodanka Krulј
Koordinator za međunarodnu saradnju – prevodilac

Nina Ličina
Viši stručni saradnik za mobilnost nastavnog osoblјa i studenata

Kancelarija za osiguranje kvaliteta

mr Nenad Marković
Koordinator za osiguranje kvaliteta

Kancelarija prorektora za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport

Milјana Tadić
Viši stručni saradnik za odnose sa studentima i studentski standard

Marija Vladičić
Stručni saradnik za kulturu i sport

Sektor pravih, kadrovskih i opštih poslova

Ana Stamenković
Rukovodilac sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova

Violeta Kosić
Administrativni radnik za umnožavanje i otpremanje materijala

Služba za stručne poslove

Dejan Okuka
Viši stručni saradnik za izradu odluka i akata Senata i Upravnog odbora

Služba za finansijsko – računovodstvene poslove

Ćosić Sretenka
Šef finansija i računovodstva

Svjetlana Terzić
Viši stručni saradnik za planiranje i analizu poslovanja

Branka Tešanović
Viši stručni saradnik za odobrenje plaćanja

Mira Đurović
Viši stručni saradnik za obračun plata

Dragana Zeković
Stručni saradnik za obračun plata

Veselinka Sikima
Stručni saradnik za obračun plata

Jelena Regoje
Stručni saradnik za praćenje poreza i doprinosa

Gorica Trapara
Stručni saradnik za sistem trezorskog poslovanja

Dragana Janjić
Stručni saradnik za kontrolu i likvidaciju finansijske dokumentacije

Radmila Tešanović
Knjigovođa

Sonja Čegar
Stručni saradnik za obračun plata

Služba za javne nabavke

Tatjana Šalvarica
Viši stručni saradnik za poslove javnih nabavki

Vesna Tešanović
Stručni saradnik za pravne poslove javnih nabavki