Корисни линкови

Корисни линкови

Агенција за акредитацију Републике Српске

www.heaars.com

 

 

Министарство просвјете и културе Републике Српске

www.vladars.net

 

 

Агенција за развој високог образовања и осигурања квалитета БиХ

www.hea.gov.ba

 

Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања

cip.gov.ba

 

TEMPUS канцеларија БиХ

www.tempusbih.com

 

Болоњски процес

www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/

 

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Србије

www.kapk.org

 

Свјетски универзитетски сервис БИХ-СУС БИХ

www.sus.ba

 

Свјетски универзитетски сервис Аустриа – WUS Austria

www.wus-austria.org

 

Европска асоцијација за осигурање квалитета у високом образовању – ENQA

www.enqa.eu

 

Европска асоцијација универзитета – EUA

www.eua.eu

 

Европска асоцијација високообразовних институција – EURASHE

www.eurashe.eu

 

 

Национална унија студената – ESIB

www.esu-online.org

 

Мрежа агенција за осигурање квалитета у Централној и Источној Европи – CEE

www.ceenetwork.hu

 

Европски конзорцијум за акредитацију – ECA

www.ecaconsortium.net

 

Међународна мрежа за осигурање квалитета у високом образовању – INQAAHE

www.inqaahe.org

 

Агенција за осигурање квалитета у високом образовању – UK

www.qaa.ac.uk