Општи споразуми о међународној и међу-универзитетској сарадњи

ОПШТИ СПОРАЗУМИ/GENERAL INTERUNIVERSITY AGREEMENTS

1. Универзитет у Бањалуци- University of Banja Luka www.unibl.org
2. Универзитет у Тузли – University of Tuzla www.untz.ba
3. Универзитет у Зеници – University of Zenica www.unze.ba
4. Универзитету Сарајеву – University of Sarajevo www.unsa.ba
5. Универзитет Џемал Биједић у Мостару – „Dzemal Bijedic“ University of Mostar www.unmo.ba
6. Свеучилиште у Мостару – University of Mostar www.sum.ba
7. Универзитет у Београду/обновљен споразум – University of Belgrade/new agreement www.bg.ac.rs
8. Универзитет уметности у Београду – University of Arts Belgrade www.arts.bg.ac.rs
9. Универзитет у Нишу /обновљен споразум – University of Nis/new agreement www.ni.ac.rs
10. Универзитет Приштина, са сједиштем у Косовској Митровици/обновљен споразум – University  of Pristina, with the temporary seat in Kosovska Mitrovica/new agreement www.pr.ac.rs
11. Универзитет у Новом Саду/обновљен споразум – University of Novi Sad/new agreement www.uns.ac.rs
12. Универзитет у Крагујевцу/обновљен споразум – University of Kragujevac/new agreement www.kg.ac.rs
13. Универзитет у Новом Пазару/ обновљен споразум  – University of Novi Pazar/new agreement www.np.ac.rs
14. Univerza v Mariboru – University of Maribor www.um.si
15. Универзитет Црне Горе/обновљен споразум – University of Montenegro/new agreement www.ucg.ac.me
16. Пољопривредни универзитет Тирана/обновљен споразум – Agricultural University of Tirana/new agreement www.ubt.edu.al
17. Универзитет Кахо Сент-Ливен/обновљен као КУ Леувен – University KaHo Sint-Lieven /new agreement as KU Leuven www.kuleuven.be
18. Универзитет Приморска Копар/допуна анексом – Univerza na Primorskem Universita del Litorale, Koper /anex www.upr.si
19. Универзитет Гоце Делчев, Штип, Македонија/обновљен споразум – University “Goce Delcev” Stip/new agreement www.ugd.edu.mk
20. Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопље/обновљен споразум – University „Ss Cyril and Methodius“ Skopje/new agreement www.ukim.edu.mk
21. Универзитет Милано Бикока/обновљен споразум- University of Milano-Bicocca/new agreement www.unimib.it
22. Универзитет одбране, Београд – University of Defence Belgrade www.uo.mod.gov.rs
23. Универзитет Дунареа де Јос, Галати, Румунија – University Dunarea de Jos, Galati, Romania www.en.ugal.ro
24. Државни технички универзитет Томбов – Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) www.tstu.ru
25. Универзитет медицине и фармације “Карол Давила” Букурешт – Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest www.umfcd.ro
26. Универзитет Витаутас Магнус, Литванија – Vytautas Magnus University, Lithuania www.vdu.lt/en/
27. Државни универзитет М.В. Ломоносов – Lomonosov Moscow State University www.msu.ru
28. Народни музеј Београд – National Museum Belgrade www.narodnimuzej.rs
29. Међународно удружење за еколошки и рурални развој, Токио – International Society of Environmental and Rural Development (ERECON) Tokyo, Japan www.iserd.net
30. Универзитет Андреи Сагуна, Констанца, Румунија – University Andrei Saguna, Constanca www.andreisaguna.ro
31. Универзитет Шандонг, Кина – University Shandong, China www.en.sdu.edu.cn
32. Висока хотелијерска школа Београд – College of Hotel Management, Belgrade www.vhs.edu.rs
33. Државни Агро-технички универзитет имена Пријашњикова, Перм, Русија – Perm State Agricultural Academy, Russian Federation/Perm state agro-technical university (Prianisnikov) www.pgsha.ru
34. Универзитет Селчук Коња, Турска – Selcuk University, Turkey www.selcuk.edu.tr
35. Државни пољопривредни универзитет имена Цара Петра Великога, Вороњеж, Русија – Voronezh state agricultural university named after Emperor Peter the Great, Voronjez, Russian Federation www.eng.vsau.ru
36. Универзитет Саратов, Русија – University Saratov, Russian Federation www.sgu.ru/en
37. Универзитет Цеијанг Ванли, Кина – Zhejiang Wanli University, Kina www.zwu.edu.cn
38. ЕУ Инфо центар у БиХ – EU info centar u BiH www.euinfo.ba
39. Пекиншки универзитет страних језика- Beijing Foreign Studies University, Chine www.global.bfsu.edu.cn/en/
40. Сјевероисточни шумарски универзитет, Харбин, Кина – Northeast Forestry University, Harbin, China www.en.nefu.edu.cn
41. Универзитет пољопривредних наука и ветеринарске медицине Букурешт – University of Agronomic  Sciences and Veterinary Medicine Bucharest www.usamv.ro/en
42. Високи агрономски институт, Тунис – Higher Institute of Agronomi, Chot Mariem-Sousse, Tunis www.isa-cm.agrinet.tn
43. Политехнички универзитет, Шангај – Shanghai Polytechnic University, China www.sspu.edu.cn
44. Национална музичка академија А.В. Нежданов, Одеса, Украјина – National Music Academy A.V. Nezdanov, Odessa, Ukraine www.odma.edu.ua/eng
45. Универзитет природних наука и природних ресурса (БОКУ) Беч – University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Vienna www.boku.ac.at/en
46. Национални Универзитет Есте, Парагвај – National University Este, Paraguai www.une.edu.py
47. Универзитет Хагнзоу, Кина – Hangzhou Normal University, China www.english.hznu.edu.cn
48. Capital Normal University, Kina https://eng.cnu.edu.cn/
49. Универзитет Александрас Стулгинскис, Каунас, Литванија – Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania www.asu.lt
50. Независни универзитет Чапинго, Текскоко, Мексико –  Chapingo Autonomus University, Texcoco, Mexico www.chapingo.mx
51. Универзитет Валахија из Тарговишта, Румунија/“Valahia“ University of Targoviste, Romania www.valahia.ro
52. Државни педагошки универзитет Омск, Русија/Omsk State Pedagogical University www.omgpu.ru
53. Сибирска школа корпоративног менаџмента Омск, Русија http://www.rudn.ru
54. Ветеринарски институт Костинброд, Бугарсака Institute of Animal Sciences www.ias.bg
55. Индијска техно група/Techno India Group www.technoindiagroup.com
56. Lanzhou Jiaotong University www.lzjtu.edu.cn
57. Национални истраживачки центар „Институт за пољопривреду НААС“, Кијев Украјина/National Scientific Center “Institute of Agriculture of NAAS” Kyiv Ukraine http://en.naas.gov.ua
58. Универзитет у Вигу www.uvigo.gal
59. Словачки пољопривредни универзитет из Нитре/ Slovak University of Agriculture in Nitra www.uniag.sk
60. Руски универзитет пријатељства народа Москва/RUDN http://www.rudn.ru
61. Украјински институт за испитивање биља, Кијев/Ukrainian Institute for Plant Variety Examination https://sops.gov.ua/en
62. Национални универзитет природних наука и екологије, Кијев/National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine http://nubip.edu.ua
63. Државни шумарско-технички универзитет имена С.М. Кирова, Санкт Петерсбург/St. Petersburg State Forest Technical University named after S.M. Kirov http://spbftu.ru
64. Универзитет Индонезија, Република Индонезија/Universitas Indonesia https://www.ui.ac.id
65. Универзитет Бари Алдо Моро, Италија/ University of Bari „Aldo Moro“ https://www.uniba.it
66. Hubei univerzitet, Kina
67. Руска музичка академија „Гњесин“/Российская академия музыки имени Гнесиных/Gnesin Russian Academy of Music https://gnesin-academy.ru
68. Институт „Грасрутс“, Канада/ The Grassroots Institute http://grassrootsinstitute.net
69. Московска медицинска академија имена И.М. Сеченова- Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова (I.M. Sechenov Moscow Medical Academy) https://www.sechenov.ru
70. Универзитет у Љубљани – Univerza v Ljubljani https://www.uni-lj.si
71. Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола – St.Clement of Ohrid University of Bitola https://www.uklo.edu.mk
72. Државни Технички Универзитет „Иван Пулуј“ Тернопил- Ternopil Ivan Puluj National Technical University https://in.tntu.edu.ua
73. Међународни универзитет Бурч – International Burch University http://www.ibu.edu.ba
74. Независни универзитет Бања Лука – Independent University of Banja Luka http://nubl.org/wp
75. П.Г.Демидов Јапослав државни универзитет, Русија – Yaroslavl State University. PG Demidov https://www.uniyar.ac.ru
76. Државни универзитет Оренбург, Русија – Orenburg State University http://www.osu.ru
77. Технички универзитет Биалисток, Пољска – Bialystok University of Technology https://pb.edu.pl/en
78. Институт за проблем вода и мелиорацију, Државна академија пољопривредних наука Украјине, Пољска – Institute of Water Problems and Land Reclamation of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine http://iwpim.org.ua
79. Универзитет западни Темишвар – West University of Timișoara https://www.uvt.ro/ro
80. Државни универзитет хуманистичких и друштвених наука  Коломна , Русија – Moscow Region State Institute of Humanities and Social Studies http://gukolomna.ru
81. Бјелоруски државни универзитет за информатику  и  радиоелектронику, Minsk-Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics https://www.bsuir.by
82. ЈУ Национални парк „Сутјеска“, Тјентиште http://npsutjeska.info
83. Универзитет за међународне студије у Јилину – Jilin International studies University http://en.jisu.edu.cn
84. Универзитет у Пизи – University of Pisa https://www.unipi.it
85. Универзитет Аристотелов у Солуну – Aristotle University of Thessaloniki https://www.auth.gr
86. Ханкук Универзитет за стране студије, Јужна Кореја – Hankuk University of Foreign Studies http://www.hufs.ac.kr
87. Пољопривредни универзитет Токио – Tokyo University of Agriculture https://www.nodai.ac.jp/english/
88. Универзитет ИУЛМ У Милану – IULM University https://www.iulm.it/it/home