Вијећа научних области Универзитета у Источном Сарајеву

Вијећа научних области Универзитета у Источном Сарајеву

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву формира вијећа научних области у складу са прописима.

Вијеће природних наука, инжењерства и технологије

Вијеће медицинских и здравствених и пољопривредних наука

Вијеће друштвених наука 

Вијеће хуманистичких наука