Наука

Наука

Акредитовани Универзитет у Републици Српској и Босни и Херцеговини
Први Универзитет у Босни и Херцеговини
Један од два Универзитета рангирана из Босне и Херцеговине
Други Универзитет у Републици Српској
Једини Универзитет рангиран из Босне и Херцеговине
Један од три Универзитета у Босни и Херцеговини

„Наука је скуп систематизованих и аргументованих знања, односно чињеница, појмова, начела, подaтака, информација, теорија, закона и законитости у одређеном историјском раздобљу о објективној стварности, односно природи и друштву, до којег се дошло примјеном објективних научних метода, а којима је основни циљ разумијевање закона и законитости о прошлoсти, садашњости и будућности природних и друштвених појава и повећање ефикасности рада у свим доменима људских активности“

„Научно истраживачки рад је систематска стваралачка активност; то је рад у којем се, примјеном научних метода, стичу нова научна сазнања, односно стваралачки користи постојеће знање за нове примјене. То је стваралачки рад на усвајању нових знања, с циљем подизања општег цивилизацијског нивоа друштва и коришћење тих знања у свим областима друштвено-еконског развоја. Научноистраживачким радом баве се научници и истраживачи (научни радници) који су изабрани у одговарајућа научна, научно-наставна и истраживачка звања“