Nauka

Nauka

Akreditovani Univerzitet u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
Prvi Univerzitet u Bosni i Hercegovini
Jedan od dva Univerziteta rangirana iz Bosne i Hercegovine
Drugi Univerzitet u Republici Srpskoj
Jedini Univerzitet rangiran iz Bosne i Hercegovine
Jedan od tri Univerziteta u Bosni i Hercegovini
“Nauka je skup sistematizovanih i argumentovanih znanja, odnosno činjenica, pojmova, načela, podataka, informacija, teorija, zakona i zakonitosti u određenom istorijskom razdoblju o objektivnoj stvarnosti, odnosno prirodi i društvu, do kojeg se došlo primjenom objektivnih naučnih metoda, a kojima je osnovni cilj razumijevanje zakona i zakonitosti o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti prirodnih i društvenih pojava i povećanje efikasnosti rada u svim domenima ljudskih aktivnosti”

“Naučno istraživački rad je sistematska stvaralačka aktivnost; to je rad u kojem se, primjenom naučnih metoda, stiču nova naučna saznanja, odnosno stvaralački koristi postojeće znanje za nove primjene. To je stvaralački rad na usvajanju novih znanja, s ciljem podizanja opšteg civilizacijskog nivoa društva i korišćenje tih znanja u svim oblastima društveno-ekonskog razvoja. Naučnoistraživačkim radom bave se naučnici i istraživači (naučni radnici) koji su izabrani u odgovarajuća naučna, naučno-nastavna i istraživačka zvanja”