Univerzitetski centar Vlasenica

Univerzitetski centar Vlasenica

Opština Vlasenica je smještena u istočnom dijelu Republike Srpske, pripada sarajevsko-zvorničkoj regiji, u dijelu srednjeg Podrinja. Obrazovna djelatnost u cjelini je objedinjena kroz osnovnu školu, srednjoškolski centar i odjeljenje studijskog programa šumarstva, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Opština Vlasenica je smještena u istočnom dijelu Republike Srpske, pripada sarajevsko-zvorničkoj regiji, u dijelu srednjeg Podrinja, na sjevernim obroncima planine Javor, u oblasti blago zatalasanih visoravni, riječnih tokova i šumskih površina. Uvučena je u dio regije koja se zove Birač.

Vlasenica kao gradsko naselje nalazi se na sjevernim obroncima planine Javor na 680 mnv, sa zapada je planina Sokolina 1314 mnv a na sjeveru i istoku su blago zatalasane visoravni, prošarane bjelogoricom i crnogoricom, pašnjacima, oranicama, rijekama i potocima.

Vlasenica se nalazi na magistralnom putu Beograd – Sarajevo, Novi Sad – Sarajevo i raskrsnici puteva između: Han Pijesak, Šekovići, Tuzla i Zvornik.

Istorijski gledano ovim dijelom su prolazili važni putevi još u vrijeme Rimljana koji su od Dubrovnika išli ka Srebrenici, Zvorniku i Sirmijumu ( Sremskoj Mitrovici ). Šire gledano na prirodne i ekonomske makro regije, položaj Vlasenice se odlikuje pogodnošću povezivanja ovih regija i tranzitnog turizma gdje su tokovi turista usmjereni preko Vlasenice za crnogorsko primorje iz Beograda, Novog Sada i ostalih gradova tog dijela Srbije i takođe, u zimskom periodu ka olimpijskim planinama Jahorini i Bjelašnici.

Obrazovna djelatnost u cjelini je objedinjena kroz osnovnu školu, srednjoškolski centar i odjeljenje studijskog programa šumarstva, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Narodna biblioteka Vlasenica, kao ustanova od posebnog interesa za opštinu Vlasenica, osnovana je 1959. godine. Kroz svoje faze postojanja prolazila je kroz razne organizacione oblike i nazive da bi od 2001. godine poslovala pod nazivom JP “Narodna biblioteka” Vlasenica koji obuhvata različit spektar poslovnih aktivnosti kojima se ona bavi (bibliotečka djelatnost, kulturna djelatnost, filmska djelatnost, djelatnost obrazovanja, štamparska i trgovinska djelatnost).

Sportske aktivnosti u opštini Vlasenica odvijaju se kroz rad sportskih organizacija-klubova. U Vlasenici trenutno postoje sljedeći registrovani klubovi:

  • Fudbalski klub “Vlasenica”,
  • Košarkaški klub “10 Avgust”,
  • Atletski klub “Radnik”,
  • Karate klub “Mladost”,
  • Tekvando klub “Specijalac”,
  • Skijaški klub “Igrišta”,
  • Šahovski klub “Vlasenica”.

Pored navedenih klubova, u osnovnoj i srednjoj školi rade sekcije košarke, rukometa, odbojke i šaha. Kroz radne aktivnosti sportskih organizacija u opštini Vlasenica sportom se amaterski bavi oko 300 djece raznih kategorija

Vlaseničko područje, svojim geografskim položajem , bogatstvom flore i faune i očuvanom životnom sredinom pogodno je za razvoj raznih vidova turizma – tranzitnog, zimsko-planinskog, seoskog, lovno-ribolovnog, zdravstvenog.

Posebno obilježje ovog kraja su visoke i guste šume. Pored stogodišnjih bukava, jela, javora, borova i smreke, ovdje se može naići i na primjerke Pančićeve omorike. Šansu za razvoj zimskog turizma naročito pruža planina Javor na kojoj se od 1984. godine nalazi zimski sportsko- rekreativni centar “Igrišta”.

Među najljepšim prirodnim ambijentima ovog kraja na prvom mjestu je planinska visoravan Ružina voda (oko 1.130 m nadmorske visine) koja se prostire na putu prema Han Pijesku, danas privlačno izletište Vlaseničana, a zbog gustih šuma (pretežno četinarskih) zelenih livada i proplanaka i hladne čiste vode ima i obilježja prave vazdušne banje.