Naučni skupovi

Naučni skupovi

Univerzitet u Istočnom Sarajevu i članice Univerziteta organizuju naučne, umjetničke i stručne skupove koji imaju za cilj razmjenu znanja i iskustava i promociju naučnih i umjetničkih aktivnosti. Naučne skupove koji se održavaju u Republici Srpskoj kategoriše Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske. Kategorizacija se vrši u skladu sa Pravilnikom o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje Programa održanja naučnih skupova (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 102/14) kojim se utvrđuje kategorizacija, mjerila i načini ostvarivanja i sufinansiranja programa održavanja naučnih skupova. Naučni skupovi se kategorišu u tri kategorije (prva, druga i treća), a kategorizacija se provodi do dva puta godišnje. Kontinuirane edukacije koje se organizuju za zdravstvene radnike podliježu i akreditaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Pregled naučnih skupova koje organizuju fakulteti i akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu prema posljednjoj kategorizaciji (oktobar 2023.):

Ekonomski fakultet Brčko

Aktuelni problemi visokog obrazovanja, nauke i privrede Bosne i Hercegovine, te mogućnosti njihovog prevazilaženja
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski i engleski
Publikacija: Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: http://konferencija.efb.ues.rs.ba

Ekonomski fakultet Pale

Jahorinski poslovni forum
Kategorizacija: naučni skup durge kategorije
Klasifikacija: naučni skup sa međunarodnim učešćem
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski i engleski
Publikacija: Knjiga apstrakata (štampana forma) i Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: http://jbf.ekofis.ues.rs.ba

Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

INFOTEH
Kategorizacija: naučni skup prve kategorije
Klasifikacija: međunarodni naučni skup
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski i engleski
Publikacija: Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: https://infoteh.etf.ues.rs.ba

Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

EKONBIZ
Kategorizacija: naučni skup druge kategorije
Klasifikacija: naučni skup republičkog značaja
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski
Publikacija: Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: http://www.ekonbiz.ues.rs.ba/ojs/index.html

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

Matematička konferencija Republike Srpske
Kategorizacija: naučni skup durge kategorije
Klasifikacija: naučni skup sa međunarodnim učešćem
Periodičnost održavanja: godišnje
Jezik: srpski
Publikacija: Zbornik radova i Knjiga rezimea (štampana i elektronska forma)
Internet stranica: http://www.mk.rs.ba/

Savremeni matematički problemi- Konferencija posvećena profesoru dr Milenku Pikuli
Datum održavanja: 12-13.10.2018. godine
Jezik: srpski
Publikacija: Knjiga rezimea (štampana i elektronska forma)
Internet stranica: http://www.mk.rs.ba

Međunarodna naučna konferencija IRMES 2017
Datum održavanja: 07-09.09.2017. godine
Jezik: engleski
Publikacija: Knjiga rezimea i Zbornik radova (štampana i elektronska forma)
Internet stranica: http://www.irmes2017.ac.me

Filozofski fakultet Pale

Nauka i stvarnost
Kategorizacija: naučni skup druge kategorije
Klasifikacija: naučni skup republičkog značaja
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski
Publikacija: Knjiga rezimea i Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: http://ff.ues.rs.ba/index.php/n-ucni-s-up-vi/n-ucni-s-up-2016

Srpsko pisano naljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma
Kategorizacija: naučni skup treće kategorije
Klasifikacija: naučni skup republičkog značaja
Periodičnost održavanja: svake druge godine
Jezik: srpski
Publikacija: Zbornik radova
Internet stranica:

Nacionalni identitet i bolonjska koncepcija univerziteta
Datum održavanja: 19.04.2019. godine
Jezik: srpski
Publikacija: Zbornik radova (štampana i elektronska forma)
Internet stranica: http://ff.ues.rs.ba/index.php/n-ucni-s-up-vi/i-sa-v-u-nf-f-nci

Ideja Filozofskog fakulteta i savremeni Univerzitet
Datum održavanja: 17.12.2017. godine
Jezik: srpski
Publikacija: Zbornik radova (štampana i elektronska forma)
Internet stranica: http://ff.ues.rs.ba/index.php/n-ucni-s-up-vi/i-sa-v-u-nf-f-nci

Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

COMETa
Kategorizacija: naučni skup prve kategorije
Klasifikacija: međunarodni naučni skup
Periodičnost održavanja: svake druge godine
Jezik: engleski i srpski
Publikacija: Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: http://cometa.ues.rs.ba/

Festival kvaliteta 2017, QFest
Periodičnost održavanja: jednom godišnje (različit organizator)
Jezik: srpski i engleski
Publikacija: Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: http://qfest.ues.rs.ba/index.php#

Medicinski fakultet Foča

Međunarodni kongres doktora stomatologije (do 2017. Međunarodni simpozijum doktora stomatologije)
Akreditacija: međunarodni kongres
Periodičnost održavanja: svake godine
Jezik: srpski i engleski
Publikacija: Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: http://www.mef.ues.rs.ba/nauka/naucni-skupovi/medjunarodni-simpozijum-doktora-stomatologije-rs/?script=lat

Simpozijum hirurga Srbije i Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
Akreditacija: međunarodni simpozijum
Periodičnost održavanja: svake godine
Jezik: srpski i engleski
Publikacija: Program
Internet stranica:

Patronažna služba u promociji razvoja u ranom djetinjstvu, prevenciji i ranom otkrivanju poremećaja zdravlja kod djece
Datum održavanja: 18.10.2018. godine
Jezik: srpski i engleski
Publikacija: Program
Internet stranica: http://www.mef.ues.rs.ba/odrzan-skup-patronazna-sluzba-u-promociji-razvoja-u-ranom-djetinjstvu-prevenciji-i-ranom-otkrivanju-poremecaja-zdravlja-kod-djece/?script=lat

Muzička akademija Istočno Sarajevo

Internacionalni festival AKORDEON ART plus (do 2019. godine Internacionalni festival harmonike AKORDEON ART)
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski i engleski
Publikacija: Festivalska knjižica
Internet stranica: http://akordeonartplus.mak.ues.rs.ba/

Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu- naučni skup
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski
Publikacija: Zbornik radova (štampana i elektronska forma)
Internet stranica: http://www.mak.ues.rs.ba/

Dani Vojina Komadine
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski
Publikacija: Program
Internet stranica: http://www.mak.ues.rs.ba/

Seminar iz solfeđa
Periodičnost održavanja: svake druge godine
Jezik: srpski
Publikacija: Program
Internet stranica: http://www.mak.ues.rs.ba/

Seminar i majstorska radionica iz klavira
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski
Publikacija: Program
Internet stranica: http://www.mak.ues.rs.ba/

Seminar i majstorska radionica iz violine i viole
Periodičnost održavanja: svake druge/treće godine
Jezik: srpski
Publikacija: Program
Internet stranica: http://www.mak.ues.rs.ba/

Seminar i majstorska radionica iz kamerne muzike
Periodičnost održavanja: svake druge/treće godine
Jezik: srpski
Publikacija: Program
Internet stranica: http://www.mak.ues.rs.ba/

Tematska predavanja u oblasti muzičke teorije
Datum održavanja: 22-23.03.2019. godine
Jezik: srpski
Publikacija: Program
Internet stranica: http://www.mak.ues.rs.ba/

Večeri ruske muzike
Datum održavanja: 28.04.2018. godine
Jezik: srpski i ruski
Publikacija: Program
Internet stranica: http://www.mak.ues.rs.ba/

Večeri italijanske muzike
Datum održavanja: 19-20.04.2018. godine
Jezik: srpski i italijanski
Publikacija: Program
Internet stranica: http://www.mak.ues.rs.ba/

Masterklas profesora Vladimira Murze
Datum održavanja: 05.06.2017. godine
Jezik: srpski i ruski
Publikacija: Program
Internet stranica: http://www.mak.ues.rs.ba/

Seminar profesora Roberta Vernera
Datum održavanja: 18.05.2017. godine
Jezik: engleski
Publikacija: Program
Internet stranica: http://www.mak.ues.rs.ba/

Pedagoški fakultet Bijeljina

Naučno-tehnološke i društvene promjene i njihov uticaj na sistem obrazovanja i vaspitanja
Kategorizacija: naučni skup druge kategorije
Klasifikacija: naučni skup republičkog značaja
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski
Publikacija: Knjiga rezimea i Zbornik radova Pedagoškog fakulteta
Internet stranica: http://conference.pfb.ues.rs.ba/

Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

AGROSYM
Kategorizacija: naučni skup prve kategorije
Klasifikacija: međunarodni naučni skup od posebnog značaja
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: engleski
Publikacija: Zbornik sažetaka i Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/

Saobraćajni fakultet Doboj

NOVI HORIZONTI
Kategorizacija: naučni skup prve kategorije
Klasifikacija: međunarodni naučni skup
Periodičnost održavanja: svake druge godine
Jezik: srpski i engleski
Publikacija: Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/bs/

Pravni fakultet Pale

Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta
Kategorizacija: naučni skup prve kategorije
Klasifikacija: naučni skup sa međunarodnim učešćem
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski i engleski
Publikacija: Zbornik radova (štampana i elektronska forma)
Internet stranica: https://www.pravni.ues.rs.ba/izdavastvo/zbornici-radova-sa-naucnih-skupova

Tehnološki fakultet Zvornik

Engineering, Environment and Materials in Processing Industry
Kategorizacija: naučni skup prve kategorije
Klasifikacija: međunarodni naučni skup
Periodičnost održavanja: svake druge godine
Jezik: engleski
Publikacija: Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: https://eem.tfzv.ues.rs.ba/


Naučni skupovi prve kategorije


AGROSYM
Klasifikacija: međunarodni naučni skup od posebnog značaja
Organizator: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: engleski
Publikacija: Zbornik sažetaka i Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: http://agrosym.ues.rs.ba

Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta
Klasifikacija: međunarodni naučni skup od posebnog značaja
Organizator: Pravni fakultet Pale
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski i engleski
Publikacija: Zbornik radova (štampana i elektronska forma)
Internet stranica: https://www.pravni.ues.rs.ba/izdavastvo/zbornici-radova-sa-naucnih-skupova

INFOTEH Jahorina
Klasifikacija: međunarodni naučni skup
Organizator: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski i engleski
Publikacija: Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: https://infoteh.etf.ues.rs.ba

Novi horizonti saobraćaja i komunikacija
Klasifikacija: međunarodni naučni skup
Organizator: Saobraćajni fakultet Doboj
Periodičnost održavanja: svake druge godine
Jezik: srpski i engleski
Publikacija: Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/bs/

Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji
Klasifikacija: međunarodni naučni skup
Organizator: Tehnološki fakultet Zvornik
Periodičnost održavanja: svake druge godine
Jezik: engleski
Publikacija: Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: https://eem.tfzv.ues.rs.ba

Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications COMET-a
Klasifikacija: međunarodni naučni skup
Organizator: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Periodičnost održavanja: svake druge godine
Jezik: engleski i srpski
Publikacija: Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: http://cometa.ues.rs.ba/

Jahorinski poslovni forum
Klasifikacija: međunarodni naučni skup
Organizator: Ekonomski fakultet Pale
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski i engleski
Publikacija: Knjiga apstrakata (štampana forma) i Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: http://jbf.ekofis.ues.rs.ba


Naučni skupovi druge kategorije


EKONBIZ
Klasifikacija: naučni skup sa međunarodnim učešćem
Organizator: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski
Publikacija: Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: http://www.ekonbiz.ues.rs.ba/ojs/index.html

Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu
Klasifikacija: naučni skup sa međunarodnim učešćem
Organizator: Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski, jezici koji su zvanični u državama koje su činile nekadašnju Jugoslaviju, ruski, engleski
Publikacija: Knjiga sažetaka i Zbornik radova Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu
Internet stranica: http://www.mak.ues.rs.ba/naucni-skup
Internet stranica: http://www.mak.ues.rs.ba/dani-vojina-komadine

Matematička konferencija Republike Srpske
Klasifikacija: naučni skup sa međunarodnim učešćem
Organizator: Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
Periodičnost održavanja: godišnje
Jezik: srpski
Publikacija: Zbornik radova i Knjiga rezimea (štampana i elektronska forma)
Internet stranica: http://www.mk.rs.ba

Naučno-tehnološke i društvene promjene i njihov uticaj na sistem obrazovanja i vaspitanja
Klasifikacija: naučni skup republičkog značaja
Organizator: Pedagoški fakultet Bijeljina
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski
Publikacija: Knjiga rezimea i Zbornik radova Pedagoškog fakulteta
Internet stranica: http://conference.pfb.ues.rs.ba/

Nauka i stvarnost
Klasifikacija: naučni skup republičkog značaja
Organizator: Filozofski fakultet Pale
Periodičnost održavanja: jednom godišnje
Jezik: srpski
Publikacija: Knjiga rezimea i Zbornik radova (elektronska forma)
Internet stranica: http://www.ff.ues.rs.ba/naucni-skup-nauka-i-stvarnost/


Naučni skupovi treće kategorije


Srpsko pisano naljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma
Klasifikacija: naučni skup republičkog značaja
Organizatori: Filološki fakultet u Banjoj Luci
Filozofski fakultet Pale, Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti Republike Srpske, Društvo istoričara „Dr Milorad Ekmečić“
Periodičnost održavanja: svake druge godine
Jezik: srpski
Publikacija: Zbornik radova
Internet stranica: